Herunterladen Diese Seite drucken

Vervangen Van De Netaansluitkabel; Reiniging, Onderhoud En Bestellen Van Wisselstukken - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
d.w.z. de draairichting van het zaagblad
(7), moet overeenkomen met de richting
van de pijl op het huis.
Voordat u verder werkt controleren of de
beschermende inrichtingen naar behoren
werken.
Let op! Telkens na het verwisselen van
zaagblad (7) controleren of het zaagblad al
loodrecht staande alsook op 45° gekanteld
in het tafelinzetstuk (11) vrij draait.
Let op! Het verwisselen en richten van het
zaagblad (7) moet naar behoren worden
uitgevoerd.
8.8 Transport (fig. 1-3)
Vastzetgreep (13) aanhalen om de
draaitafel (16) te vergrendelen.
Ontgrendelhefboom (3) bedienen,
machinekop (5) omlaagdrukken en
arrêteren d.m.v. de borgbout (25). De zaag
is dan in de onderste stand vergrendeld.
Trekfunctie van de zaag in de achterste
stand fixeren d.m.v. de vastzetschroef voor
trekgeleiding (24).
Machine aan de vaststaande zaagtafel (17)
dragen.
Om de machine opnieuw op te bouwen
gaat u te werk zoals beschreven onder 7.2.
8.9 Bedrijf laser (fig. 21-23, pos. 33)
Inschakelen: Aan/Uit-schakelaar (34) naar de
stand "1" brengen. Een laserlijn wordt op het te
bewerken stuk geprojecteerd die exact
aanduidt langs waar het snijden dient te
gebeuren.
Uitschakelen: Aan/Uit-schakelaar (34) naar
de stand "0" brengen.
Instellen van de laser: De laser kan, indien
nodig, worden bijgeregeld door de schroeven
(37) wat los te draaien. Schroeven na het
bijregelen opnieuw aanhalen. Let op! Niet
rechtstreeks in het laserlicht kijken!
Verwisselen van batterijen: Laser (33)
uitschakelen. Deksel (36) van het batterijvak
verwijderen. Batterijen uitnemen en vervangen
door nieuwe (2 x 1,5 Volt type R03, LR 03
Micro, AAA). Bij het installeren van de
batterijen op de juiste polariteit letten.
Batterijvak (35) terug sluiten.
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 35
9. Vervanging van de
netaansluitleiding
Als de netaansluitleiding van dit apparaat
beschadigd wordt, dan moet hij door de
fabrikant of diens klantendienst of door een
gelijkwaardig gekwalificeerde persoon
vervangen worden, om gevaren te vermijden.
10. Reiniging, onderhoud en
bestellen van wisselstukken
Trek vóór alle schoonmaakwerkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.
10.1 Reiniging
Hou de veiligheidsinrichtingen, de
ventilatiespleten en het motorhuis zo veel
mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het
toestel met een schone doek af of blaas het
met perslucht bij lage druk schoon.
Het is aan te bevelen het toestel direct na
elk gebruik te reinigen.
Reinig het toestel regelmatig met een
vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik
geen reinigings- of oplosmiddelen; die
zouden de kunststofcomponenten van het
toestel kunnen aantasten. Let er goed op
dat geen water in het toestel terechtkomt.
10.2 Koolborstels
Bij bovenmatige vonkvorming laat u de
koolborstels door een bekwame elektricien
nazien.
Let op! De koolborstels mogen enkel door een
bekwame elektricien worden vervangen.
10.3 Onderhoud
In het toestel zijn er geen andere te
onderhouden onderdelen.
NL
35

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85