Herunterladen Diese Seite drucken

Vóór Ingebruikneming - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL
op de werkplaats voorhanden zijnde
immissieniveau kunnen beïnvloeden zijn o.a.
de duur van de geluidsinwerking, de
karakteristieke gesteldheid van de werkruimte,
andere geluidsbronnen etc. b.v. het aantal
machines en andere in de buurt plaats
hebbende processen. De betrouwbare
werkplaatswaarden kunnen evenwel van land
tot land variëren. Deze informatie zal echter de
gebruiker in staat stellen, gevaar en risico
beter te kunnen beoordelen.
7. Vóór ingebruikneming
7.1 Algemeen
De machine moet worden opgesteld zodat
ze veilig staat, d.w.z. ze moet op een
werkbank, een universeel onderstel of iets
dergelijks worden vastgeschroefd.
Vóór ingebruikneming moeten alle
afdekkingen en veiligheidsinrichtingen naar
behoren zijn gemonteerd.
Het zaagblad moet vrij kunnen draaien.
Bij reeds bewerkt hout op vreemde
voorwerpen letten zoals b.v. nagels of
schroeven etc.
Voordat u de AAN-/UIT-schakelaar bedient
moet het zaagblad correct gemonteerd zijn.
Beweeglijke delen moeten gemakkelijk
bewegen.
Vóór het aansluiten controleren of de
gegevens vermeld op het kenplaatje
overeenstemmen met de gegevens van het
stroomnet.
7.2 Zaag monteren (fig. 1-3, 5-6)
Vastzetgreep (13) vastschroeven op de
met binnendraad voorziene opname (e).
Om de draaitafel (16) anders af te stellen
de vastzetgreep (13) met ca. 2 hele slagen
losdraaien teneinde de draaitafel (16) te
ontgrendelen.
Grendelstandhendel (12) indrukken,
draaitafel (16) en wijzer (14) op de
gewenste hoekmaat van de schaal (15)
draaien en fixeren m.b.v. de vastzetgreep
(13). De zaag heeft grendelstanden bij de
posities -45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°,
32
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 32
22,5°, 30° en 45°, waar u de
grendelstandhendel (12) kunt laten
vastklikken.
Om de zaag uit de onderste stand te
ontgrendelen machinekop (5) lichtjes
omlaagdrukken. Tegelijkertijd borgbout (25)
de motorhouder uit trekken. Borgbout (25)
met 90° draaien zodat de zaag ontgrendeld
blijft.
Machinekop (5) omhoogzwenken tot de
ontgrendelhefboom (3) vastklikt.
De spaninrichtingen (8) links en/of rechts
op de vaststaande zaagtafel (17) monteren.
Vastzetschroeven voor werkstukhouder
(10) losdraaien.
Werkstukhouder (9) op de vaststaande
zaagtafel (17) monteren, overeenkomstige
vastzetschroef (10) aanhalen (fig. 5).
De tweede werkstukhouder (9) aan de
overkant van de zaag monteren en borgen
d.m.v. de overeenkomstige vastzetschroef
(10).
De machinekop (5) kan naar links tot max.
45° schuin worden gezet door de
vastzetschroef (23) los te draaien.
De bijkomende standbeugel (18) aan de
achterkant van de machine vastschroeven!
(fig. 6)
7.3 Nauwkeurig instellen van de aanslag
voor afkortsnede 90° (fig. 7-8)
De aanslagwinkelhaak is niet bij de
levering begrepen.
De draaitafel (16) in 0° stand fixeren.
De vastzetschroef (23) losdraaien en met
de handgreep (1) de machinekop (5)
helemaal naar rechts neigen.
90° aanslagwinkelhaak (a) tussen zaagblad
(7) en draaitafel (16) aanleggen.
Contramoer (d) losdraaien. Justeerschroef
(29) draaien tot de hoek tussen zaagblad
(7) en draaitafel (16) 90° bedraagt.
Om deze afstelling te fixeren contramoer
(d) terug aanhalen.
Positie van de wijzer (21) op de schaal (20)
controleren. Indien nodig, wijzer (21)
losdraaien m.b.v. een
kruiskopschroevendraaier, naar de 0° stand
van de schaal (20) brengen en terug
aanhalen.

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

  Verwandte Inhalte für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85