Herunterladen Diese Seite drucken

Gebruik - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
7.4 Nauwkeurig instellen van de aanslag
voor versteknede 45° (fig. 1, 7, 10-11)
De aanslagwinkelhaak is niet bij de
levering begrepen.
De draaitafel (16) in 0° stand fixeren.
De vastzetschroef (23) losdraaien en met
de handgreep (1) de machinekop (5)
helemaal naar links tot 45° neigen.
45°-aanslagwinkelhaak (b) tussen zaagblad
(7) en draaitafel (16) aanleggen.
Justeerschroef (30) draaien tot de hoek
tussen zaagblad (7) en draaitafel (16) exact
45° bedraagt.

8. Gebruik

8.1 Afkortsnede 90° en draaitafel 0°
(fig. 1-3, 12)
Let op! Door de terughaalveer slaat de
machine vanzelf omhoog, daarom de
handgreep (1) aan het einde van de
zaagsnede niet loslaten, maar de machinekop
(5) langzaam en onder lichte tegendruk
omhoog bewegen.
Bij snijbreedten tot ca. 100 mm kan de
trekfunctie van de zaag in de achterste positie
worden gefixeerd d.m.v. de vastzetschroef
voor trekgeleiding (24). Indien de snijbreedte
meer dan 100 mm bedraagt, dient erop te
worden gelet dat de vastzetschroef voor
trekgeleiding (24) los is en de machinekop (5)
beweeglijk is.
Machinekop (5) naar de bovenste stand
brengen.
Machinekop (5) aan de handgreep (1) naar
achteren schuiven en, indien nodig, in deze
stand fixeren. (naargelang de snijbreedte).
Het te snijden hout tegen de aanslagrail
(19) en op de draaitafel (16) leggen.
Het materiaal op de vaststaande zaagtafel
(17) vastzetten m.b.v. de spaninrichting (8)
zodat het tijdens het zagen niet kan
verschuiven.
Op de ontgrendelhefboom (3) drukken
teneinde de machinekop (5) vrij te zetten.
AAN / UIT-schakelaar (2) indrukken om de
motor in te schakelen.
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 33
Bij gefixeerde trekgeleiding (26): met de
handgreep (1) de machinekop (5)
gelijkmatig en met lichte druk omlaag
bewegen tot het zaagblad (7) het werkstuk
heeft doorsneden.
Bij niet gefixeerde trekgeleiding (26):
Machinekop (5) helemaal naar voren
trekken. Handgreep (1) gelijkmatig en met
lichte druk helemaal naar beneden duwen.
Dan de machinekop (5) traag en gelijkmatig
helemaal naar achteren schuiven tot het
zaagblad (7) het werkstuk volledig heeft
doorsneden.
Na het zagen de machinekop (5) terug naar
zijn bovenste ruststand brengen en AAN /
UIT-schakelaar (2) loslaten.
8.2 Afkortsnede 90° en draaitafel 0°-45°
(fig. 1-3, 13)
Met de afkortzaag kunnen afkortsneden van 0°
tot 45° naar links en van 0° tot 45° naar rechts
ten opzichte van de aanslagrail worden
uitgevoerd.
Draaitafel (16) loszetten door de
vastzetgreep (13) los te draaien.
Op de grendelstandhendel (12) drukken.
Draaitafel (16) en wijzer (14) op de
gewenste hoekmaat van de schaal (15)
draaien en fixeren m.b.v. de vastzetgreep
(13). De zaag heeft grendelstanden bij de
posities -45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°,
22,5°, 30° en 45°, waar u de
grendelstandhendel (12) kunt laten
vastklikken.
Zaagsnede uitvoeren zoals beschreven
onder punt 8.1.
NL
33

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85