Herunterladen Diese Seite drucken

Omvang Van De Levering; Reglementair Gebruik - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL
14. Wijzer
15. Schaal
16. Draaitafel
17. Vaststaande zaagtafel
18. Extra standbeugel
19. Aanslagrail
20. Schaal
21. Wijzer
22. Spaanopvangzak
23. Vastzetschroef
24. Vastzetschroef voor trekgeleiding
25. Borgbout
26. Trekgeleiding
27. Kartelschroef voor snijdieptebeperking
28. Aanslag voor snijdieptebeperking
29. Justeerschroef
30. Justeerschroef
31. Flensschroef
32. Buitenflens
33. Laser
34. AAN/UIT-schakelaar laser
35. Batterijvak
36. Batterijvakdeksel
37. Schroeven voor laserafstelling
38. Binnenflens
a) 90° aanslagwinkelhaak (niet bij de omvang
van de levering begrepen)
b) 45° aanslagwinkelhaak (niet bij de omvang
van de levering begrepen)
c) Platte open sleutel
d) Contramoer
e) Binnendraad

4. Omvang van de levering

Trek-, afkort- en verstekzaag
2 x spaninrichting (8)
2 x werkstukhouder (9)
Spaanopvangzak (22)
Inbussleutel
Schroefsleutel (C)
extra standbeugel (18)
2 x batterij (1,5 V LR6)
Vastzetgreep (13)
30
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 30

5. Reglementair gebruik

De trek-, afkort- en verstekzaag dient om hout
en kunststof af te korten overeenkomstig de
grootte van de machine. De zaag is niet
geschikt voor het snijden van brandhout.
De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk
ander verder gaand gebruik is niet
reglementair. Voor daaruit voortvloeiende
schade of verwondingen van welke aard dan
ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant,
aansprakelijk.
Wij wijzen erop dat onze gereedschappen
overeenkomstig hun bestemming niet
geconstrueerd zijn voor commercieel,
ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven
geen garantie indien het gereedschap in
ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede
bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.
Alleen de voor de machine gepaste
zaagbladen mogen worden gebruikt. Het
gebruik van snijschijven, welke soort het ook
is, is verboden.
Het naleven van de veiligheidsvoorschriften
alsook van de montage- en
bedrijfsvoorschriften van deze
gebruiksaanwijzing hoort eveneens tot het
doelmatig gebruik.
Personen, die de machine bedienen en
onderhouden, moeten met haar vertrouwd en
op de hoogte zijn van eventuële gevaren.
Bovendien dienen de geldende voorschriften
ter voorkoming van ongevallen strikt te worden
opgevolgd. Andere algemene regelen qua
arbeidsgeneeskunde en veiligheid dienen in
acht te worden genomen.
Wijzigingen aan de machine sluiten een
aansprakelijkheid van de fabrikant en daaruit
voortvloeiende schade helemaal uit.
Ondanks een doelmatig gebruik kunnen
bepaalde resterende risicofactoren niet
volledig uit de weg worden geruimd. Ten
gevolge van de constructie en de opbouw van
de machine kunnen zich de volgende punten

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85