Herunterladen Diese Seite drucken

Technische Gegevens - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
voordoen:
Raken van het zaagblad in het niet
afgedekt zaagbereik.
Grijpen in het draaiend zaagblad (sneeën)
Terugslag van werkstukken en
werkstukdelen
Breken van het zaagblad.
Wegslingeren van beschadigde hard-
metaalelementen van het zaagblad.
Gehoorschade bij niet-gebruik van de
nodige gehoorbeschermer.
Bij gebruik in gesloten vertrekken emissie
van houtstof, die schadelijk is voor de
gezondheid.
Het product beantwoordt aan de eisen van
EN 61000-3-11 en is onderworpen aan
speciale aansluitvoorwaarden. Dat wil
zeggen dat het gebruik op willekeurige vrij
te kiezen aansluitpunten niet toegestaan is.
Het toestel kan bij ongunstige
netomstandigheden leiden tot tijdelijke
spanningsschommelingen.
Het product is uitsluitend voorzien voor
gebruik op aansluitpunten die een
permanente stroombelastbaarheid van het
net van minstens 100 A per fase hebben.
U dient er zich als gebruiker van te
vergewissen, indien nodig in overleg met
uw energievoorzieningmaatschappij, dat
uw aansluitpunt waarop u uw product wilt
gebruiken beantwoordt aan de eerder
vermelde eis.
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 31

6. Technische gegevens

Wisselstroommotor
Vermogen
Bedrijfsmodus
Nullasttoerental n
Hardmetaalzaagblad
Aantal tanden
Draaigebied
Versteksnede
Zaagbreedte bij 90°
Zaagbreedte bij 45°
Zaagbreedte bij 2 x 45°
(dubbele verstekzaagsnede)
Gewicht
Laserklasse:
Golflengte laser:
Vermogen laser:
Voeding lasermodule:
Geluidsemissiewaarden
Het geluid van deze zaag wordt gemeten
volgens DIN EN ISO 3744; 11/95, E DIN EN
31201; 6/93, ISO 7960 bijlage A; 2/95. Het
toestel kan aan de werkplaats 85 dB (A)
overschrijden. In dit geval zijn geluidswerende
maatregelen voor de gebruiker noodzakelijk
(gehoorbeschermer dragen).
Geluidsdrukniveau L
Geluidsvermogen L
De waarden vermeld in de tabel zijn
emissiewaarden en komen niet meteen
noodzakelijk overeen met de geluidswaarden
gemeten op de werkvloer. Hoewel er een
correlatie (interactie) bestaat tussen emissie-
en immissieniveaus kan er niet zeker uit
worden opgemaakt of al dan niet bijkomende
voorzorgsmaatregelen vereist zijn.
Medebepalende factoren die het momenteel
NL
230 V~ 50 Hz
1700 Watt
S1
4800 t/min.
0
Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm
24
-45° / 0°/ +45°
0° tot 45° naar links
205 x 65 mm
140 x 65 mm
140 x 40 mm
15 kg
2
650 nm
≤ 1mW
2 x 1,5 V micro (AAA)
Onbelast draaien
86 dB(A)
pA
99 dB(A)
WA
31

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85