Herunterladen Diese Seite drucken

Afvalbeheer En Recyclage - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL
10.4 Bestellen van wisselstukken:
Gelieve bij het bestellen van wisselstukken
volgende gegevens te vermelden:
Type van het toestel
Artikelnummer van het toestel
Ident-nummer van het toestel
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.isc-gmbh.info

11. Afvalbeheer en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze
verpakking is een grondstof en bijgevolg
herbruikbaar of kan de grondstofkringloop
terug worden ingebracht.
Het toestel en zijn accessoires bestaan uit
diverse materialen, zoals b.v. metaal en
kunststof. Ontdoet u zich van defecte
onderdelen op de inzamelplaats waar u
gevaarlijke afvalstoffen mag afgeven.
Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw
gemeentebestuur!
Verwijderen van batterijen
Zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk
wordt gerecycleerd. Let op een soort bij soort
recyclage. Batterijen horen niet thuis bij het
gewone huisvuil. Elke verbruiker is wettelijk
gehouden batterijen naar behoren op de
ervoor voorziene inzamelplaatsen in te
leveren. Stuur afgedankte batterijen naar iSC
GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405 Landau.
Daar is door de fabrikant een behoorlijke
verwijdering verzekerd.
36
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 36
Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet
bij het huisvuil thuis.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op
afgedankte elektrische en elektronische
toestellen en omzetting in nationaal recht
dienen afgedankte elektrische
gereedschappen afzonderlijk te worden
verzameld en milieuvriendelijk te worden
gerecycleerd.
Recyclagealternatief i.p.v. het verzoek het
toestel terug te sturen:
In plaats van het elektrische toestel terug te
sturen is alternatief de eigenaar van het toestel
gehouden mee te werken aan de adequate
recyclage als het eigendom wordt opgegeven.
Hiervoor kan het afgedankte toestel eveneens
bij een inzamelplaats worden afgegeven waar
het toestel wordt verwijderd als bedoeld in de
wetgeving in zake afvalverwerking en
recyclage. Dit geldt niet voor toebehoorstukken
en hulpmiddelen zonder elektrische
componenten die bij de afgedankte toestellen
zijn bijgevoegd.

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85