Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 26

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen gegrepen worden. Bij het werken in
de open lucht zijn rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen aan te bevelen. Draag bij lang
haar enn haarnet.
9.Gebruik een veiligheidsbril.
– Gebruik ook een stofmasker bij
stofverwekkende werkzaamheden.
10.Gebruik het snoer niet verkeerd.
– Draag de machine niet aan het snoer en
gebruik het snoer niet om de stekker uit het
stopkontakt te trekken. Bescherm het snoer
tegen hitte, olie en scherpe kanten.
11.Klem het werkstuk vast.
– Gebruik spanelementen of een
bankschroef om het werkstuk vast te
klemmen. Dit garandeert een veiligere
klemming dan met de hand, bovendien kan
men met twee handen werken.
12.Zorg voor een veilige houding.
– Vermijd een abnormale lichaamshouding
en zorg voor een stabiel evenwicht.
13.Onderhoudthet gereedschap zorgvuldig.
– Houdthet gereedschap scherp en schoon
om better en veiliger te kunnen werken.
Volg de onderhoudsvoorschriften en de
adviezen omtrent het verwisselen van
gereedschappen op. Kontroleer regelmatig
het snoer en laat dit bij beschadiging door
een erkende vakman vernieuwen.
Kontroleer regelmatig het verlengsnoer en
vervang het indien het is beschadigd. Houdt
de handgrepen droog en vrij van olie en vet.
14.Trek de stekker uit het stopkontakt.
– Als het apparaat niet in gebruik is, tijdens
het onderhoudt en het verwisselen van
gereedschappen, zoals, bijv. zaagbladen,
boren en machinege-reedschappen van
welke soort dan ook.
15.Laat geen gereedschapsleutels op de
machine zitten.
– Kontroleer voor het inschakelen of
sleutels en andere hulpgereedschappen
zijn verwijderd.
16.Voorkom het per ongeluk inschakelen.
– Draag geen aangesloten machines met
de vinger aan de schakelaar. Kontroleer of
de schakelaar bij aansluiting aan het
lichtnet, uitgeschakeld staat.
26
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 26
17.Verlengsnoer bij het gebruik buiten.
– Gebruik buiten alleen voor dit doel
goedgekeurde en overeenkomstig
gekenmerkte verlengsnoeren.
18.Wees steeds opmerkzaam.
– Let steeds op het werk, ga met verstand
te werk, gebruik de machine niet als
men niet gekoncen-treerd is.
19.Controleer uw toestel op
beschadigingen
– Voordat u het gereedschap verder
gebruikt dient u de veiligheidsinrichtingen of
licht beschadigde onderdelen zorgvuldig op
hun behoorlijke en reglementaire werkwijze
te controleren. Controleer of de beweeglijke
onderdelen naar behoren functioneren en
niet klem zitten alsook of onderdelen
beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten
naar behoren gemonteerd zijn om de
veiligheid van het toestel te verzekeren.
Beschadigde veiligheidsinrichtingen en
onderdelen dienen deskundig door een
erkende vakwerkplaats te worden hersteld
of vervangen tenzij in de handleidingen
anders vermeld. Beschadigde schakelaars
dienen door een klantendienst-werkplaats
te worden vervangen. Gebruik geen
gereedschappen waarvan de schakelaar
niet kan worden in- of uitgeschakeld.
20. Attentie!
– Gebruik in het belang van persoonlijke
veiligheid, alleen toebehoren en
hulpapparaten, die in de gebruiksaanwijzing
of in de katalogus worden aanbevolen. Het
gebruik van andere dan de vermelde
toebehoren of hulpgereedschappen, kan
verwondingsgevaar opleveren.
21.Reparaties mogen alleen door erkende
reparateurs worden uitgevoerd.
– Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de
betreffende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen voor de
gebruiker mogen reparaties alleen door
vakkundig personeel worden uitgevoerd.
22.Sluit de stofafzuiginrichting aan
– Als er installaties voor het aansluiten van
stofaf zuiginrichtingen voorhanden zijn,
vergewis U zich dat deze aangesloten en
gebruikt worden.

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85