Herunterladen Diese Seite drucken

Garantiebewijs - Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL

13. GARANTIEBEWIJS

Geachte klant,
onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar
behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld
op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder vermelde
servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende:
1.
Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven
onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor uw gratis.
2.
De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of
fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij
wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor
commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Een garantieovereenkomst komt daarom niet tot stand als
het apparaat in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.
Uitgesloten van onze garantie zijn verder schadeloosstellingen voor transportschade, schade door niet-
naleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie, niet-naleving van de
handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of
onoordeelkundige toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van niet toegestane
inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van de onderhouds- en veiligheidsbepalingen,
binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof), gebruikmaking
van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die
zich bij het doelmatig gebruik van het apparaat voordoet.
Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden
uitgevoerd.
3.
De garantieperiode bedraagt 3 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims
dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect
geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is
uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de
garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor
eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een
serviceactiviteit.
4.
Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder
vermelde adres. Voeg het originele verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve
daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de reden van de klacht zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per
omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.
Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die
buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.
38
25.11.2008
8:18 Uhr
Einhell Benelux
Mijkenbroek 16 · 4824 AB Breda
Tel: 0031 88 5986480 · Fax: 0031 88 5986482
E-mail: service@einhell.nl
Seite 38

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85