Herunterladen Diese Seite drucken

Opombe K Izjavi O Skladnosti Za Eu - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Embalažo odložite med odpadke na
okoljsko primeren način . Upoštevajte
oznake na različnih embalažnih
materialih in jih po potrebi ločite .
Embalažni materiali so označeni s
kraticami (a) in številkami (b) z
naslednjim pomenom:
1–7: Umetne snovi,
20–22: papir in karton,
80–98: sestavljeni materiali .
O možnostih za odstranitev odslužene-
ga izdelka vprašajte pri svoji občinski
ali mestni upravi .
Opombe k Izjavi o skla-
dnosti za EU
Ta naprava je v skladu z evropsko direktivo o elekt-
romagnetni združljivosti 2014/30 / EU in direktivo
o nizki napetosti 2014/35 / EU glede skladnosti z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi predpisi .
Popolna originalna izjava o skladnosti je na voljo
pri uvozniku .
RoHS direktiva
(2011/65 / EU)*
* Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren
izključno proizvajalec . Predmet zgoraj opisane
izjave je v skladu z določbami Direktive
2011/65 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 8 . junija 2011 o omejevanju uporabe nekate-
rih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
 15
SI

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910