Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAP 20 A1:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 38
2 Ah BATTERY + CHARGER PAP 20 A1 / PLG 20 A1
AKKU 2 Ah + TÖLTŐ
Az originál használati utasítás fordítása
AKUMULÁTOR 2 Ah + NABÍJEČKA
Překlad originálního provozního návodu
AKKU 2 Ah + LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 331790_1907
POLNILNA BATERIJA 2 Ah +
POLNILNIK
Prevod originalnega navodila za uporabo
BATÉRIA 2 Ah + NABÍJAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2 Ah BATTERY + CHARGER PAP 20 A1 / PLG 20 A1 AKKU 2 Ah + TÖLTŐ POLNILNA BATERIJA 2 Ah + POLNILNIK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo AKUMULÁTOR 2 Ah + NABÍJEČKA BATÉRIA 2 Ah + NABÍJAČKA Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 3 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAP 20 A3 PAP 20 A1 PAP 20 A2 Charging currents max. 2.4 A Charger 60 min 90 min 120 min PLG 20 A1 2.4 A 2.4 A...
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1 / PLG A2 / PLG A3 of the X20V Team series are wcompatible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telefonos rendelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 │  1 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 HU ...
 • Seite 7: Bevezető

  1 akkumulátor-gyorstöltő adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is . 1 használati útmutató Rendeltetésszerű használat Műszaki adatok Ez a töltő kizárólag a PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Akku 2 Ah: PAP 20 A1 sorozatú akkumulátorok töltésére szolgál . Típus: LÍTIUM-ION Ez az akkumulátor alkalmas:...
 • Seite 8: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Ne érjen hoz- zá. Ha véletlenül mégis hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. A kiszivárgó akkumulátor-folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat . │  3 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 HU ...
 • Seite 9: Töltőkre Vonatkozó Biztonsági Utasítások

  Ha a piros töltésjelző LED villog, akkor az akkumulátor-telep túlhevült és nem tölthető . ♦ Ha a piros és a zöld töltésjelző LED villog, akkor az akkumulátor-telep hibás . ■ 4  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 10: Akkumulátor Állapotának Ellenőrzése

  . Az alábbi garanciánk nem minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek biztosított jogokat . elkerülésére kifejezetten figyelmeztet . │  5 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 HU ...
 • Seite 11: Szerviz

  és a vásárlást BURGSTRASSE 21 igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve 44867 BOCHUM röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentke- NÉMETORSZÁG zett a hiba . www .kompernass .com ■ 6  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 12: Ártalmatlanítás

  . A nyilatkozat fenti tárgya megfelel az Európa Parlament és Tanács 2011 . június 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek . │  7 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 HU ...
 • Seite 13: Pótakkumulátor Rendelése

  E-Mail: kompernass@lidl .hu A rendelés gyors feldolgozása érdekében megkeresése során tartsa készenlétben készüléke cikkszámát (pl . IAN 331790) . A cikkszám a típustáblán vagy a jelen használati útmutató címoldalán található . ■ 8  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 14 Telefonsko naročilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16   │  9 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 15: Uvod

  1 baterijski hitri polnilec Predvidena uporaba 1 priročnik za uporabo Ta polnilnik je namenjen izključno polnjenju baterij Tehnični podatki PARKSIDE PAP 20 A1 / A2 / A3 . Akumulator 2 Ah: PAP 20 A1 Ta baterija je primerna za: Tip: LITIJ-IONSKI...
 • Seite 16: Splošno Varnostna Navodila

  Preprečite stik s to tekočino. Ob nenamernem stiku mesto sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko draži kožo ali povzroči opekline .   │  11 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 17: Varnostna Navodila Za Polnilnike

  . najdete na www .lidl .de/akku . ♦ Če rdeča in zelena kontrolna LED utripata skupaj, potem baterijska enota pokvarjena . ♦ V napravo vstavite baterijo ■ 12  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 18: Preverite Stanje Baterije

  8 . Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje . 9 . Obrabni deli oz . potrošni material so izvzeti iz garancije .   │  13 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 19: Pooblaščeni Serviser

  O možnostih odstranitve neuporabnih električnih prodajne storitve. To zagotavlja ohranjanje orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski varnosti naprave . ali mestni upravi . Servis Slovenija Tel .: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl .si IAN 331790_1907 ■ 14  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 20: Opombe K Izjavi O Skladnosti Za Eu

  Direktive 2011/65 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8 . junija 2011 o omejevanju uporabe nekate- rih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi .   │  15 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 21: Naročanje Nadomestnega Akumulatorja

  Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte pripravljeno številko artikla (npr . IAN 331790) za svojo napravo . Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil . ■ 16  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 22 Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24   │  17 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 23: Úvod

  . 1 rychlonabíječka akumulátorů Použití v souladu s určením 1 návod k obsluze Tato nabíječka je určena výhradně k nabíjení aku- Technické údaje mulátorů série PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Akumulátor 2 Ah: PAP 20 A1 Tento akumulátor je vhodný pro: Typ: LITHIO-IONTOVÝ Domezovací napětí: 20 V...
 • Seite 24: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Zabraňte kontaktu s kapa- linou akumulátoru. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny .   │  19 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 25: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky

  POZOR! Děti starší 8 let a osoby s ome- ► Tato nabíječka může nabíjet pouze násle- ■ dující baterie: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / zenými fyzickými, smyslovými PAP 20 A3 . nebo mentálními schopnostmi či ► Aktuální seznam kompatibility akumulátorů...
 • Seite 26: Kontrola Stavu Akumulátoru

  ■ komerční použití výrobku záruční doba . ■ poškození nebo změna výrobku zákazníkem ■ nedodržení bezpečnostních předpisů a předpisů údržby, chyby obsluhy ■ škody vlivem přírodních živlů   │  21 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 27: Servis

  Pomocí kódu QR se dostanete přímo 44867 BOCHUM na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku NĚMECKO (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze . www .kompernass .com ■ 22  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 28: Likvidace

  . Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: Plasty, 20–22: Papír a lepenka, 80–98: Kompozitní materiály   │  23 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 29: Objednávka Náhradního Akumulátoru

  Aby bylo zaručeno rychlé zpracování Vaší objednávky, připravte si prosím pro všechny dotazy číslo výrobku (např . IAN 331790) . Číslo výrobku naleznete na typovém štítku nebo na titulním listu tohoto návodu . ■ 24  │   PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 30 Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32    25 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 31: Úvod

  1 návod na obsluhu Používanie v súlade s určením Technické údaje Táto nabíjačka je určená výlučne na nabíjanie Akumulátor 2 Ah: PAP 20 A1 akumulátora PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3, série . Typ: LÍTIUM-IÓNOVÝ Tento akumulátor sa hodí k: Dimenzačné napätie: 20 V (jednosmerný...
 • Seite 32: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina do- stane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky a popáleniny .    27 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 33: Bezpečnostné Pokyny Pre Nabíjačky

  ► Ta polnilnik lahko polni samo naslednje bate- box s akumulátorom prehriaty a nemôže rije: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . sa nabíjať . ► Veljaven seznam združljivih akumulatorjev ♦ Ak blikajú červená a zelená LED kontrolka najdete na www .lidl .de/akku .
 • Seite 34: Kontrola Stavu Akumulátora

  . V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku . Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie .    29 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 35: Servis

  (pokladničný NEMECKO blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k www .kompernass .com nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisné- ho strediska, ktorá Vám bude oznámená . ■ 30    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 36: Likvidácia

  č . 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8 . júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach .    31 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 37: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr . IAN 331790) prístroja . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . ■ 32    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 38 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 DE │ AT │ CH   │  33 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 39: Einleitung

  Technische Daten Bestimmungsgemäßer Gebrauch Akku 2 Ah: PAP 20 A1 Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen Typ: LITHIUM-IONEN von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Kapazität: 2,0 Ah Zellen: Ladegerät: PLG 20 A1...
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . DE │ AT │ CH   │  35 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 41: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  überhitzt und kann nicht ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden aufgeladen werden . Batterien laden: PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / ♦ Sollte die rote und grüne Kontroll-LED PAP 20 A3 . gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack ►...
 • Seite 42: Akkuzustand Prüfen

  Folgenden dargestellte chen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Garantie nicht eingeschränkt . Glas gefertigt sind . DE │ AT │ CH   │  37 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 43: Abwicklung Im Garantiefall

  Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- E-Mail: kompernass@lidl .ch gend benannte Serviceabteilung telefonisch IAN 331790_1907 oder per E-Mail . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 44: Importeur

  Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich Elektronikgeräten . bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . DE │ AT │ CH   │  39 ■ PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 45: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 331790) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2019 Ident.-No.: PAP20A1+PLG20A1-112019-1 IAN 331790_1907...

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1

Inhaltsverzeichnis