Herunterladen Diese Seite drucken

Akkumulátor Állapotának Ellenőrzése; Karbantartás És Tárolás; A Kompernass Handels Gmbh Garanciája - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Helyezze be az akkumulátor-telepet
készülékbe .
Az egymást követő töltések között kapcsolja ki
a töltőt legalább 15 percre . Ehhez húzza ki a
hálózati csatlakozódugót .
Akkumulátor állapotának ellenőrzése
Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez
nyomja meg az akkumulátor-állapotjelző gom-
bot
(lásd a fő ábrát is) .
Az állapot, illetve a fennmaradó teljesítmény az
alábbiak szerint jelenik meg az akkumulátor-ki-
jelző LED-en
:
PIROS/NARANCSSÁRGA/ZÖLD =
maximális töltés
PIROS/NARANCSSÁRGA = közepes töltés
PIROS = gyenge töltés – akkumulátor töltése
szükséges
Karbantartás és tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
vegye ki belőle az akkumulátorokat és tárolja
tiszta, száraz helyen tárolja, ahol nem éri köz-
vetlen napsugárzás .
A lítium-ion akkumulátor hosszabb tárolása
esetén rendszeresen ellenőrizni kell az akkumu-
látor töltöttségét . Az optimális töltöttségi állapot
50% és 80% között van . Az optimális tárolási
környezet hűvös és száraz .
Soha ne végezzen karbantartást sérült akku-
mulátorokon.
Az akkumulátorok karbantartását csak a gyártó
vagy hivatalos vevőszolgálatok végezhetik .
A Kompernass Handels GmbH
garanciája
Tisztelt Vásárlónk!
A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év
garanciát vállalunk . A termék meghibásodása
esetén . Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg
az eladóval szemben . Az alábbi garanciánk nem
korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban
biztosított jogokat .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
Garanciális feltételek
a
A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik .
Gondosan őrizze meg a nyugtát . Ez a vásárlás
igazolásához szükséges .
Ha a termékvásárlás napjától számított három éven
belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a ter-
méket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk,
kicseréljük vagy visszafizetjük az árát . A garancia
feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bi-
zonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn
belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és
megjelenése idejének rövidleírása .
Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított
vagy egy új terméket kap vissza . A termék javítása
vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről .
Garanciális idő és a jogszabályban foglalt
szavatossági igények
A garancia ideje nem hosszabbodik meg a
jótállással . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is
vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is
fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma-
golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta
után esedékes javítások díjkötelesek .
A garancia köre
A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyár-
tottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük .
A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatko-
zik . A garancia nem terjed ki a termék normális el-
használódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek
tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek
– mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy
üvegből készült alkatrészek – sérüléseire .
A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsé-
rül, nem megfelelően használják vagy nem tartják
karban . A termék megfelelő használata érdekében
a használati útmutatóban foglalt összes utasítást
pontosan be kell tartani . Feltétlenül kerülni kell
minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit
a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek
elkerülésére kifejezetten figyelmeztet .
 5
HU 

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910