Parkside PLG 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1
AKUMULÁTOR & NABÍJAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 284662
AKKU & LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLG 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1 AKUMULÁTOR & NABÍJAČKA AKKU & LADEGERÄT Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 284662...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PAP 20 A1 + PLG 20 A1  ...
 • Seite 6: Úvod

  . 1 návod na obsluhu Používanie v súlade s určením Technické údaje Táto nabíjačka je určená výlučne na nabíjanie Akumulátor: PAP 20 A1 akumulátora PARKSIDE PAP 20, série A1 . Tento Typ: LÍTIUM-IÓNOVÝ akumulátor sa hodí k: Dimenzačné napätie: 20 V (jednosmerný...
 • Seite 7: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina do- stane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky a popáleniny . PAP 20 A1 + PLG 20 A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Bezpečnostné Pokyny Pre Nabíjačky

  Nikdy nenabíjajte box s akumulátorom druhý zabránilo nebezpečenstvám . krát bezprostredne po rýchlonabíjaní . Hrozí nebezpečenstvo, že box s akumulátorom sa prehreje, a tým sa zníži životnosť akumulátora . ■ 4    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 9: Kontrola Stavu Akumulátora

  . Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . PAP 20 A1 + PLG 20 A1    5 ■...
 • Seite 10: Servis

  (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane . ■ Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom . ■ 6    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 11: Dovozca

  č . 2006/66/EC . Akumulátor a prístroj odovzdajte v miestnych zberných zariadeniach . O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov sa, prosím, informujte na obecnej alebo mestskej správe . PAP 20 A1 + PLG 20 A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr . IAN 284662) prístroja . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . ■ 8    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 13 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 PAP 20 A1 + PLG 20 A1 DE │...
 • Seite 14: Einleitung

  Technische Daten Bestimmungsgemäßer Gebrauch Akku: PAP 20 A1 Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufla- Typ: LITHIUM-IONEN den von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1 Serie (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Kapazität: 2,0 Ah · 2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER...
 • Seite 15: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . PAP 20 A1 + PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  11...
 • Seite 16: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  . Es besteht die Gefahr, dass der Akku-Pack eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt wer- überhitzt und dadurch die Lebensdauer des den, um Gefährdungen zu vermeiden . Akkus verringert wird . ■ 12  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 17: Akkuzustand Prüfen

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 + PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  13...
 • Seite 18: Service

  Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ 14  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 19: Importeur

  Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die ange- botenen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 + PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  15...
 • Seite 20: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 284662) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 21 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2016 Ident.-No.: PAP20A1+PLG20A1-102016-1 IAN 284662...

Diese Anleitung auch für:

Pap 20 a1