Herunterladen Diese Seite drucken

Szerviz; Gyártja - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

A termék csak magánhasználatra és nem ipari
használatra készült . A garancia érvényét veszti visz-
szaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak
alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén,
amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben
végeztek el .
A garanciális idő nem érvényes
az akkumulátor-kapacitás normális elhasználó-
dása esetén
a termék ipari használata esetén
ha az ügyfél megrongálja vagy megváltoztatja
a terméket
ha nem tartja be a biztonsági vagy
karbantartási előírásokat, kezelési hiba esetén
természeti események által okozott sérülések
esetén
A garancia érvényesítése
Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a
következő utasításokat:
Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa
készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blok-
kot és a cikkszámot (pl . IAN 12345) .
A cikkszám a termék adattábláján, a termékre
gravírozva, a használati útmutató címlapján
(balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy
alján lévő címkén található .
Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén
vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrész-
leggel telefonon vagy e-mailben .
Küldje el díjmentesen a megadott szerviz cí-
mére a hibásnak talált terméket és a vásárlást
igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve
röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentke-
zett a hiba .
6 
HU
Más használati útmutatókhoz,
termékbemutató videókhoz és
a telepítési szoftverekhez hasonlóan
ezt is letöltheti a www .lidl-service .com
oldalról .
Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyféls-
zolgálati oldalra kerülnek (www .lildl-service .com)
és a cikkszám megadásával (IAN) 123456
megnyithatja a használati útmutatót .

Szerviz

FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket szervizben vagy villamos-
sági szakemberrel és kizárólag eredeti
alkatrészek felhasználásával javíttassa.
Ezzel biztosítható a készülék hosszan tartó
biztonsága .
A csatlakozódugót és a hálózati vezetéket
mindig a készülék gyártójával vagy ügyfél-
szolgálatával cseréltesse ki. Ezzel biztosítha-
tó a készülék hosszan tartó biztonsága .
Szerviz Magyarország
Tel .: 06800 21225
E-Mail: kompernass@lidl .hu
IAN 331790_1907
Gyártja
Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz
címe . Először forduljon a megjelölt szervizhez .
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NÉMETORSZÁG
www .kompernass .com
PAP 20 A1 + PLG 20 A1

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Verwandte Inhalte für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910