Herunterladen Diese Seite drucken

Pooblaščeni Serviser; Proizvajalec; Odstranjevanje Med Odpadke - Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

10 . Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih
(garancijski list, račun) .
11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu .
Garancijska doba ne velja pri
· normalnem zmanjšanju kapacitete akumulatorja,
· poslovni rabi izdelka,
· poškodbi ali spremembi izdelka s strani stranke,
· neupoštevanju predpisov o varnosti in vzdrževanju,
napačne uporabe,
· poškodbah zaradi naravnih nesreč .
Prodajalec:
Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda
Pooblaščeni serviser
POZOR!
Vaša oprema popravi servisni center ali us-
posobljen električar in samo z originalnimi
nadomestnimi deli. To zagotavlja ohranjanje
varnosti naprave .
Vedno zamenjajte vtič ali napajalni kabel
s strani proizvajalca naprave ali njene po-
prodajne storitve. To zagotavlja ohranjanje
varnosti naprave .
Servis Slovenija
Tel .: 080080917
E-Mail: kompernass@lidl .si
IAN 331790_1907
14 
SI

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMČIJA
www .kompernass .com

Odstranjevanje med odpadke

Embalaža je iz okolju prijaznih materialov
in jo lahko oddate na krajevnih zbirališčih
reciklažnih odpadkov
Električnih orodij ne zavrzite med
gospodinjske odpadke!
V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je
treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in jih
oddati za ekološko primerno predelavo .
Akumulatorjev ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
Okvarjene ali izpraznjene akumulatorje je treba v
skladu z Direktivo 2006/66/EC reciklirati . Akumu-
lator in/ali napravo oddajte na javnih zbirališčih .
O možnostih odstranitve neuporabnih električnih
orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski
ali mestni upravi .
PAP 20 A1 + PLG 20 A1

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910