Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAP 20 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vybavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Všeobecné bezpečnostné predpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Používanie a manipulácia s elektrickým náradím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rozšírené bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bezpečnostné pokyny pre nabíjačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pred uvedením do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nabitie boxu s akumulátorom (pozri obr . A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kontrola stavu akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Údržba a skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Upozornenia k ES vyhláseniu o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Objednanie náhradného akumulátora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PAP 20 A1 + PLG 20 A1
25
SK

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

Diese Anleitung auch für:

Plg 20 a1Ian 339097_1910