Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Akku 2 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
2Ah BATTERY PAP 20 A1
AKKU 2 Ah
Használati utasítás
AKUMULÁTOR 2 Ah
Návod k obsluze
AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 339115_1910
AKUMULATOR 2 Ah
Navodila za uporabo
AKUMULÁTOR 2 Ah
Návod na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 2Ah BATTERY PAP 20 A1 AKKU 2 Ah AKUMULATOR 2 Ah Használati utasítás Navodila za uporabo AKUMULÁTOR 2 Ah AKUMULÁTOR 2 Ah Návod k obsluze Návod na obsluhu AKKU 2 Ah Bedienungsanleitung IAN 339115_1910...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Pót-akkumulátor rendelése ..18 Telefonos rendelés ..... . . 18 │ PAP 20 A1    1...
 • Seite 6: Bevezető

  Ez az akkumulátor nem alkalmas ipari használatra. A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős baleset- veszélyt okozhat. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. │ ■ 2    PAP 20 A1...
 • Seite 7: Felszereltség

  LED gyorstöltő (a csomag nem tartalmazza) piros töltésjelző LED zöld töltésjelző LED A csomag tartalma 1 akku 2 Ah 1 használati útmutató Műszaki adatok Akku 2 Ah PAP 20 A1 Típus LÍTIUM-ION Névleges feszültség 20 V (egyenáram) Kapacitás 2,0 Ah Cellaszám...
 • Seite 8 60 perc Védelmi osztály II / (dupla szigetelés) FIGYELEM! ► Ez a töltő csak az alábbi akkumulátorokkal használható: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► A kompatibilis akkumulátorok aktuális listája a www.lidl.de/akku oldalon található. │ ■ 4   ...
 • Seite 9: Általános Biztonsági Utasítások

  Olyan töltő esetén, amely egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére alkalmas, tűzveszély áll fenn, ha másfajta akkumulátorral használják. b) Csak az elektromos kéziszerszámba való akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata sérülést okozhat és tűzveszélyes. │ PAP 20 A1    5 ■...
 • Seite 10 A kiszivárgó akkumulátor-folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat. VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne töltsön fel nem tölthető elemeket. Védje az akkumulátort hőségtől, például tartós napsütéstől, tűztől, víztől és nedvességtől. Robbanásveszély fenyeget. │ ■ 6    PAP 20 A1...
 • Seite 11: További Biztonsági Utasítások

  és az akkumulá- toros kéziszerszámot a használati útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés és a megengedett hőmérséklet- tartományon kívüli töltés tönkre teheti az akkumu- látort és növeli a tűzveszélyt. │ PAP 20 A1    7 ■...
 • Seite 12: Az Akkumulátor-Telep Töltése (Lásd A Ábra)

  (lásd az A ábrát). ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csat- lakozóaljzatba. A töltésjelző LED pirosan világít. ♦ A zöld töltésjelző LED jelzi, hogy a töltési folyamat lezárult és az akkumulátor-telep üzemkész. │ ■ 8    PAP 20 A1...
 • Seite 13: Az Akkumulátor Állapotának Ellenőrzése

  (lásd a fő ábrát is). Az állapot, illetve a fennmaradó teljesítmény az alábbiak szerint jelenik meg az akkumulátor- kijelző LED-en PIROS/NARANCSSÁRGA/ZÖLD = maximális töltés PIROS/NARANCSSÁRGA = közepes töltés PIROS = gyenge töltés – akkumulátor töltése szükséges │ PAP 20 A1    9 ■...
 • Seite 14: Karbantartás És Tárolás

  A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat. │ ■ 10    PAP 20 A1...
 • Seite 15 Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatko- zik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárta után esedé- kes javítások díjkötelesek. │ PAP 20 A1    11 ■...
 • Seite 16 figyelmeztet. A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el. │ ■ 12    PAP 20 A1...
 • Seite 17 útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található. ■ Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleg- gel telefonon vagy e-mailben. │ PAP 20 A1    13 ■...
 • Seite 18: Szerviz

  Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lildl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 123456 megnyithatja a hasz- nálati útmutatót. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 339115_1910 │ ■ 14    PAP 20 A1...
 • Seite 19: Gyártja

  éppen ezért újra- hasznosíthatók. Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladék- mennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja a nyersanyag-körforgásba. A feleslegessé vált csoma- golóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfe- lelően ártalmatlanítsa. │ PAP 20 A1    15 ■...
 • Seite 20 A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok, 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok. Az elhasználódott termék ártalmatlanításá- nak lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál. │ ■ 16    PAP 20 A1...
 • Seite 21: Ek Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók

  * A kiállított megfelelőségi nyilatkozat tekintetében kizáró- lag a gyártó felel. A nyilatkozat fenti tárgya megfelel az Európai Parlament és Tanács 2011. június 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezé- sekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek. │ PAP 20 A1    17 ■...
 • Seite 22: Pót-Akkumulátor Rendelése

  Telefonos rendelés Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 A rendelés gyors feldolgozása érdekében megkere- sése során tartsa készenlétben készüléke cikkszámát (pl. IAN 339115). A cikkszám a típustáblán vagy a jelen használati útmutató címoldalán található. │ ■ 18    PAP 20 A1...
 • Seite 23 .....35 Telefonsko naročilo ..... . . 36 │ PAP 20 A1    19...
 • Seite 24: Uvod

  Akumulator spada k: Akumulator ni predviden za poslovno uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe. │ ■ 20    PAP 20 A1...
 • Seite 25: Oprema

  Rdeča nadzorna lučka LED za polnjenje Zelena nadzorna lučka LED za polnjenje Vsebina kompleta 1 akumulator 2 Ah 1 navodila za uporabo Tehnični podatki Akumulator 2 Ah PAP 20 A1 LITIJ-IONSKI Nazivna napetost 20 V (enosmerni tok) Kapaciteta 2,0 Ah Celic │...
 • Seite 26 Trajanje polnjenja pribl. 60 min Razred zaščite II / (dvojna izolacija) POZOR! ► Ta polnilnik lahko polni samo naslednje baterije: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Veljaven seznam združljivih akumulatorjev najdete na www.lidl.de/akku. │ ■ 22    PAP 20 A1...
 • Seite 27: Splošno Varnostna Navodila

  V električnih orodjih zato uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorje. Uporaba drugih akumulatorjev lahko privede do poškodb in nevar- nosti požara. │ PAP 20 A1    23 ■...
 • Seite 28 POZOR! NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki niso name- njene za polnjenje. Akumulator zaščitite pred vročino, na primer tudi pred dolgotrajno nepos- redno sončno svetlobo, ognjem, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije. │ ■ 24    PAP 20 A1...
 • Seite 29: Dodatna Varnostna Navodila

  Napačno polnjenje ali polnjenje zunaj dovolje- nega temperaturnega območja lahko uniči akumu- lator in poveča nevarnost požara. │ PAP 20 A1    25 ■...
 • Seite 30: Polnjenje Akumulatorja (Glejte Sliko A)

  (glejte sliko A). ♦ Električni vtič priključite v vtičnico. Nadzorna lučka LED sveti rdeče. ♦ Zelena nadzorna lučka LED za polnjenje sporoča, da je postopek polnjenja zaključen in je akumulator pripravljen za uporabo. │ ■ 26    PAP 20 A1...
 • Seite 31: Preverjanje Stanja Akumulatorja

  (glejte tudi glavno sliko). Stanje oziroma preostala kapaciteta se prikaže na lučki LED akumulatorja takole: RDEČA/ORANŽNA/ZELENA = povsem napolnjen RDEČA/ORANŽNA = napolnjen do polovice RDEČA = skoraj prazen – akumulator napolnite │ PAP 20 A1    27 ■...
 • Seite 32: Vzdrževanje In Shranjevanje

  Akumulatorje je najbolje hraniti na hladnem in suhem. ■ Poškodovanih akumulatorjev nikoli ne vzdržujte. Vsakršno vzdrževanje akumulatorjev naj izvaja izključno proizvajalec ali pooblaščena servisna služba. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMČIJA www.kompernass.com │ ■ 28    PAP 20 A1...
 • Seite 33: Pooblaščeni Serviser

  2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa. │ PAP 20 A1    29 ■...
 • Seite 34 če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za mini- malno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje. │ ■ 30    PAP 20 A1...
 • Seite 35 · normalnem zmanjšanju kapacitete akumulatorja, · poslovni rabi izdelka, · poškodbi ali spremembi izdelka s strani stranke, · neupoštevanju predpisov o varnosti in vzdrževanju, napačne uporabe, · poškodbah zaradi naravnih nesreč. Prodajalec Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │ PAP 20 A1    31 ■...
 • Seite 36: Odstranitev Med Odpadke

  Okvarjene ali izpraznjene akumula- torje je treba v skladu z Direktivo 2006/66/EC reciklirati. Akumulator in/ali napravo oddajte na javnih zbirališčih. O možnostih odstranitve neuporabnih električnih orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 32    PAP 20 A1...
 • Seite 37 (a) in številkami (b) z nasled- njim pomenom: 1–7: Umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odsluže- nega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ PAP 20 A1    33 ■...
 • Seite 38: Opombe K Izjavi O Skladnosti Za Eu

  * Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec. Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. │ ■ 34    PAP 20 A1...
 • Seite 39: Naročanje Nadomestnega Akumulatorja

  Ta izdelek bo zaradi omejene zaloge morda v  kratkem času razprodan. OPOMBA ► V nekaterih državah spletno naročanje nado- mestnih delov ni mogoče. V tem primeru pokli- čite servisno številko. │ PAP 20 A1    35 ■...
 • Seite 40: Telefonsko Naročilo

  Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte prip- ravljeno številko artikla (npr. IAN 339115) za svojo napravo. Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil. │ ■ 36    PAP 20 A1...
 • Seite 41 ..... .53 Telefonická objednávka ....54 PAP 20 A1  ...
 • Seite 42: Úvod

  Tento akumulátor není určen pro komerční účely. Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje jsou pova- žovány za použití v rozporu s určením a představují značné riziko úrazu. Za škody, které vzniknou při použití v rozporu s určením, nepřebírá výrobce od- povědnost. ■ 38    PAP 20 A1 │...
 • Seite 43: Vybavení

  LED displej akumulátoru rychlonabíječka (není součástí dodávky) červená LED kontrolka nabíjení zelená LED kontrolka nabíjení Rozsah dodávky 1 akumulátor 2 Ah 1 návod k obsluze Technické údaje Akumulátor 2 Ah PAP 20 A1 LITHIO-IONTOVÝ Domezovací napětí 20 V (stejnosměrný proud) Kapacita 2,0 Ah Články PAP 20 A1  ...
 • Seite 44 Doba nabíjení cca 60 min Třída ochrany II / (dvojitá izolace) POZOR! ► Tato nabíječka může nabíjet pouze následující baterie: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Aktuální seznam kompatibility akumulátorů naleznete na adrese www.lidl.de/akku. ■ 40    PAP 20 A1...
 • Seite 45: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Nepoužívaný akumulátor udržujte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovo- vých předmětů, které mohou způsobit přemos- tění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár. PAP 20 A1    41 ■ │...
 • Seite 46: Rozšířené Bezpečnostní Pokyny

  Hrozí nebezpečí výbuchu. Rozšířené bezpečnostní pokyny ■ Nepoužívejte poškozený nebo modifikovaný akumulátor.Poškozené nebo modifikované aku- mulátory se mohou zachovat nepředvídatelně a vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění. ■ 42    PAP 20 A1 │...
 • Seite 47: Nabíjení Akumulátoru (Viz Obr. A)

  Optimální stav nabití je mezi 50 % a 80 %. Skladujte v chladu a suchu, při okolní teplotě mezi 0 °C a 50 °C. PAP 20 A1    43 ■ │...
 • Seite 48: Kontrola Stavu Akumulátoru

  Pro kontrolu stavu akumulátoru stiskněte tlačítko stavu akumulátoru (viz také hlavní obrázek). Stav resp. zbývající výkon se na LED displeji akumulátoru zobrazí takto: ČERVENÁ/ORANŽOVÁ/ZELENÁ = maximální nabití ČERVENÁ/ORANŽOVÁ = průměrné nabití ČERVENÁ = slabé nabití – nabít akumulátor ■ 44    PAP 20 A1 │...
 • Seite 49: Údržba A Skladování

  Vážená zákaznice, vážený zákazníku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. PAP 20 A1    45 ■ │...
 • Seite 50 Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. ■ 46    PAP 20 A1 │...
 • Seite 51 Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. PAP 20 A1    47 ■ │...
 • Seite 52 (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku. ■ Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem. ■ 48    PAP 20 A1 │...
 • Seite 53: Servis

  Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 339115_1910 PAP 20 A1    49 ■ │...
 • Seite 54: Dovozce

  životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklo- vatelný. Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepo- třebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů. ■ 50    PAP 20 A1 │...
 • Seite 55 (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: Plasty, 20–22: Papír a lepenka, 80–98: Kompozitní materiály. Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu. PAP 20 A1    51 ■ │...
 • Seite 56: Upozornění K Prohlášení O Shodě Es

  * Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Výše popsán předmět prohlášení je v souladu s předpisy směrnice č. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. ■ 52    PAP 20 A1 │...
 • Seite 57: Objednávka Náhradního Akumulátoru

  Tento výrobek by mohl být vzhledem k omezenému množství na skladě v krátkém čase vyprodán. UPOZORNĚNÍ ► Objednávání náhradních dílů nelze v některých zemích provést online. V takovém případě kon- taktujte servisní poradenskou linku. PAP 20 A1    53 ■ │...
 • Seite 58: Telefonická Objednávka

  Servis Česko Tel.: 800143873 Aby bylo zaručeno rychlé zpracování Vaší objednávky, připravte si prosím pro všechny dotazy číslo výrobku (např. IAN 339115). Číslo výrobku naleznete na typovém štítku nebo na titulním listu tohoto návodu. ■ 54    PAP 20 A1 │...
 • Seite 59 ..... .73 Telefonická objednávka ....74 │ PAP 20 A1    55...
 • Seite 60: Úvod

  Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určením a má za následok vážne nebezpečenstvá úrazu. Za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určeným účelom výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. │ ■ 56    PAP 20 A1...
 • Seite 61: Vybavenie

  (nie je súčasťou dodávky) červená LED kontrolka nabíjania zelená LED kontrolka nabíjania Rozsah dodávky 1 akumulátor 2 Ah 1 návod na obsluhu Technické údaje Akumulátor 2 Ah PAP 20 A1 Typ: LÍTIUM-IÓNOVÝ Dimenzačné napätie: 20 V (jednosmerný prúd) Kapacita: 2,0 Ah Články:...
 • Seite 62 Doba nabíjania cca 60 min Trieda ochrany II / (dvojitá izolácia) POZOR! ► Ta polnilnik lahko polni samo naslednje baterije: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Veljaven seznam združljivih akumulatorjev najdete na www.lidl.de/akku. │ ■ 58    PAP 20 A1...
 • Seite 63: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  V elektrických náradiach používajte len akumu- látory, určené na tento účel. Používanie iných akumulátorov môže viesť k úrazom a nebezpe- čenstvu požiaru. │ PAP 20 A1    59 ■...
 • Seite 64 Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenia pokožky a popáleniny. POZOR! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! Nikdy nenabíjajte akumulátory, ktoré nie sú nabíjateľné. Chráňte akumulátor pred sálavým teplom, napr. aj pred dlhšie trvajúcim slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. │ ■ 60    PAP 20 A1...
 • Seite 65: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte nikdy mimo rozsahu teplôt uvede- ného v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo prí- pustného rozsahu teplôt môže akumulátor zničiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru. │ PAP 20 A1    61 ■...
 • Seite 66: Nabitie Akumulátorového Článku (Pozri Obr. A)

  (pozri obr. A). ♦ Zastrčte elektrickú zástrčku do zásuvky. LED kontrolka svieti červeno. ♦ Zelená LED kontrolka vám signalizuje, že nabíjanie je ukončené a akumulátorový článok je pripravený na použitie. │ ■ 62    PAP 20 A1...
 • Seite 67: Kontrola Stavu Akumulátora

  (pozri tiež hlavný obrázok). Stav nabitia alebo zvyšný výkon signalizuje LED displeja akumulátora nasledovne: ♦ ČERVENÁ/ORANŽOVÁ/ZELENÁ = maximálne nabitie ČERVENÁ/ORANŽOVÁ = stredné nabitie ČERVENÁ = nízka kapacita nabitia – nabiť akumulátor │ PAP 20 A1    63 ■...
 • Seite 68: Údržba A Skladovanie

  Optimálny stav nabitia je v rozsahu 50 % až 80 %. Na uskladnenie je najvhodnejšie chladné a suché prostredie. ■ Nikdy nevykonávajte údržbu na poškodených akumulátoroch. Akúkoľvek údržbu na akumulátoroch by mal vykonávať iba výrobca alebo splnomocnené zákaznícke servisy. │ ■ 64    PAP 20 A1...
 • Seite 69: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol. Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba. │ PAP 20 A1    65 ■...
 • Seite 70 údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť po- užitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje. │ ■ 66    PAP 20 A1...
 • Seite 71 ■ Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku. │ PAP 20 A1    67 ■...
 • Seite 72 ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér. Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomo- cou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu. │ ■ 68    PAP 20 A1...
 • Seite 73: Servis

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 339115_1910 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com │ PAP 20 A1    69 ■...
 • Seite 74: Likvidácia

  Chybné alebo použité akumulátory sa musia recyklovať podľa smernice č. 2006/66/EC. Akumulátorový článok a prístroj odovzdajte v ponúkaných zberných zariadeniach. O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov sa, prosím, informujte na obecnej alebo mestskej správe. │ ■ 70    PAP 20 A1...
 • Seite 75 Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledu- júcim významom: 1–7: Plasty, 20–22: Papier a lepenka, 80–98: Kompozitné materiály. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy. │ PAP 20 A1    71 ■...
 • Seite 76: Upozornenia K Es Vyhláseniu O Zhode

  Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice č. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používa- nia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektro- nických zariadeniach. │ ■ 72    PAP 20 A1...
 • Seite 77: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Tento výrobok sa z dôvodu obmedzených skladových zásob môže v krátkom čase vypredať. UPOZORNENIE ► V niektorých krajinách nie je online objednáva- nie náhradných dielov dostupné. V takom prí- pade zavolajte na poradenskú linku. │ PAP 20 A1    73 ■...
 • Seite 78: Telefonická Objednávka

  Tel. 0850 232001 Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr. IAN 339115), pridelené prístroju. Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu. │ ■ 74    PAP 20 A1...
 • Seite 79 Ersatz-Akku Bestellung ... . .93 Telefonische Bestellung ....94 DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    75 ■...
 • Seite 80: Einleitung

  Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. │ DE │ AT │ CH ■ 76    PAP 20 A1...
 • Seite 81: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku 2 Ah PAP 20 A1 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Kapazität 2,0 Ah Zellen DE │ AT │ CH │...
 • Seite 82 60 min Schutzklasse II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3. ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.lidl.de/akku. │ DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 83: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    79 ■...
 • Seite 84 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. │ DE │ AT │ CH ■ 80    PAP 20 A1...
 • Seite 85: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    81 ■...
 • Seite 86: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kontroll-LED leuchtet rot. ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist. │ DE │ AT │ CH ■ 82    PAP 20 A1...
 • Seite 87: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE /GRÜN = maximale Ladung ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    83 ■...
 • Seite 88: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PAP 20 A1...
 • Seite 89 Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    85 ■...
 • Seite 90 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewalt- anwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PAP 20 A1...
 • Seite 91 Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    87 ■...
 • Seite 92 Handbücher, Produktvideos und Installationssoft- ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PAP 20 A1...
 • Seite 93: Service

  IAN 339115_1910 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    89 ■...
 • Seite 94: Entsorgung

  Geben Sie Akku-Pack und/oder das Gerät über die an gebotenen Sammeleinrich- tungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektro werkzeuge/Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PAP 20 A1...
 • Seite 95 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    91 ■...
 • Seite 96: Hinweise Zur Eg- Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PAP 20 A1...
 • Seite 97: Ersatz-Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service- Hotline. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1    93 ■...
 • Seite 98: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 339115) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PAP 20 A1...
 • Seite 99 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PAP20A1-012020-1 IAN 339115_1910...

Inhaltsverzeichnis