Herunterladen Diese Seite drucken

Tűzés; Tárolás; Hibák Elhárítása; Karbantartás És Tisztítás - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Tűzés
L
j
Kapcsolja be a készüléket.
j
Nyomja a kapocs-belövő orrt
amelyre tűzni akar.
j
Működtesse a kioldót
j
Adott esetben igazítsa az ütőerőt az anya-
gokhoz, kapcsokhoz vagy szegekhez.
Utánütés lehetősége:
Ezt a funkciót akkor alkalmazza, ha megállapítja
hogy az előzőlegbeütött kapcsok vagy szegek
nem hatoltak hézagmentesen a különösen kemény
alapba. Vegye figyelembe, hogy az utánütés le-
hetősége kizárólag közvetlenül az egyes tűzésnél
áll fenn. Ameddig a kapocs-belövő orrt
emeli meg, a tűzéshez nem tőltődik egy további
kapocs / szeg.
j
Tűzze a szükséges kapcsot / szeget és nyomja
a kapocs-belövő orrt
tendő helyre.
j
Működtesse a
kioldót mindaddig, amig
W
az alapanyagra való tűzés hézagmentessé
sikerül.
Alkalmazási példák:
j
Huzatanyag rögzítése egy szék ülési felületére
(lásd a B ábrát).
j
/
- keretléc rögzítése a fal és a padlóburkolat
1
4
átmeneti területére (lásd a C ábrát).
j
Vászonnak egy képkeretre való feszítése és
rögzítése (lásd a D ábrát).
j
Hőszigetelésnél a szigetelőanyag védőfóliá-
jának a rögzítése (lásd az E ábrát).
j
Falburkolati elemek tartóinak a rögzítése
(lásd az F ábrát).
Tárolás
L
j
Huzamosabb ideig való nemhasználás esetén
válassza le a hálózati csatlakozó kábelt
áramellátó hálózatról.
j
Tárolja a készüléket úgy, hogy az illetéktelen
alkalmazástól védve legyen!
j
Tárolja a kapcsokat vagy szegeket egy biztos
tartályban!
Kezelés / Hibák elhárítása / Karbantartás és tisztítás
arra a helyre,
R
.
W
nem
R
továbbra is a rögzí-
R
az
O
Hibák elhárítása
L
m Figyelem!
J
Hibák elhárítása előtt válassza le a hálózati
csatlakozó kábelt
O
Hibák
Okok
Elhárítás
A készülék helytelenül dolgozik.
Egy kapocs vagy szeg blokkolja a készüléket.
Nyissa ki a kazettatolókát
az előfeszítést. Oldja ki a belső hatlapkulc-
csal
a homloklemezt
P
kapcsot vagy a szeget.
Egy kapocs vagy egy szeg hibásan verődött
az anyagba.
Távolítsa el ahibásan tűződött kapcsot / sze-
get egy harapófogó / csípőfogó segítségével.
Válasszon ki megfelelő kapcsokat vagy
szegeket.
Állítsa be a megfelelő ütőerőt, hogy a kap-
csok vagy szegek kifogástalanul tűzzenek.
A készülék meghibásodott.
Vegye felé a kapcsolatot a szervizzel (lásd
a garancia-dokumentációt).
Karbantartás és tisztítás
L
m Figyelem!
J
A karbantartáshoz és tisztításhoz válassza le a
hálózati csatlakozó kábelt
hálózatról!
Az elektromos kapocs-belövő karbantartásmentes.
j
Tisztítsa rendszeresen a készüléket, ideális
esetben minden egyes elvégzett munka
után és használjon erre a célra egy száraz
szöszmentes törlőruhát. Semmiképpen se
használjon erre a célra vizet vagy tisztító-
szereket!
az áramellátó hálózatról!
. Ezáltal kioldja
U
. Távolítsa el a
E
az áramellátó
O
HU
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading