Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PET 23 VARIO:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PET 23 VARIO
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Kezelési és biztonsági utalások
DE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise .............................................................. ab Seite
PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa .......................................... Strona
CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ................................................ Strana
SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny ............................................... Strana
HU Kezelési és biztonsági utalások ..................................................................... Oldal
5
11
19
25
31

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 23 VARIO

 • Seite 1 PET 23 VARIO Bedienungs- und Sicherheitshinweise Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Kezelési és biztonsági utalások Bedienungs- und Sicherheitshinweise .............. ab Seite PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa .......... Strona CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny ..........Strana SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny ..........
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Germany) Stand der Informationen · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Információk állása: 04/ 2006 · Ident.-No.: PET23 - 042006-1 / E...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhaltsverzeichnis Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Tragen Sie eine Schutzbrille! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung –...
 • Seite 4: Einleitung

  Einleitung Elektrotacker PET 23 VARIO Lieferumfang 1 Elektrotacker PET 23 VARIO Einleitung Feindrahtklammern: Typ 53 Schmalrückenklammern: Typ 55 Nägel: Typ 47 Zu Ihrer Sicherheit 1 Innensechskantschlüssel 1 Bedienungsanleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- 1 Heft „Allgemeine Sicherheitshinweise“ nahme mit den Funktionen des Gerätes 1 Heft „Garantie und Service“...
 • Seite 5: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheit Empfohlene Schlagkraft-Einstellung für: Klammer- / Hartholz Weichholz Spanplatte / Sperrholzplatte Nagel-Typ MDF-Platte (z.B. Eiche oder Buche) (z.B. Fichte oder Kiefer) (z.B. Tischlerplatte) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7 4 - 6...
 • Seite 6: Bedienung

  (Typ 53), Schmalrückenklammern (Typ 55) oder m Schlagzahl: Nägel (Typ 47) ! Drücken Sie den Magazinschieber in Richtung Der Elektrotacker PET 23 VARIO ist für 30 Schläge des Magazins und führen Sie diesen nach oben. pro Minute ausgelegt. Ziehen Sie den Magazinschieber vollständig...
 • Seite 7: Heften

  Bedienung / Fehler beheben / Wartung und Reinigung Heften Fehler beheben m Achtung! Schalten Sie das Gerät ein. Pressen Sie die Tackernase an die Stelle, die Trennen Sie bei der Fehlerbehebung die Netzan- Sie heften wollen. schlussleitung vom Netzstrom! Betätigen Sie den Auslöser Passen Sie ggf.
 • Seite 8: Entsorgung

  Service ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Bezeichnung des Produktes: Die zuständige Servicestelle Ihres Landes entnehmen Sie bitte den Garantieunterlagen. Parkside Elektrotacker PET 23 VARIO m Hinweis! Beim Anlaufen (Starten) dieser Ausrüstungen kann Bochum, 30.04.2006 ein kurzzeitiger Spannungseinbruch auftreten, insbesondere bei schlechter Netzqualität.
 • Seite 9 Zawartość Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy / symbole: Przeczytać instrukcję obsługi! Napięcie przemienne Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych Nosić okulary ochronne! oraz dotyczących bezpieczeństwa! Ostrożnie przed porażeniem elektrycznym! Niebezpieczne napięcie Prawidłowe postępowanie!
 • Seite 10: Wprowadzenie

  Zakres dostawy Przed pierwszym uruchomieniem proszę zapoznać się z funkcjami urządzenia i poinformować o 1 Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO właściwym obchodzeniu się z narzędziami elek- Zszywki z drutu cienkiego: typ 53 trycznymi. W tym celu proszę przeczytać poniższą Zszywki o wąskim grzbiecie: typ 55 instrukcję...
 • Seite 11: Bezpieczeństwo

  Wprowadzenie / Bezpieczeństwo Zalecane ustawienie siły uderzenia dla: Drewna twardego Drewna miękkiego Płyty wiórowej / Płyty ze sklejki płyty MDF (na przykład dę- (na przykład świerko- (na przykład płyty sto- Typ zszywki / bowego lub buko- wego lub sosnowego) larskiej) gwoździa wego) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4...
 • Seite 12: Obsługa

  Bezpieczeństwo / Obsługa kabel sieciowy lub wtyk sieciowy oznaczają Sposób prawidłowego zagrożenie życia wskutek porażenia prądem postępowania: elektrycznym! Przed podłączeniem urządzenia do prądu sieci Przy wszelkich robotach należy zwracać uwa- należy upewnić się, że prąd sieciowy przepi- gę na to, żeby materiały i przedmioty obra- sowo pochodzi z sieci 230 V ~ 50 Hz, która jest biane znajdowały się...
 • Seite 13: Nastawianie Siły Uderzenia

  (patrz Rysunek D). Przymocowanie folii ochronnej dla mate- m Liczba uderzeń: riału izolacyjnego przy izolowaniu cieplnym Rysunek E). Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO może wykonywać Przymocowanie podparć dla elementów 30 uderzeń na minutę. wykładziny ściennej (patrz Rysunek F). m Praca krótkotrwała: Przechowywanie Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO może pracować...
 • Seite 14: Usuwanie Usterek

  Usuwanie usterek / Konserwacja i czyszczenie / Usuwanie / Informacje Usuwanie usterek Usuwanie m Uwaga! Opakowanie wykonane jest w 100 % W przypadku usuwania usterek należy z materiałów proekologicznych, które odłączyć przewód przyłączeniowy sieci można oddawać do lokalnych punktów od prądu sieci! recyklingu. Usterka Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci Przyczyna domowych! Usuwanie...
 • Seite 15: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Określenie produktu: Parkside Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO Bochum, 30.04.2006 Hans Kompernaß - Kierownik -...
 • Seite 17 Obsah Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. V tomto návodě na obsluhu jsou použité následující piktogramy / symboly: Předčtěte si návod na obsluhu! Střídavé napětí Dodržujte výstražné a Noste ochranné brýle! bezpečnostní...
 • Seite 18: Úvod

  Úvod Elektrotacker PET 23 VARIO Rozsah dodávky 1 Elektrotacker PET 23 VARIO Úvod spony z jemného drátu: typ 53 spony s úzkými rameny: typ 55 hřebíky: typ 47 Pro Vaši bezpečnost 1 klíč s vnitřním šestihranem 1 návod k obsluze Před prvním uvedením do provozu se...
 • Seite 19: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Přístroj

  Úvod / Bezpečnost Doporučené nastavení rázové síly pro: Tvrdé dřevo Měkké dřevo (např. Třískovou desku / Překližkovou desku Typ spony / středně tvrdou (např. dub nebo smrk nebo borovice) (např. truhlářskou hřebíku buk) vláknitou desku desku) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5...
 • Seite 20: Obsluha

  Nastavte spínač Zap / Vyp do polohy „0“. m Počet rázů: Osazení zásobníku Elektrická sponkovačka PET 23 VARIO je zkonstru- Použijte výhradně spony z jemného drátu (typ 53), ována na 30 rázů za minutu. spony s úzkými rameny (typ 55) nebo hřebíky m Krátkodobý...
 • Seite 21: Skladování

  Obsluha / Odstranění chyb / Údržba a čistění sešít. Chyba Stiskněte spoušť Příčina Přizpůsobte případně rázovou sílu materiá- Odstranění lům, sponám nebo hřebíkům. Přístroj nepracuje správně. Možnost doražení: Spona nebo hřebík blokují přístroj. Tuto funkci použijte, zjistili-li jste, že před- Otevřete šoupátko zásobníku . Tím uvol- tím zaražené spony nebo hřebíky nebyly do níte předpětí.
 • Seite 22: Informace

  ROHS Directive 2002 / 95 / EEC světla). Při impedanci sítě Z max < 0.381 OHM Název výrobku: nelze očekávat takové poruchy. (Spojte se laskavě se svým místním podnikem pro Parkside Elektrotacker PET 23 VARIO zásobování energií). Bochum, 30.04.06 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické...
 • Seite 23 Obsah Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy / symboly: Prečítajte si návod na obsluhu! Striedavé napätie Dodržiavajte výstražné a Noste ochranné okuliare! bezpečnostné...
 • Seite 24: Úvod

  Úvod Elektrický spinkovač PET 23 VARIO vnútorný šesťhranný kľúč Úvod Obsah zásielky 1 elektrický spinkovač PET 23 VARIO Pre vašu bezpečnosť spinky z jemného drôtu: typ 53 spinky s úzkym chrbtom: typ 55 Pred prvým uvedením do prevádzky sa klince: typ 47 oboznámte s funkciami prístroja a...
 • Seite 25: Bezpečnosť

  Úvod / Bezpečnosť Odporúčané nastavenie sily úderu pre: Tvrdé drevo Mäkké drevo (napr. Upínacia doska / Preglejka Typ spiniek / doska MDF (napr. dub alebo smrek alebo borovica) (napr. latová klincov buk) preglejka) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6...
 • Seite 26: Obsluha

  Prepnite spínač / vypínač do polohy „0“. Dopĺňanie zásobníka m Počet úderov: Používajte výlučne spinky z jemného drôtu (typ 53), spinky s úzkym chrbtom (typ 55) alebo klince Elektrický sponkovač PET 23 VARIO je dimenzovaný (typ 47)! na 30 úderov za minútu.
 • Seite 27: Spínanie

  Obsluha / Odstraňovanie chýb / Údržba a čistenie Uschovanie m Krátkodobý chod: Elektrický sponkovač PET 23 VARIO je dimenzovaný Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vytiahnite na 15 minút prevádzky, ak pracuje s maximálnym sieťový prívod zo siete. počtom úderov za minútu. Potom nechajte prístroj Prístroj uschovajte tak, aby bol zabezpečený...
 • Seite 28: Likvidácia

  O možnostiach likvidácie odpadov pre opotre- ROHS Directive 2002 / 95 / EEC bované elektrické náradia sa informujte pri Názov výrobku: Vašej obecnej správe alebo mestskej správe. Parkside Elektrický spinkovač PET 23 VARIO Informácie Bochum 30.04.2006 Servis Adresu kompetentného servisného strediska vo Vašej krajine nájdete v záručných podkladoch.
 • Seite 29 Tartalom Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját Ebben a Kezelési utasításban a következő piktogramokat / szimbólumokat használjuk: Olvassa el a kezelési utasítást Váltóáram A figyelmeztető és biztosági Viseljen védőszemüveget! utalásokat be kell tartani! Vigyázat, áramütésveszély! Veszélyes Tak sa správajte správne! elektromos feszültség–életveszély!
 • Seite 30: Az Ön Biztonsága Érdekében

  PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő Hálózati csatlakozó kábel Belsőhatlapkulcs Bevezetés A szállítmány tartalma Az Ön biztonsága érdekében 1 PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő Finomhuzal-kapcsok: 53 típus Az első üzembevétel előtt ismerkedjen Keskenyhátú kapcsok: 55 típus meg a készülék funkcióival és informá- Szegek: 47 típus lódjon az elektromos szerszámokkal...
 • Seite 31: Készülékspecifikus Biztonsági Utalások

  Bevezetés / Biztonság Javasolt ütőerő-beállítás: Keményfához Puafához Forgácslemez / Rétegelt falemez (pld. Kapocs- / MDF-lemez (pld. tölgy vagy (pld. lucfenyő vagy panellemez) szegtípus bükk) erdei fenyő) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7 4 - 6...
 • Seite 32: A Kazetta Feltöltése

  Helyezze a Be- / kikapcsolót a „0“ hely- zetbe. A kazetta feltöltése m Ütésszám: Kizárólag finomhuzal-kapcsokat (53 típusú), A PET 23 VARIO elektromos tűzőgép percenkénti keskenyhátú kapcsokat (55 típusú) vagy szegeket 30 ütésre van méretezve. (47 típusú) használjon! m Rövid üzemmód: Nyomja a kazettatolókát a kazetta irányába és vezesse azt felfelé.
 • Seite 33: Tűzés

  Kezelés / Hibák elhárítása / Karbantartás és tisztítás Tűzés Hibák elhárítása m Figyelem! Kapcsolja be a készüléket. Nyomja a kapocs-belövő orrt arra a helyre, Hibák elhárítása előtt válassza le a hálózati amelyre tűzni akar. csatlakozó kábelt az áramellátó hálózatról! Működtesse a kioldót Adott esetben igazítsa az ütőerőt az anya- Hibák gokhoz, kapcsokhoz vagy szegekhez.
 • Seite 34: Mentesítés

  EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Szerviz A termék megnevezése: Országa illetékes szervizét a garancia-dokumen- Parkside PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő tációból nézheti ki. m Utalás! Bochum, 30.04.2006 Ennek a szerelvénynek az indításakor (start) egy rövid ideig tartó...

Inhaltsverzeichnis