Herunterladen Diese Seite drucken

Mentesítés; Információk; Szerviz; Konformitásnyilatkozat / Gyártó - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Mentesítés / Információk
Mentesítés
L
A csomagolás 100 % -ig környezetbarát
anyagokból áll, amelyeket a helyi újra-
értékesítési helyeken mentesíthet.
Ne dobja az elektromos szerszámokat
a háztartási szemétbe!
A 2002 / 96 / EG elektromos és elektronikus régi
készülékekre vonatkozó Európai irányelv és annak
a nemzeti jogszabályokba való átvétele szerint
az elhasznált elektromos szerszámokat külön
kell összegyűjteni és egy környezetvédelemi
szempontoknak megfelelő újraértékesítéshez
eljuttatni.
A kiszolgált elektromos szerszámok mentesítési
lehetőségeiről érdeklődjön a községe vagy városa
illetékes hivatalánál.
Információk
L

Szerviz

L
Országa illetékes szervizét a garancia-dokumen-
tációból nézheti ki.
m Utalás!
Ennek a szerelvénynek az indításakor (start)
egy rövid ideig tartó feszültségesés léphet fel,
különösen ha a hálózat minősége rossz. Ezek
a feszültségesések befolyásolhatnak más
készülékeket is (pld. egy lámpa villogása).
Z max < 0.381 OHM-nál kisebb hálózati im-
pedanciánál hasonló zavarok nem várhatók.
(További információkért vegye fel a kapcsolatot
a helybeli áramszolgáltató vállalatával).
36
HU
Konformitásnyilatkozat /
L
Gyártó
Mi, a Kompernaß GmbH, Burgstr. 21,
D-44867 Bochum, Németország, ezúton nyílat-
kozzuk, hogy ez a termék összhangban van a
következő EG-irányelvekkel:
Gépészeti irányelv (98 / 37 / EC)
EG-alacsonyfeszültségű irányelv (73 / 23 / EEC),
(93 / 68 / EEC)
Elektromagnetikus összeférhetőség
(89 / 336 / EEC)
Alkalmazott összehangolt szabványok
EN 50144 - 1 : 1998 + A1 + A2
EN 50144 - 2 - 16 : 2003
EN 55014 - 1 : 2000 + A1 + A2
EN 55014 - 2 : 1997 + A1
EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2
EN 61000 - 3 - 11 : 2000
ROHS Directive 2002 / 95 / EEC
A termék megnevezése:
Parkside PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő
Bochum, 30.04.2006
Hans Kompernaß
- Üzletvezető -
Fenntartjuk a továbbfejlesztés érdekében történő változtatá-
sokra való jogot.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading