Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod; Pro Vaši Bezpečnost; Použití Ke Stanovenému Účelu; Vybavení - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Úvod
Elektrotacker PET 23 VARIO
Úvod
L
Pro Vaši bezpečnost
L
Před prvním uvedením do provozu se
seznamte s funkcemi přístroje
a informujte se o správném
zacházení s elektrickými nástroji. K tomu si
přečtěte následující návod k obsluze. Navíc se
musíte přísně řídit i všeobecnými bezpečnost-
ními pokyny v přiloženém sešitě. Tento návod
dobře uschovejte. Všechny podklady rovněž
vydejte při předání přístroje třetímu.
Použití ke stanovenému účelu
L
Elektrotacker se výhradně hodí pro soukromé
použití k sešívání lepenky, izolačního materiá-
lu, kůže, látky (textilní, popř. přírodní vlákna) a
srovnatelných materiálů na tvrdé dřevo, měkké
dřevo, třískové desky nebo materiál podobný
překližce.
Zásobování proudem smí nastat výhradně
proudem sítě 230 V ~ 50 Hz (vybavené pojistkou
max. 16 A). Použití je povoleno pouze v suchých
místnostech. Jakékoliv použití k nestanovenému
účelu skrývá značná nebezpečí úrazu a vede ke
ztrátě záruky.
Vybavení
L
(viz obr. A)
Rukojeť
Q
Spoušť
W
Čelní deska
E
Nos tackeru
R
Zásobník
T
Regulátor rázové síly se stupnicí
Y
Šoupátko zásobníku
U
Přepínač Zap / Vyp
I
Síťový připojovací kabel
O
Klíč s vnitřním šestihranem
P
20
CZ
Rozsah dodávky
L
1 Elektrotacker PET 23 VARIO
spony z jemného drátu: typ 53
spony s úzkými rameny: typ 55
hřebíky: typ 47
1 klíč s vnitřním šestihranem
1 návod k obsluze
1 sešit „Všeobecné bezpečnostní pokyny"
1 sešit "Záruka a servis"
Technické údaje
L
Jmenovité napětí:
Počet rázů:
Krátkodobý provoz (KB):
Ochranná třída:
Hladina
akustického tlaku (A):
Hladina
akustického tlaku (C):
Hladina
akustického výkonu:
Vibrace:
Spony / hřebíky
L
Upozornění: Přesné díly přístroje jsou
sladěny s následujícími, v obchodě
běžnými typy spon / hřebíků:
Typ
55
53
47
Následující údaje jsou nezávaznými doporuče-
ními. Testujte při praktické práci i sami, který
typ spony/hřebíku a jaké nastavení rázové síly
se optimálně hodí pro podklad!
230 V ~ 50 Hz
30 / min
max. 15 min
II /
95,0 dB (A)
105,0 dB (C)
108,0 dB (A)
5,58 m / s
2
mm
12, 14, 16, 18, 19
12, 14, 18
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading