Herunterladen Diese Seite drucken

A Kazetta Feltöltése; Ütőerő Beállítása; Be- És Kikapcsolás - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Biztonság / Kezelés
Figyelem! Kerülje a
sérülésveszélyes helyzeteket!
J
Gondoskodjon róla, hogy kapcsokkal vagy
szegekkel embereket vagy állatokat semmi-
képpen se találhasson el!
J
Óvja a szemeit! Viseljen védőszem-
üveget. Ez arra a személyre
is vonatkozik, amelyik üzem közben támasztó-
vagy tartómunkákat végez.
J
Minden üzembevétel előtt biztosítsa, hogy
a készülék kifogástalan állapotban legyen!
J
A kazettát
csak kikapcsolt készüléknél töltse
I
fel! Helyezze a Be- / kikapcsolót
helyzetbe!
Így jár el helyesen!
J
Mindegyik munkánál ügyeljen arra, hogy
az anyagok és a munkadarabok biztosított
helyzetben legyenek!
Adott esetben soroljon be egy személyt
támasztó- és tartómunkák végzésére!
J
Óvja a készüléket a nedvességtől!
J
Ne dolgozzon nedves anyagokkal!
J
Nemhasználás, vagy hosszabb munkaszünetek
esetén válassza le a hálózati csatlakozó
kábelt
az áramhálózatról!
O
L
Kezelés
A kazetta feltöltése
L
Kizárólag finomhuzal-kapcsokat (53 típusú),
keskenyhátú kapcsokat (55 típusú) vagy szegeket
(47 típusú) használjon!
j
Nyomja a kazettatolókát
irányába és vezesse azt felfelé.
j
Húzza ki a kazettatolókát
a kazettából
.
T
j
Adott esetben vegye ki a felesleges kapcsokat
vagy szegeket a kazettából
j
Tolja a szükséges kapcsokat vagy szegeket
a kazettába
.
T
34
HU
a „O"
T
a kazetta
U
T
teljesen
U
.
T
j
A kapcsok és szegek helyes behelyezésével
kapcsolatos információkat olvassa le a
kazettatolókán
található feliratról.
U
j
Tolja a kazettatolókát
tába
.
T
j
Végezetül nyomja a kazettatolókát
és hagyja azt egyértelműen beugrani.
Ütőerő beállítása
L
Tipp!
j
Válassza ki a legkisebb ütőrőt, amelyet
a tűzéshez igényel.
j
Az ütőerőszabályzóval
mentesen „1" -től (legkisebb ütőerő) „7"-ig
(maximális ütőerő) beállíthatja.
Be- és kikapcsolás
L
m Figyelem!
J
A készüléket csak kikapcsolt állapotban csat-
lakoztassa az áramellátó hálózathoz! Helyezze
a Be- / kikapcsolót
Bekapcsolás
j
Helyezze a Be- / kikapcsolót
zetbe (lásd az A ábrát).
Kikapcsolás
j
Helyezze a Be- / kikapcsolót
zetbe.
m Ütésszám:
A PET 23 VARIO elektromos tűzőgép percenkénti
30 ütésre van méretezve.
m Rövid üzemmód:
A PET 23 VARIO elektromos tűzőgép maximális
ütésszámmal való munkáknál 15 perces üzemel-
tetésre van méretezve. Ezután hagyja elegendő
ideig lehűlni a készüléket.
ütközésig a kazet-
U
lefelé
U
az ütőerőt fokozat-
Y
a „0" helyzetbe.
I
az „I" hely-
I
a „0" hely-
I

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading