Herunterladen Diese Seite drucken

Informace; Servis; Evropské Prohlášení O Shodě / Výrobce - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Zlikvidování / Informace
realizace národního práva se musí opotřebované
elektrické přístroje odděleně sebrat a odevzdat
k ekologicky vhodnému opětnému zužitkování.
O možnostech zlikvidování pro vysloužilé elek-
trické nástroje se laskavě informujte u Vaší obce
či správy města.
L

Informace

Servis

L
Příslušné místo servisu vaší země naleznete
laskavě v záručních dokumentech.
m Upozornění!
Při spuštění (startu) tohoto vybavení může
vzniknout krátkodobé spínací přepětí,
zejména při špatné jakosti sítě. Tato přepětí
mohou ovlivnit jiné přístroje (např. blikání
světla). Při impedanci sítě Z max < 0.381 OHM
nelze očekávat takové poruchy. (Spojte se
laskavě se svým místním podnikem pro
zásobování energií).
24
CZ
Evropské prohlášení o shodě /
L
výrobce
My, Kompernaß mbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum,
Německo, tímto prohlašujeme pro tento výrobek
shodu s následujícími směrnicemi EU:
Směrnice o strojích (98 / 37 / ES)
Směrnice ES o bezpečnosti elektrického zařízení
nízkého napětí (73 / 23 / EHS), (93 / 68 / EHS)
Elektromagnetická slučitelnost (89 / 336 / EHS)
Použité sladěné normy EN 50144 - 1 : 1998 + A1 + A2
EN 50144 - 2 - 16 : 2003
EN 55014 - 1 : 2000 + A1 + A2
EN 55014 - 2 : 1997 + A1
EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2
EN 61000 - 3 - 11 : 2000
ROHS Directive 2002 / 95 / EEC
Název výrobku:
Parkside Elektrotacker PET 23 VARIO
Bochum, 30.04.06
Hans Kompernaß
- obchodní vedoucí -
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje
jsou vyhrazeny.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading