Herunterladen Diese Seite drucken

Nastawianie Siły Uderzenia; Włączanie I Wyłączanie; Zszywanie; Przechowywanie - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Nastawianie siły uderzenia
L
Dobra rada!
j
Wybrać najmniejszą siłę uderzenia, która
jest potrzebna do zszycia.
j
Siłę uderzenia można nastawić bezstopniowo
za pomocą regulatora siły uderzenia
„1" (najmniejsza siła uderzenia) do „7"
(maksymalna siła uderzenia).
Włączanie i wyłączanie
L
m Uwaga!
J
Urządzenie należy podłączyć do prądu sieci
tylko w stanie wyłączonym!
Ustawić włącznik / wyłącznik
niu „0".
Włączanie
j
Ustawić włącznik / wyłącznik
„I" (patrz Rysunek A).
Wyłączanie
j
Ustawić włącznik / wyłącznik
„0".
m Liczba uderzeń:
Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO może wykonywać
30 uderzeń na minutę.
m Praca krótkotrwała:
Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO może pracować
przez 15 minut z maksymalną liczbą uderzeń.
Po upływie tego czasu odczekaj do ostygnięcia
urządzenia.

Zszywanie

L
j
Włączyć urządzenie.
j
Docisnąć nosek zszywacza
które ma być zszyte.
j
Nacisnąć spust
.
W
j
Należy ewentualnie dopasować siłę uderze-
nia do materiałów, zszywek lub gwoździ.
Możliwość dociśnięcia:
Funkcję tę należy zastosować w przypadku
stwierdzenia, że wszyta uprzednio zszywka
lub gwóźdź nie zostały wbite w sposób ściśle
przylegający do wyjątkowo twardego materiału
podłoża. Należy pamiętać o tym, że możliwość
od
dociśnięcia istnieje tylko przy zszywaniu poje-
Y
dynczym. Przy tym kolejna zszywka / gwóźdź nie
zostanie doładowana do zszywania tak długo,
jak długo nie zostanie podniesiony nosek zszy-
wacza
j
j
w położe-
I
Przykłady zastosowania:
j
w położeniu
I
j
j
w położeniu
I
j
j
L
j
j
j
do miejsca,
R
.
R
Wszyć wymaganą zszywkę / gwóźdź i nadal
dociskać nosek zszywacza
zszywania.
Naciskać spust tak długo, aż zszycie będzie
ściśle przylegało do materiału podłoża.
Przymocowanie tkaniny obiciowej do po-
wierzchni siedzenia krzesła (patrz Rysunek B).
Przymocowanie listew brzegowych ¼ do
obszaru przejściowego między ścianą a
wykładziną podłogową (patrz Rysunek C).
Rozpięcie i przyszycie płótna lnianego do
ramy obrazu (patrz Rysunek D).
Przymocowanie folii ochronnej dla mate-
riału izolacyjnego przy izolowaniu cieplnym
Rysunek E).
Przymocowanie podparć dla elementów
wykładziny ściennej (patrz Rysunek F).

Przechowywanie

W przypadku dłuższego nieużytkowania
urządzenia należy odłączyć przewód przyłą-
czeniowy sieci
od prądu sieci.
O
Urządzenie należy przechowywać w sposób
zabezpieczony przed nieuprawnionym użyt-
kowaniem!
Zszywki i gwoździe należy przechowywać w
bezpiecznym pojemniku!
Obsługa
do miejsca
R
PL
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading