Herunterladen Diese Seite drucken

Az Ön Biztonsága Érdekében; Rendeltetésszerű Használat; Felszerelés; A Szállítmány Tartalma - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Bevezetés
PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő
Bevezetés
L
Az Ön biztonsága érdekében
L
Az első üzembevétel előtt ismerkedjen
meg a készülék funkcióival és informá-
lódjon az elektromos szerszámokkal
való helyes járásról. E célból olvassa el a követ-
kező kezelési utasítást. Kiegészítőleg a mellékelt
füzetbeli általános biztonsági utalásokat is be
kell tartani. Őrizze meg jól ezt az utasítást. A ké-
szülék továbbadásával harmadiknak, kézbesítse
vele annak a teljes dokumentációját is.
Rendeltetésszerű használat
L
Az elektromos kapocs-belövő kizárólag ma-
gánhasználatra, kartonpapíroknak, szigetelő-
anyagoknak, bőröknek, szöveteknek (textil-
ill. természetes rost) és hasonló anyagoknak
keményfára, puhafára, forgácslemezekre, vagy
forgácslemezszerű anyagokra való tűzésére al-
kalmas.
Az áramellátás kizárólag 230 V ~ 50 Hz-es (max.
16 A-es biztosítóval biztosított) elektromos
áramhálózatról történhet. A készülék haszná-
lata csak száraz helyiségekben engedélyezett.
Minden nem rendeltetésszerű használat jelentős
balesetveszélyeket rejt magában és a garancia
elvesztéséhez vezet.
Felszerelés
L
(lásd az A ábrát)
Markolat
Q
Kioldó
W
Homloklemez
E
Kapocs-belövőorr
R
Kazetta
T
skálázott ütőerő-szabályzó
Y
Kazettatolóka
U
Be- / kikapcsoló
I
32
HU
Hálózati csatlakozó kábel
O
Belsőhatlapkulcs
P
A szállítmány tartalma
L
1 PET 23 VARIO elektromos kapocs-belövő
Finomhuzal-kapcsok: 53 típus
Keskenyhátú kapcsok: 55 típus
Szegek: 47 típus
1 Belső hatlapkulcs
1 Kezelési utasítás
1 „Általános biztonsági utalások" füzet
1 „Garancia és szerviz" füzet
Műszaki adatok
L
Névleges feszültség:
Ütésszám:
Rövid tartamú üzem (KB):
Védettségi osztály:
Hangnyomásszint (A):
Hangnyomásszint (C):
Hangteljesítményszint:
Rezgés:

Kapcsok / szegek

L
Utalás: A készülék preciziós részei a következő a
kereskedelemben kapható kapocs / szegtípusokra
vannak hangolva:
Típus
55
53
47
A következő megadások nem kötelező javas-
latok. Gyakorlati munkák alkalmával próbál-
ja ki saját maga is, hogy az alapzathoz melyik
kapocs- / szeg-típus és melyik ütőerő-beállítás
optimálisan alkalmas!
230 V ~ 50 Hz
30 / perc
max. 15 perc
II /
95,0 dB (A)
105,0 dB (C)
108,0 dB(A)
5,58 m / s
2
mm
12, 14, 16, 18, 19
12, 14, 18
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading