Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung Seite 9

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami,
a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące piktogramy / symbole:
Przeczytać instrukcję obsługi!
Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych
oraz dotyczących bezpieczeństwa!
Ostrożnie przed porażeniem
elektrycznym! Niebezpieczne napięcie
elektryczne - zagrożenie życia!
Elektronarzędzie klasy ochrony II
Dla Państwa bezpieczeństwa ....................................................... Strona 12
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .......................................... Strona 12
Wyposażenie ............................................................................ Strona 12
Zakres dostawy ......................................................................... Strona 12
Dane techniczne ........................................................................ Strona 12
Zszywki / gwoździe ..................................................................... Strona 12
Ładowanie magazynka ............................................................... Strona 14
Nastawianie siły uderzenia .......................................................... Strona 15
Włączanie i wyłączanie ............................................................... Strona 15
Zszywanie ................................................................................ Strona 15
Przechowywanie ....................................................................... Strona 15
Serwis ..................................................................................... Strona 16
Deklaracja zgodności / producent ................................................... Strona 17
V~
Napięcie przemienne
Nosić okulary ochronne!
Prawidłowe postępowanie!
Zawartość
PL
PL
11
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading