Herunterladen Diese Seite drucken

Skladování; Odstranění Chyb; Údržba A Čistění; Zlikvidování - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
sešít.
j
Stiskněte spoušť
W
j
Přizpůsobte případně rázovou sílu materiá-
lům, sponám nebo hřebíkům.
Možnost doražení:
Tuto funkci použijte, zjistili-li jste, že před-
tím zaražené spony nebo hřebíky nebyly do
obzvlášť tvrdého materiálu podkladu zarovnaně
zaraženy. Mějte na paměti, že možnost doražení
existuje výhradně přímo při jednotlivém sešívání.
Pokud přitom nos tankeru
nebude další spona / hřebík k sešití doplněn.
j
Sešívejte potřebnou sponu / hřebík a přitlač-
te nos tackeru
nadále na místo upevnění.
R
j
Spoušť
stiskněte tak často, až se podaří
W
zarovnané sešití na materiálu podkladu.
Příklady použití:
j
Upevněte látku potahu na sedadle židle
(viz. obr. B).
j
Upevněte ¼ okrajové lišty na přechodné
oblasti stěny a podlahové krytiny (viz obr. C).
j
Napněte a sešijte lněné plátno na obrazovém
rámu (viz obr. D).
j
Upevněte ochrannou fólii pro izolační mate-
riál při teplotní izolaci (viz obr. E).
j
Upevněte úchyty pro prvky obložení stěny
(viz obr. F).
Skladování
L
j
Při nepoužívání odpojte síťový připojovací
kabel
od sítě.
O
j
Přístroj skladujte chráněný před nepovola-
ným použitím!
j
Spony a hřebíky skladujte v bezpečné
nádobě!
L
Odstranění chyb
m Pozor!
J
Při odstranění chyb odpojte síťový připojo-
vací kabel
od sítě!
O
Obsluha / Odstranění chyb / Údržba a čistění
.
nenadzvednete,
R
Chyba
Příčina
Odstranění
Přístroj nepracuje správně.
Spona nebo hřebík blokují přístroj.
Otevřete šoupátko zásobníku
níte předpětí. Uvolněte klíčem s vnitřním
šestihranem
čelní desku
P
sponu nebo hřebík.
Spona nebo hřebík byly při sešívání chybně
na materiálu zaraženy.
Odstraňte chybně sešitou sponu/hřebík
pomocí štípacích / špičatých kleští.
Vyberte vhodné spony nebo hřebíky.
Nastavte potřebnou rázovou sílu, aby se
spona nebo hřebík bezvadně sešily-
Přístroj je vadný.
Spojte se s místem servisu (viz podklady
k záruce).
Údržba a čistění
L
m Pozor!
J
Při údržbě a čištění odpojte síťový připojo-
vací kabel
od sítě!
O
Elektrotacker nevyžaduje údržbu.
j
Provádějte čistění pravidelně, v ideálním
případě po každé ukončené práci a použí-
vejte suchou tkaninu bez nitek. Nikdy
nepoužívejte vodu nebo čisticí prostředek!
Zlikvidování
L
Obal se skládá ze 100 % z ekologicky
vhodných materiálů, které můžete
zlikvidovat v místních recyklačních
střediscích.
Elektrické nástroje neodhazujte
do domácího smetí!
Podle Evropské směrnice 2002 / 96 / ES o elektric-
kých a elektronických vysloužilých přístrojích a
. Tím uvol-
U
. Odstraňte
E
CZ
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading