Herunterladen Diese Seite drucken

Deklaracja Zgodności / Producent - Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Deklaracja zgodności /
L
producent
My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21,
D-44867 Bochum, Niemcy, deklarujemy niniej-
szym dla tego produktu jego zgodność z następu-
jącymi wytycznymi UE:
Wytyczna maszynowa (98 / 37 / EWG)
Wytyczna UE dotycząca niskiego napięcia
(73 / 23 / EWG), (93 / 68 / EWG)
Odpowiedniość elektromagnetyczna
(89 / 336 / EWG)
Stosowane normy zharmonizowane
EN 50144 - 1 : 1998 + A1 + A2
EN 50144 - 2 - 16 : 2003
EN 55014 - 1 : 2000 + A1 + A2
EN 55014 - 2 : 1997 + A1
EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2
EN 61000 - 3 - 11 : 2000
ROHS Directive 2002 / 95 / EEC
Określenie produktu:
Parkside Zszywacz elektryczny PET 23 VARIO
Bochum, 30.04.2006
Hans Kompernaß
- Kierownik -
Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są zastrzeżone.
Informacje
PL
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading