Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung Seite 23

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a
potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce piktogramy / symboly:
Prečítajte si návod na obsluhu!
Dodržiavajte výstražné a
bezpečnostné pokyny!
Pozor před úrazem elektrickým proudem!
Nebezpečné elektrické napětí - životu
nebezpečné!
Elektrické náradie ochrannej triedy II;
dvojitá ochranná izolácia
Pre vašu bezpečnosť ................................................................... Strana 26
Použitie v súlade s určením ......................................................... Strana 26
Vybavenie ................................................................................ Strana 26
Obsah zásielky .......................................................................... Strana 26
Technické údaje ......................................................................... Strana 26
Spinky / klince ........................................................................... Strana 26
Dopĺňanie zásobníka .................................................................. Strana 28
Nastavenie sily úderu ................................................................. Strana 28
Zapnutie a vypnutie ................................................................... Strana 28
Spínanie .................................................................................. Strana 29
Uschovanie............................................................................... Strana 29
Servis ...................................................................................... Strana 30
Vyhlásenie o zhode / výrobca ........................................................ Strana 30
V~
Striedavé napätie
Noste ochranné okuliare!
Tak se budete bezpečně chovat!
Obsah
SK
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading