Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET 23 VARIO Bedienungsanleitung Seite 17

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami,
a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
V tomto návodě na obsluhu jsou použité následující piktogramy / symboly:
Předčtěte si návod na obsluhu!
Dodržujte výstražné a
bezpečnostní pokyny!
Pozor před úrazem elektrickým proudem!
Nebezpečné elektrické napětí - životu
nebezpečné!
Elektrické nářadí ochranné třídy II;
dvojitá ochranná izolace
Pro Vaši bezpečnost ................................................................... Strana 20
Použití ke stanovenému účelu ...................................................... Strana 20
Vybavení ................................................................................. Strana 20
Rozsah dodávky ........................................................................ Strana 20
Technické údaje ......................................................................... Strana 20
Spony / hřebíky .......................................................................... Strana 20
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny specifické pro přístroj .................................... Strana 21
Osazení zásobníku ..................................................................... Strana 22
Nastavení rázové síly .................................................................. Strana 22
Zapínání a vypínání ................................................................... Strana 22
Sešívání ................................................................................... Strana 22
Skladování ............................................................................... Strana 23
Servis ...................................................................................... Strana 24
Evropské prohlášení o shodě / výrobce ............................................ Strana 24
V~
Střídavé napětí
Noste ochranné brýle!
Tak se budete bezpečně chovat!
Obsah
CZ
CZ
19
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading