Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PET 23 VARIO:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PET 23 VARIO
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
DE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise .............................................................. ab Seite
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet ............................................................................ Sivu
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ....................................................... Sidan
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ............................................................. Side
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger .................................................................... Side
5
11
17
23
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 23 VARIO

 • Seite 1 PET 23 VARIO Bedienungs- und Sicherheitshinweise Käyttö- ja turvallisuusohjeet Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Brugs- og sikkerhedsanvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise .............. ab Seite Käyttö- ja turvallisuusohjeet ................Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ............Sidan Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ............. Side Brugs- og sikkerhedsanvisninger ..............Side...
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Deutschland) Stand der Informationen · Tietojen tila · Informationsstatus · Opplysningenes gyldighet · Tilstand af information: 04 / 2006 · Ident.-No.: PET23 - 042006-1 / N...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhalt Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Tragen Sie eine Schutzbrille! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung –...
 • Seite 4: Einleitung

  Einleitung Elektrotacker PET 23 VARIO Lieferumfang 1 Elektrotacker PET 23 VARIO Einleitung Feindrahtklammern: Typ 53 Schmalrückenklammern: Typ 55 Nägel: Typ 47 Zu Ihrer Sicherheit 1 Innensechskantschlüssel 1 Bedienungsanleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- 1 Heft „Allgemeine Sicherheitshinweise“ nahme mit den Funktionen des Gerätes 1 Heft „Garantie und Service“...
 • Seite 5: Sicherheit

  Einleitung / Sicherheit Empfohlene Schlagkraft-Einstellung für: Klammer- / Hartholz Weichholz Spanplatte / Sperrholzplatte Nagel-Typ MDF-Platte (z.B. Eiche oder Buche) (z.B. Fichte oder Kiefer) (z.B. Tischlerplatte) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7 4 - 6...
 • Seite 6: Magazin Bestücken

  (Typ 53), Schmalrückenklammern (Typ 55) oder m Schlagzahl: Nägel (Typ 47) ! Drücken Sie den Magazinschieber in Richtung Der Elektrotacker PET 23 VARIO ist für 30 Schläge des Magazins und führen Sie diesen nach oben. pro Minute ausgelegt. Ziehen Sie den Magazinschieber vollständig...
 • Seite 7: Heften

  Bedienung / Fehler beheben / Wartung und Reinigung Heften Fehler beheben m Achtung! Schalten Sie das Gerät ein. Pressen Sie die Tackernase an die Stelle, die Trennen Sie bei der Fehlerbehebung die Netzan- Sie heften wollen. schlussleitung vom Netzstrom! Betätigen Sie den Auslöser Passen Sie ggf.
 • Seite 8: Entsorgung

  Service ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Bezeichnung des Produktes: Die zuständige Servicestelle Ihres Landes entnehmen Sie bitte den Garantieunterlagen. Parkside Elektrotacker PET 23 VARIO m Hinweis! Beim Anlaufen (Starten) dieser Ausrüstungen kann Bochum, 30.04.2006 ein kurzzeitiger Spannungseinbruch auftreten, insbesondere bei schlechter Netzqualität.
 • Seite 9 Sisältö Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia piktogrammeja / symboleita: Lue käyttöohje! Vaihtojännite Huomioi varoitus- ja turvallisuusohje! Pidä suojalaseja! Varo sähköiskua! Näin menettelet oikein! Vaarallinen sähköjännite – hengenvaara! Suojausluokka II Johdanto Turvallisuuttasi varten ..................
 • Seite 10: Johdanto

  Johdanto Sähkökäyttöinen naulauskone Toimituslaajuus PET 23 VARIO 1 Sähkökäyttöinen naulauskone PET 23 VARIO Hienolankaniitit: Tyyppi 53 Johdanto Kapeaselkäiset niitit: Tyyppi 55 Naulat: Tyyppi 47 1 Kuusiokoloavain Turvallisuuttasi varten 1 Käyttöohje 1 Vihko ”Yleiset turvallisuusohjeet” Perehdy ennen ensimmäistä käyttöönot- 1 Vihko ”Takuu ja huolto”...
 • Seite 11: Turvallisuus

  Johdanto / Turvallisuus Suositeltu iskuvoiman asetus materiaalille: Kovapuu Pehmeäpuu Lastulevy / Vanerilevy Niitti- / naulatyyppi MDF-levy (esim. tammi tai pyökki) (esim. kuusi tai mänty) (esim. puusepänlevy) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7...
 • Seite 12: Käyttö

  Poiskytkeminen Aseta Päälle- / Poiskytkin asentoon “0“. Käyttö m Iskunopeus: Sähkönaulain PET 23 VARIO on suunniteltu 30 iskulle Makasiinin varustaminen minuutissa. m Lyhytaikaiskäyttö: Käytä yksinomaan hienolankaniittejä (Tyyppi 53), kapea- selkäisiä niittejä (Tyyppi 55) tai nauloja (Tyyppi 47)! Sähkönaulain PET 23 VARIO on suunniteltu 15 minuutin...
 • Seite 13: Säilyttäminen

  Käyttö / Vikojen poistaminen / Huolto ja puhdistaminen / Hävittäminen Nido tarvittava niitti / naula ja paina naulaajan Aseta tarvittava iskuvoima niitin tai naulan nokkaa edelleen kiinnityspaikkaan. virheettömän nitomisen suorittamiseksi. Käytä laukaisinta niin usein, kunnes nitomi- Laite on viallinen. nen alustamateriaaliin onnistuu vakuuttavasti. Käänny huoltopaikan puoleen (katso takuuasiakirjat).
 • Seite 14: Tietoja

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Tuotteen merkintä: Sähkökäyttöinen naulauskone PET 23 VARIO Bochum, 30.04.2006 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Oikeudet teknisiin muutoksiin jatkokehitystarkoituksessa pidätetään.
 • Seite 15 Innehåll Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Följande piktogram / symboler används i denna bruksanvisning: Läs bruksanvisningen! Spänning Beakta säkerhets- och varningsanvisningar! Använd skyddsglasögon! Risk för elstötar! Farlig spänning! Livsfara! Säkert handhavande!
 • Seite 16: Inledning

  Inledning Elektrisk häftpistol PET 23 VARIO I leveransen ingår 1 elektrisk häftpistol PET 23 VARIO Inledning Stålklammer: typ 53 Smala klammer: typ 55 Spik: typ 47 För din säkerhet 1 insexnyckel 1 bruksanvisning Innan du börjar använda verktyget: Gör 1 häfte Allmänna säkerhetsanvisningar dig ovillkorligen förtrogen med de olika...
 • Seite 17: Säkerhet

  Inledning / Säkerhet Rekommenderad slagkraftsinställning för: Häftklammer / Hårt trä Mjukt trä Spånplatta Plywoodskiva spik, typ (t.ex. ek eller bok) (t.ex. gran eller tall) (t.ex snickarträ) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7...
 • Seite 18: Handhavande

  Slagtal: Dra ut nätkabeln när du inte använder apparaten eller under längre pauser i arbetet. Den elektriska häftpistolen PET 23 VARIO är utformad för 30 slag i minuten. Handhavande m Korttidsdrift: Den elektriska häftpistolen PET 23 VARIO är utformad Ladda magasin för 15 minuters drift när den arbetar med maximalt...
 • Seite 19: Förvaring

  Handhavande / Felsökning / Underhåll och rengöring / Avfallshantering / Information Häfta fast hållare för komponenter i en Rengör regelbundet, i bästa fall efter varje avslutad väggförklädnad (se bild F). användning och använd torr luddfri duk vid rengöringen. Använd inte vatten eller rengö- ringsmedel.
 • Seite 20: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Produktens beteckning: Parkside Elektrisk häftpistol PET 23 VARIO Bochum, 30.04.2006 Hans Kompernaß - Verkställande direktör - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling...
 • Seite 21 Innhold Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner. I denne bruksanvisningen benyttes følgende ikoner / symboler: Les bruksanvisningen! Vekselspenning Vær obs på advarsels- og Bruk vernehansker! sikkerhetshenvisningene! Forsiktig – fare for elektrisk støt! Näin menettelet oikein! Farlig elektrisk spenning –...
 • Seite 22: Innledning

  Innledning Elektrisk heftepistol PET 23 VARIO Leveringsomfang 1 elektrisk heftepistol PET 23 VARIO Innledning Trådklammer: Type 53 Klammer med smal rygg: Type 55 Stifter: Type 47 For din sikkerhet 1 sekskantnøkkel 1 betjeningsveiledning Sørg for å være fortrolig med apparatets 1 hefte „Generelle sikkerhetsanvisninger“...
 • Seite 23: Sikkerhet

  Innledning / Sikkerhet Anbefalt innstilling av slagkraft for: Klammer / stift Hardt tre Mykt tre Sponplater / Kryssfinerplater Type fiberplater (f.eks. eik eller bøk) (f.eks. gran eller furu) (f.eks. snekkerplater) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6...
 • Seite 24: Betjening

  På- / Av-bryteren settes i stilling „0“. m Slagantall: Betjening Elektro-stifter PET 23 VARIO er produsert for 30 slag pr. minutt. Fylling av magasinet m Korttidsdrift: Det må bare brukes trådklammer (type 53), klammer med smal rygg (type 55) eller stifter (type 47)! Elektro-stifter PET 23 VARIO er ment for 15 minut- ters drift ved arbeid med maksimalt antall slag.
 • Seite 25: Lagring

  Betjening / Avhjelping av feil / Vedlikehold og rengjøring / Avfallshåndtering Trykk så ofte på avtrekkeren som nødvendig Innstill den slagkraften som er nødvendig for å for å oppnå en skikkelig hefting til underlaget. sikre en skikkelig hefting av klammer eller stifter. Apparatet er defekt.
 • Seite 26: Opplysninger

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive 2002 / 95 / EEC Produktets betegnelse: Parkside Elektrisk heftepistol PET 23 VARIO Bochum, 30.04.2006 Hans Kompernaß - Direktør - Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer med tanke på...
 • Seite 27 Indhold Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. I denne brugsanvisning anvends følgende piktogrammer / symboler: Læs brugsanvisning! Vekselstrøm Observer advarsel og sikkerhedsanvisning! Anvend beskyttelsesbriller! Pas på elstød! Sådan gøres det rigtigt! Farlig elektrisk spænding –...
 • Seite 28: Indledning

  Inledning Elektrisk hæftemaskine PET 23 VARIO Leveringens indhold 1 elektrisk hæftemaskine PET 23 VARIO Indledning ståltrådshæfteklammer: type 53 smalle hæfteklammer: type 55 søm: type 47 Af hensyn til Deres sikkerhed 1 unbrakonøgle 1 betjeningsvejledning Før De tager apparatet i brug, bør De 1 hæfte „generelle sikkerhedsanvisninger“...
 • Seite 29: Sikkerhed

  Inledning / Sikkerhed Anbefalet slagstyrkeindstilling for: Hæfteklamme- / Hårdt træ Blødt træ Spånplade / Krydsfinerplade (f.eks. ege- sømtype MDF-plade eller bøgetræ) (f.eks. fyr eller gran) (f.eks. snedkerplade) 11,4 mm 5 - 6 1 - 4 4 - 6 5 - 6 2 - 5 5 - 6 6 - 7...
 • Seite 30: Opfyldning Af Magasinet

  53, smalle hæfteklammer af type 55 eller søm af m Korttidsdrift: type 47! Magasinskyderen føres i retning af magasinet Den elektriske hæftemaskine PET 23 VARIO er og føres opad. beregnet til at arbejde i 15 minutters drift med Magasinskyderen trækkes ud af magasinet maksimalt slagtal.
 • Seite 31: Opbevaring

  Betjening / Fejlafhjælpning / Pasning og rengøring / Bortskaffelse Fejl Der trykkes på udløseren Eventuelt skal slagstyrken tilpasses efter mate- årsag rialer, klammer eller søm. afhjælpning Mulighed for efterhæftning: Maskinen virker ikke ordentligt. Denne funktion kan anvendes når man ser at de En klamme eller et søme blokerer maskinen.
 • Seite 32: Informationer

  Z maks < 0.381 OHM behøver man ikke befrygte Produktets betegnelse: den slags uregelmæssigheder. (De bedes henvende Dem til Deres elektricitetsleverandør for at få Parkside Elektrisk hæftemaskine PET 23 VARIO yderligere informationer). Bochum, 30.04.2006 Hans Kompernaß - adm. direktør -...

Inhaltsverzeichnis