Herunterladen Diese Seite drucken

Συναρμολόγηση Διατάξεων Ακονίσματος; Χειρισμός; Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση - Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Συναρμολόγηση διατάξεων
ακονίσματος
1. Επιλέξτε μια από τις τρεις διατάξεις
ακονίσματος.
2. Για να μπορείτε να απομακρύνετε μια
διάταξη ακονίσματος από την θέση
εργασίας πρέπει να πιέσετε προς τα
κάτω τον μοχλό απασφάλισης για δια-
τάξεις ακονίσματος (
3. Τραβήξτε προς τα έξω και επάνω την
διάταξη ακονίσματος από τις ράγες
οδήγησης.
4. Στις θέσεις φύλαξης δεξιά και αριστε-
ρά δεν είναι στερεωμένες οι διατάξεις
ακονίσματος και μπορούν απλά να
τραβηχτούν προς τα επάνω και έξω
από τις ράγες οδήγησης.
5. Για να στερεώσετε την επιλεγμένη
διάταξη ακονίσματος στην θέση ερ-
γασίας, ωθήστε την από επάνω στις
ράγες οδήγησης. Πιέστε την διάταξη
ακονίσματος έως πάνω από το σημείο
ασφάλισης προς τα κάτω.
Και οι διατάξεις ακονίσματος
αποτελούν διάταξη ασφαλείας.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή χωρίς μια διάταξη ακονί-
σματος. Κίνδυνος τραυματισμού.
Χειρισμός
Προσοχή! Κίνδυνος τραυματι-
σμού!
- Πριν από κάθε εργασία επί του
μηχανήματος τραβάτε το ρευμα-
τολήπτη.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους από
τον κατασκευαστή συνιστώμενους
δίσκους λείανσης και αξεσουάρ.
Η χρήση άλλων εργαλείων και
αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού.
13).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
1.
2.
Μετά την ενεργοποίηση περιμένετε, έως
ότου η συσκευή φτάσει στο μέγ. αριθμό
στροφών. Μόνο μετά μπορείτε να ξεκινή-
σετε με τη λείανση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συ-
σκευή χωρίς διαφανές προστα-
τευτικό κάλυμμα.
- Ενεργοποιείτε το μηχάνημα μόνο,
αφού έχει συναρμολογηθεί ασφα-
λώς στην επιφάνεια εργασίας.
Παρά την ύπαρξη του προστα-
τευτικού σπινθήρων, φοράτε
κατά την εργασία προστατευτικά
γυαλιά, προς αποφυγή τραυματι-
σμών στα μάτια.
Να έχετε τα χέρια μακριά από το
δίσκο λείανσης και τον ιμάντα λεί-
ανσης όταν η συσκευή είναι σε λει-
τουργία. Κίνδυνος τραυματισμού.
Προσέχετε, ώστε η τάση της σύν-
δεσης δικτύου να αντιστοιχεί στην
πινακίδα τύπου του μηχανήματος.
Συνδέστε το μηχάνημα με το δίκτυο
ρεύματος.
Για την ενεργοποίηση πιέστε τον δι-
ακόπτη ΟΝ „I ", η συσκευή αρχίζει να
λειτουργεί (
3).
Για την απενεργοποίηση πιέστε τον
διακόπτη OFF „0 ", η συσκευή απε-
νεργοποιείται (
Ο δίσκος συνεχίζει να κινείται εξ
αδρανείας μετά την απενεργο-
ποίηση του μηχανήματος. Υφί-
σταται κίνδυνος τραυματισμού
G R
CY
3).
2 5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291715