Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDBS 6.2 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-blechschere
Vorschau ausblenden

Werbung

PNEUMATIC METAL SHEARS PDBS 6.2 A1
PNEUMATIC METAL SHEARS
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
PNEU NŮŽKY NA PLECH
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-BLECHSCHERE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 109803
109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_cover_HU_CZ_SK.indd 3
SŰRÍTETT LEVEGŐS LEMEZVÁGÓ OLLÓ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÉ NOŽNICE NA PLECH
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
09.04.15 16:09

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PDBS 6.2 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBS 6.2 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC METAL SHEARS PDBS 6.2 A1 PNEUMATIC METAL SHEARS SŰRÍTETT LEVEGŐS LEMEZVÁGÓ OLLÓ Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása PNEU NŮŽKY NA PLECH PNEUMATICKÉ NOŽNICE NA PLECH Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_cover_HU_CZ_SK.indd 5 09.04.15 16:09...
 • Seite 4 Quick-release socket / Schnellverschluss-Stecker Pressurised air hose / Druckluftschlauch Quick-release socket / Schnellverschluss-Stecker Pressure regulator / Druckregler Lubricator / Filter / Filter Öler Quick-opening sleeve / Schnellverschluss-Muffe Compressor / Kompressor 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_cover_HU_CZ_SK.indd 8 09.04.15 16:09...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety rules ......................Page 7 Projectile hazards ..........................Page 9 Operating hazards ..........................Page 9 Repetitive motions hazards .........................Page 9 Accessory hazards ..........................Page 9 Workplace hazards ..........................Page 10 Dust and fume hazards ........................Page 10 Noise hazards .............................Page 10 Vibration hazards..........................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Compressed air hose structions! Dispose of packaging and device in Caution! Explosion hazard! an environmentally-friendly way! Oil daily Pneumatic metal shears PDBS 6.2 A1 for household use and may not be used for commer- cial or industrial purposes. Introduction Features Congratulations!
 • Seite 7: General Safety Rules

  Introduction / General safety rules Noise parameter per EN15744:2008 Never use hydrogen, oxygen, carbon Noise level L 90.6 dB(A) dioxide or other bottled gasses to Sound power level L 101.6 dB(A) power this tool as doing so may re- = 110.9 dB(A) sult in an explosion and thus may cause severe pC, peak Uncertainty K = 3 dB...
 • Seite 8 General safety rules Protect hoses from kinks, constrictions, solvents that under certain conditions can result in danger and sharp edges. Keep hoses away from heat, from continuous loading. oil and rotating parts. If you are inexperienced in the use of this type Make sure that the hose clamps are always of device, you should seek training to learn how tightly fastened.
 • Seite 9: Projectile Hazards

  General safety rules repairing, maintaining, changing accessories on, Hold the tool correctly; be ready to counteract or working near the nibbler or shear. Failure to normal or sudden movements and have both do so can result in serious bodily injury. hands available.
 • Seite 10: Workplace Hazards

  General safety rules manufacturer of nibblers or shears; do not use Select, maintain and replace the consumable / other types or sizes of accessories or consuma- inserted tool as recommended in the instruction bles. handbook to prevent an unnecessary increase Cutters can become hot during use;...
 • Seite 11: Additional Safety Instructions For Pneumatic Power Tools

  General safety rules / Before use / Start-up because the risk from vibration is generally greater Wrap the coupler with Teflon tape (not included) when the grip force is higher. before screwing it into the compressed air unitn. Wrap the tape as tightly as possible around the thread.
 • Seite 12: Cutting

  Start-up / After initial use / Cleaning and storage Cutting This first requires the pressure to be completely re- leased from the lines. Activate the trigger to start using the shears. Move the metal shears toward the item you wish Switch off the compressor.
 • Seite 13: Lubricating The Cutting Shears

  Cleaning and storage / Information about warranty and service processing Lubricating the cutting shears Should this device show any fault in materials or manufacture within three years from date of purchase, it will be repaired or replaced – at our choice – by Turn the tool over so the compressed air connec- tion is facing up, and add a few drops of oil for us free of charge.
 • Seite 14: Environmental Instructions And Disposal Information

  Year of manufacture: 2015 / 35 E-mail: service.gb@cmc-creative.de IAN: 109803 Phone: 0-808-189-0652 (standard Model: PARKSIDE PNEUMATIC METAL German landline rates apply) SHEARS PDBS 6.2 A1 Fax: 0-808-189-0652 Registered office: Germany meets the basic safety requirements of European Directives IAN 109803 Machinery Directive...
 • Seite 15 Tartalomjegyzék Bevezető Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 16 Felszereltség ............................Oldal 16 Műszaki adatok ..........................Oldal 16 Általános biztonsági szabályok .................Oldal 17 A szétrepülő alkatrészek veszélyhelyzetet teremtenek ..............Oldal 19 Veszélyhelyzetek üzemeltetés közben ....................Oldal 19 Ismétlődő mozgások által okozott veszélyhelyzetek ...............Oldal 20 Alkatrészek által okozott veszélyhelyzetek ..................Oldal 20 Munkahelyi veszélyek ........................Oldal 20 Por és gőzök általi veszélyeztetés ....................Oldal 21 Zajszennyezés veszélyei ........................Oldal 21...
 • Seite 16: Bevezető

  Naponta olajozza Sűrített levegős lemezvágó olló esetén adja át a teljes dokumentációt is. Valamennyi PDBS 6.2 A1 a rendeltetésszerűtől eltérő felhasználás tilos és veszélyt rejt magában. A be nem tartásból, illetve a hibás használatból eredő károkra a garancia nem Bevezető...
 • Seite 17: Általános Biztonsági Szabályok

  Bevezető / Általános biztonsági szabályok Zaj és rázkódás SÉRÜLÉSVESZÉLY! A karbantartás elkezdése előtt szakítsa meg a FIGYELEM! sűrített levegő betáplálást. Viseljen mindig hallásvédőt! ROBBANÁSVESZÉLY! A magasnyomású készülék Zajértékek az EN15744:2008 szerint tisztításához soha ne használjon Hangnyomásszint L 90,6 dB(A) benzint, vagy más gyúlékony folyadékot! A Zajszint L 101,6 dB(A) magasnomású...
 • Seite 18 Általános biztonsági szabályok Gondosan ápolja a készüléket. Ellenőrizze a származó szennyeződéseket tartalmazhat. mozgó készülékrészek kifogástalan működését Ezek egészségkárosodást okozhatnak. Óvatosan tegye és hogy szorulnak-e, továbbá hogy vannak-e törött vagy károsodott részek, melyek le a készüléket! Soha ne a kioldóval lefelé korlátozzák a készülék működését.
 • Seite 19: A Szétrepülő Alkatrészek Veszélyhelyzetet Teremtenek

  Általános biztonsági szabályok A légnyomásos készüléket használat után és A lemezmegmunkáló gépet és ollót nem szabad amikor nem használja mindig le kell választani módosítani. A változtatások csökkenthetik a a levegőellátásról. biztonsági intézkedések hatékonyságát és Ha a légnyomásos készülék nem zár tömören növelhetik a használó...
 • Seite 20: Ismétlődő Mozgások Által Okozott Veszélyhelyzetek

  Általános biztonsági szabályok – a lemezmegmunkáló géppel és ollóval való kényelmetlenségek és a kifáradás vágás éles éleket eredményez. elkerülésében. Viseljen védőfelszerelést, mint például kesztyű, Amennyiben a kezelő pl. a tartós rosszullét, kötény és védősisak. fáradtság, lüktetés, fájdalom, zsibbadás, A kezelő- és a karbantartó- személyzet fizikailag süketség, égő...
 • Seite 21: Por És Gőzök Általi Veszélyeztetés

  Általános biztonsági szabályok Por és gőzök általi veszélyeztetés tartoznak, mint a tompítóanyagok alkalmazása annak érdekében, hogy a munkadarabokon A lemezmegmunkáló gépek és ollók bevetése fellépő csengő hangokat elkerüljék. során keletkező por és gőz egészségkárosodást Használjon hallásvédő-felszerelést. (pl. rákot, születési károsodásokat, asztmát és / A lemezmegmunkáló...
 • Seite 22: További Biztonsági Utasítások Pneumatikus Gépekhez

  Általános biztonsági szabályok / Az üzembevétel előtt További biztonsági utasítások Az üzembevétel előtt pneumatikus gépekhez Szerelés A sűrített levegő komoly sérüléseket okozhat: – Ha a gép nincs használatban, az alkatrészek A készülék kiszállított állapotban teljesen cseréje, vagy a javítási munkálatok működéskész.
 • Seite 23: Üzembe Helyezés

  Üzembe helyezés / Az üzembevétel után Üzembe helyezés Az ollónak mindig teljes sebességgel kell dolgoznia. Ez azt jelenti, hogy mindig Magasnyomású szerszám elegendő nyomásnak és levegőmennyiségnek csatlakoztatása kell rendelkezésre állnia. - Lassan dolgozzon. Vezesse az ollót lassan a Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően munkadarab mentén és felesleges nyomás van-e rögzítve.
 • Seite 24: Tisztítás És Tárolás

  ... / Tisztítás és tárolás / Tudnivalók a garanciával és a szervizeléssel kapcsolatban Bádogvágó olló tárolása Az összeszerelésnél ügyeljen arra, hogy a pengék megfelelő sorrendben legyenek. Először a hátsó pengét tegye fel. Tárolja védett helyen az időjárás változásaitól, Ezután a középső elemet helyezze fel. egy száraz helyiségben a magasnyomású...
 • Seite 25: A Garancia Terjedelme

  Tudnivalók … / Környezetvédelmi tudnivalók és megsemmisítési adatok A garancia terjedelme Tudnivaló: A www.lidl-service.com címen letölthetik A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával ezt és még sok más kézikönyvet, termék- gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen videót és szoftvert. ellenőriztük. Elérhetőségünk: A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonat- kozik.
 • Seite 26: Ek-Megfelelőségi Nyilatkozat

  Sűrített levegős lemezvágó olló Sorozatszám: 1779 Gyártási év: 2015 / 35 IAN: 109803 Modell: PARKSIDE SŰRÍTETT LEVEGŐS LEMEZVÁGÓ OLLÓ PDBS 6.2 A1 az alábbi európai irányelvekben meghatározott jelentősebb védelmi elvárásainak felel meg Gépekre vonatkozó irányelv 2006 / 42 / EK irányelv valamint az ezek változtatásaiban rögzítetteknek.
 • Seite 27 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 28 Vybavení ............................Strana 28 Technické údaje ..........................Strana 28 Všeobecná bezpečnostní pravidla ................. Strana 29 Ohrožení vymrštěnými díly ......................Strana 31 Ohrožení za provozu ........................Strana 31 Ohrožení opakovanými pohyby ..................... Strana 31 Ohrožení...
 • Seite 28: Úvod

  Obal i výrobek odstraňujte do odpadu Pozor! Nebezpečí výbuchu! ekologicky! Denně mazat Pneu nůžky na plech PDBS 6.2 A1 škody způsobené nerespektováním pokynů nebo chybným použitím se nevztahuje záruka ani za ně výrobce neručí. Výrobek byl koncipován pro sou- Úvod kromé...
 • Seite 29: Všeobecná Bezpečnostní Pravidla

  Úvod / Všeobecná bezpečnostní pravidla Hluk a vibrace Vznětlivé páry nahromaděné ve výrobku se mohou vznítit a vybuchnout. Nepoužívejte vý- POZOR! robek ve vznětlivém prostředí s hořlavými teku- Noste vždy ochranu sluchu! tinami, plyny nebo prachem. Nezpracovávejte potencionálně vznětlivé nebo explozivní mate- riály.
 • Seite 30 Všeobecná bezpečnostní pravidla helma nebo ochrana sluchu snižuje, v závislosti Výrobek a přívodní hadice musí být na způsobu použití výrobku, riziko zranění. spojené hadicovou spojkou, aby bylo Kontrolujte přípojky a napájecí potrubí. Veškeré zajištěné eliminování tlaku při rozpojení. jednotky údržby, spojky a hadice musejí být NEBEZPEČÍ! Zabraňte kontaktu s elektrickým dimenzovány s ohledem na tlak a množství...
 • Seite 31: Ohrožení Vymrštěnými Díly

  Všeobecná bezpečnostní pravidla Ohrožení za provozu Používejte odlučovač kondenzátu nebo pravi- delně odpouštějte před a po každém použití kondenzát z hadic a trubkových rozvodů (vodu). Při použití děrovače nebo nůžek jsou ohrožené POZOR! Poddimenzovaný tlakový ruce obsluhy např. řezem, oděrem a vysokou systém může snížit účinnost Vašeho teplotou: výrobku.
 • Seite 32: Ohrožení Příslušenstvím

  Všeobecná bezpečnostní pravidla Jestliže obsluha začne vnímat např. opakovanou Při posuzování rizika je třeba brát na zřetel prach nebo trvalou nevolnost, potíže, tepání, bolest, vznikající použitím výrobku spolu s prachem, brnění, necitlivost, pálení nebo strnutí - nemá který se zvíří. tato varování...
 • Seite 33: Ohrožení Vibracemi

  Všeobecná bezpečnostní pravidla / Před uvedením do provozu Ohrožení vibracemi Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneu nůžky na plech Působením vibrací může dojít k poškození nervů a narušení krevního oběhu v rukou a pažích. V chladném prostředí noste teplé oblečení a Noste vždy ochranné...
 • Seite 34: Uvedení Do Provozu

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu / Po použití Přidávejte před prvním použitím a potom v pra- Při práci s přístrojem dbejte na následující body: videlných intervalech vždy pár kapek oleje pro Nůžky musí pracovat s maximální rychlostí. To pneumatické...
 • Seite 35: Čištění A Skladování

  Po použití / Čištění a skladování / Pokyny k záruce a provádění servisu Pokyny k záruce a Vložte horní čepel a zase zafixujte hlavu nůžek provádění servisu šrouby. Upozornění: Dbejte na to, aby ležely vruby na čepelích na vnitřní straně. Záruka od Creative Marketing Consulting GmbH Čištění...
 • Seite 36: Postup V Případě Uplatňování Záruky

  Sériové číslo: 1779 E-mail: info@bohemian-dragomans.com Rok výroby: 2015 / 35 Telefon: +49 (0) 6894 9989752 IAN: 109803 Model: PARKSIDE PNEU NŮŽKY NA PLECH (běžný tarif německé pevné sítě) PDBS 6.2 A1 Sídlo: Německo IAN 109803 36 CZ 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_content_HU_CZ_SK.indd 36...
 • Seite 37 EG prohlášení o konformitě odpovídá podstatným ochranným požadavkům, které jsou stanoveny v evropské směrnici Směrnice pro stroje Směrnice EG 2006 / 42 / EG a v jejích změnách. K posouzení shody byly použité následující harmo- nizující normy: EN ISO 11148-11:2011 30.04.2015 Markus Zimmer - Vedoucí...
 • Seite 38 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_content_HU_CZ_SK.indd 38 09.04.15 16:09...
 • Seite 39 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 40 Vybavenie ............................Strana 40 Technické údaje ..........................Strana 40 Všeobecné bezpečnostné pokyny ................Strana 41 Nebezpečenstvo skrze vystreľujúce časti ..................Strana 43 Nebezpečenstvá počas prevádzky ....................Strana 43 Nebezpečenstvá...
 • Seite 40: Úvod

  Pozor! Nebezpečenstvo explózie! zlikvidujte! Denne naolejujte Pneumatické nožnice priložte k nemu aj všetky podklady. Akékoľvek na plech PDBS 6.2 A1 používanie, ktoré sa odchyľuje od určeného použí- vania, je zakázané a potenciálne nebezpečné. Škody vzniknuté nedodržiavaním návodu alebo ne- Úvod správnym používaním nie sú...
 • Seite 41: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny Hluk a vibrácie NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Na čistenie pneumatického prístroja POZOR! nikdy nepoužívajte benzín alebo iné Noste vždy ochranu sluchu! horľavé kvapaliny! Zvyšné pary v pneumatic- kom prístroji by sa mohli prostredníctvom iskry Parametre hluku podľa EN15744:2008 zapáliť...
 • Seite 42 Všeobecné bezpečnostné pokyny zariadenia nechajte poškodené časti opraviť. aktivovaniu prístroja, čo zas môže viesť k ne- Príčinou mnohých nehôd sú zle udržiavané bezpečenstvám. prístroje. Je dovolené používať iba vhodné príslušenstvo. Ak už prístroj nepoužívate, vypnite ho. Toto môžete získať u výrobcu. Neoriginálne Noste osobnú...
 • Seite 43: Nebezpečenstvo Skrze Vystreľujúce Časti

  Všeobecné bezpečnostné pokyny Vaše pracovisko udržiavajte čisté a dobre zreteľne čitateľnými nameranými hodnotami osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pra- a označeniami požadovanými v tejto časti covné oblasti môžu viesť k úrazom. Tak môžete ISO 11148. Ak je to potrebné, musí používa- mať...
 • Seite 44: Nebezpečenstvá Skrze Opakované Pohyby

  Všeobecné bezpečnostné pokyny Ohrozenie skrze časti Dbajte na to, aby bolo Vaše telo v rovnováhe príslušenstva a aby ste mali bezpečný postoj. V prípade prerušenia zásobovania energiou uvoľnite príkazové zariadenie pre spustenie Pred výmenou strojového náradia alebo častí alebo ukončenie prevádzky. príslušenstva odpojte vysekávače alebo nož- Používajte len mazacie prostriedky, ktoré...
 • Seite 45: Nebezpečenstvo Skrze Hluk

  Všeobecné bezpečnostné pokyny tieto ohrozenia a implementovať príslušné návodu, aby nedošlo k zbytočnému zvyšova- regulačné mechanizmy. niu hladiny hluku. Do posudzovania rizík by mali byť zaradené Ak je stroj vybavený tlmičom zvuku, vždy za- prachy vznikajúce pri používaní stroja a prach, bezpečte, aby bol tento na svojom mieste a ktorý...
 • Seite 46: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Nožnice Na Plech

  Všeobecné ... / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Metajúce sa hadice môžu spôsobiť ťažké po- Spojku pevne zatiahnite pomocou 14-ky ranenia. Preto vždy skontrolujte, či sú hadice a kľúča primeranou silou (p. obr. A). ich upevňovacie prostriedky nepoškodené alebo či sa neuvoľnili.
 • Seite 47: Po Uvedení Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky / Po uvedení do prevádzky / Čistenie a skladovanie Priblížte nožnice na plech k objektu určenému Za týmto účelom je potrebné najskôr úplne odstrá- na opracovávanie. Nožnice nechajte už pri na- niť tlak z vedení. sadení bežať s čo možno najvyššou rýchlosťou. Poznámka: Nožnice môžu potrebovať...
 • Seite 48: Mazanie Nožníc Na Plech

  Čistenie a skladovanie / Informácie týkajúce sa záruky a servisného odbavenia Mazanie nožníc na plech Ak sa vrámci troch rokov od dátumu kúpy tohto za- riadenia vyskytne chyba materiálu alebo výrobná Prístroj otočte, aby prípojka stlačeného vzdu- chyba, zariadenie Vám bezplatne opravíme alebo chu ukazovala nahor a nalejte niekoľko kva- vymeníme - podľa nášho výberu.
 • Seite 49: Postup V Prípade Poškodenia V Záruke

  C. M. C. GmbH Rok výroby: 2015 / 35 Internetová adresa: www.cmc-creative.de IAN: 109803 Model: PARKSIDE PNEUMATICKÉ NOŽNICE E-mail: service.sk@cmc-creative.de NA PLECH PDBS 6.2 A1 Telefón: +49 (0) 6894 9989752 (bežný tarif nemecká pevná linka) spĺňa podstatné ochranné požiadavky, ktoré sú sta- Sídlo: Nemecko novené...
 • Seite 50 EG-Konformitné vyhlásenie St. Ingbert, 30.04.2015 Markus Zimmer - Vedúci zabezpečenia kvality - 50 SK 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_content_HU_CZ_SK.indd 50 09.04.15 16:09...
 • Seite 51 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 52 Ausstattung ............................Seite 52 Technische Daten ..........................Seite 52 Allgemeine Sicherheitsregeln ..................Seite 53 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ................Seite 55 Gefährdungen im Betrieb ........................Seite 55 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen ................Seite 56 Gefährdungen durch Zubehörteile ....................Seite 56 Gefährdungen am Arbeitsplatz ......................Seite 56 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ..................Seite 57 Gefährdungen durch Lärm .........................Seite 57 Gefährdungen durch Schwingungen....................Seite 58...
 • Seite 52: Einleitung

  Druckluftschlauch beachten! Entsorgen Sie Verpackung und Vorsicht! Explosionsgefahr! Gerät umweltgerecht! Täglich ölen Druckluft-Blechschere PDBS 6.2 A1 Anwendung, die von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweicht ist untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch Nichtbeachtung oder Einleitung Fehlanwendung werden nicht von der Garantie ab- gedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich Herzlichen Glückwunsch!
 • Seite 53: Allgemeine Sicherheitsregeln

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitsregeln Geräusch und Vibration EXPLOSIONSGEFAHR! Verwen- den Sie zur Reinigung des Druckluft- ACHTUNG! gerätes niemals Benzin oder andere Tragen Sie immer einen entflammbare Flüssigkeiten! Im Druckluftgerät Gehörschutz! verbliebene Dämpfe können durch Funken ent- zündet werden und zur Explosion des Druckluft- Lärmkennwerte gemäß...
 • Seite 54 Allgemeine Sicherheitsregeln funktionieren und nicht klemmen, ob Teile ge- Öl, Metallpartikel oder Verunreinigungen aus brochen oder so beschädigt sind, dass die Funk- dem Kompressor enthalten. Dies kann Gesund- tion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie heitsschäden verursachen. beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes SEIEN SIE VORSICHTIG reparieren.
 • Seite 55: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Allgemeine Sicherheitsregeln Das Druckluftgerät nur mit dem vorgeschriebenen Die Nibbler oder Scheren sollten ausschließlich Druck (max. 6,2 bar) verwenden. von entsprechend qualifizierten und geschulten Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung Bedienungspersonen eingerichtet, eingestellt und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr oder verwendet werden.
 • Seite 56: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Allgemeine Sicherheitsregeln wie z. B. Schlägen, Schnitten sowie Abschürfun- in den Händen und Armen, sowie im Hals- und gen und Wärme ausgesetzt sein: Schulterbereich oder an anderen Körperteilen – vermeiden Sie, die Schneide zu berühren, wenn kommen. die Nibbler oder Scheren an die Energiequelle Bei der Verwendung von Nibblern oder Scheren angeschlossen werden;...
 • Seite 57: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Allgemeine Sicherheitsregeln und auf durch den Luft- oder den Hydraulik- sollten den Anweisungen des Herstellers ent- schlauch bedingte Stolpergefahren. sprechend eingesetzt und gewartet werden. Gehen Sie in unbekannten Umgebungen mit Die Verbrauchsmaterialien / Maschinenwerk- Vorsicht vor. Es können versteckte Gefährdungen zeuge sind den Empfehlungen dieser Anleitung durch Strom- oder sonstige Versorgungsleitungen entsprechend auszuwählen, zu warten und zu...
 • Seite 58: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Allgemeine Sicherheitsregeln / Vor der Inbetriebnahme Gefährdungen durch Falls Universal-Drehkupplungen (Klauenkupplun- Schwingungen gen) verwendet werden, müssen Arretierstifte eingesetzt werden und Schlauchtrennsicherun- Die Einwirkung von Schwingungen kann Schä- gen müssen verwendet werden, um mögliche digungen an den Nerven und Störungen der Verbindungsfehler der Schlauch-Schlauch und Blutzirkulation in Händen und Armen verursachen.
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Schneiden Ziehen Sie das Kupplungsstück anhand eines 14 er Schlüssels mit mäßiger Kraft im Druckluft- gerät fest (s. Abb. A). Betätigen Sie den Abzughebel , um die Blech- schere in Betrieb zu nehmen. Druckluftzufuhr und Anschlüsse einstellen Führen Sie die Blechschere an das zu bearbei- tende Objekt heran.
 • Seite 60: Nach Der Inbetriebnahme

  Nach der Inbetriebnahme / Reinigung und Lagerung Nach der Inbetriebnahme Reinigung und Lagerung Nach getaner Arbeit muss das Gerät vom Druck- Um eine lange Lebensdauer und einen störungs- luftanschluss getrennt werden. freien Betrieb zu gewährleisten, ist es wichtig, dass nachfolgende Anweisungen beachtet werden. Dazu muss zunächst der Druck aus den Leitungen Bevor Sie Ihr Werkzeug reinigen, ist dieses grund- vollständig abgelassen werden.
 • Seite 61: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Serviceabwicklung Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, Consulting GmbH nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen...
 • Seite 62: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Herstellungsjahr: 2015 / 35 keine Serviceanschrift ist. IAN: 109803 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Modell: PARKSIDE DRUCKLUFT-BLECHSCHERE Servicestelle. PDBS 6.2 A1 Adresse: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die C. M. C. GmbH in den Europäischen Richtlinien Maschinen Richtlinie Katharina-Loth-Str. 15 66386 St.
 • Seite 63 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Információk állása · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 04 / 2015 Ident.-No.: PDBS6.2A1042015-HU/CZ/SK IAN 109803 109803_par_Druckluft-Blechschere PDBS 6.2A1_cover_HU_CZ_SK.indd 2 09.04.15 16:09...