Herunterladen Diese Seite drucken

Ακόνισμα Τρυπανιών; Ακόνισμα Σμιλών Και Σκαρπέλων - Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
G R
CY
Δοκιμαστική λειτουργία:
Πριν την πρώτη εργασία και μετά από
κάθε αντικατάσταση δίσκου λείανσης εκτε-
λέστε μια δοκιμαστική λειτουργία τουλάχι-
στον 60 δευτερόλεπτων. Απενεργοποιή-
στε αμέσως το μηχάνημα, όταν ο δίσκος
κινείται ανώμαλα, παρουσιαστούν ισχυρές
ταλαντώσεις ή ακούγονται μη φυσιολογι-
κοί θόρυβοι.
Ακόνισμα τρυπανιών
Μπορούν να ακονιστούν τρυπάνια διαμέ-
τρου 3-10 χιλ.
1. Συναρμολογήστε την επιλεγμένη
διάταξη ακονίσματος (δείτε το
απόσπασμα Συναρμολόγηση
διάταξης ακονίσματος).
2. Απομακρύνετε την συγκράτηση
τρυπανιών (14) από την διάταξη
ακονίσματος.
3. Τοποθετήστε το τρυπάνι στην
συγκράτηση τρυπανιού (14).
Μην ασφαλίσετε το τρυπάνι.
4. Τοποθετήστε τη συγκράτηση
τρυπανιών (14) με το περικόχλιο
με ραβδώσεις για την στερέωση
τρυπανιών (12) προς τα επάνω
στη διάταξη ρύθμισης (15).
5. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα
εμπρός στην εγκοπή σχήματος
V, έως τον μεταλλικό αναστολέα.
Οι ακμές κοπής του τρυπανιού
πρέπει τότε να βρίσκονται στις
μεταλλικές επιφάνειες.
6. Στερεώστε το τρυπάνι με το πε-
ρικόχλιο για την στερέωση τρυ-
πανιού (12).
7. Απομακρύνετε τη συγκράτηση
τρυπανιών (14) και τοποθετή-
2 6
στε την, με το περικόχλιο με
ραβδώσεις για την στερέωση
τρυπανιών (12) προς τα κάτω
στην περιστρεφόμενη υποδοχή
διάτρησης (11).
8. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του
τρυπανιού. Οι ακμές κοπής του
τρυπανιού πρέπει να αγγίζουν
τον δίσκο ακονίσματος (10).
9. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
τροχίστε το τρυπάνι μετακινώ-
ντας πέρα - δώθε την περιστρε-
φόμενη υποδοχή διάτρησης (11)
στην κατεύθυνση βέλους.
10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί
ο δίσκος λείανσης (10).
11. Απομακρύνετε την συγκράτηση
τρυπανιού (14) και τοποθετήστε
την πάλι γυρισμένη κατά 180°
στην περιστρεφόμενη υποδοχή
τρυπανιού (11). Έτσι μπορείτε
με την ίδια ρύθμιση να τροχίσετε
την αντίθετα κείμενη ακμή κοπής
του τρυπανιού.
12. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και
τροχίστε το τρυπάνι.
13. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί
ο δίσκος λείανσης (10).
Ακόνισμα σμιλών και
σκαρπέλων
1. Συναρμολογήστε την επιλεγμένη
διάταξη ακονίσματος (δείτε το
απόσπασμα Συναρμολόγηση
διάταξης ακονίσματος).
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα έτσι στην
απόθεση εργαλείου (6), ώστε να
εδράζεται στον αποστάτη (4).

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291715