Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
TOOL SHARPENING STATION PSS 65 A1
STANICA ZA OŠTRENJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
СТАНЦИЯ ЗА ЗАТОЧВАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
SCHÄRFSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 291715
STAŢIE DE ASCUŢIT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 A1

 • Seite 1 TOOL SHARPENING STATION PSS 65 A1 STANICA ZA OŠTRENJE STAŢIE DE ASCUŢIT Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale СТАНЦИЯ ЗА ЗАТОЧВАНЕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία SCHÄRFSTATION Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4 180° 180°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Uvod..........5 Svrha primjene ......5 Opći opis ........6 Tehnički podaci ......6 Sigurnosne upute ......7 Montaža ........10 Upravljanje ........11 Svrha primjene Čišćenje i održavanje ....14 Skladištenje .......14 Uklanjanje/zaštita okoliša ..14 Traženje greške......15 Rezervni dijelovi/Pribor .....15 Garancija ........16 Servis za popravke ....17 Service-Center ......17 Proizvođač...
 • Seite 6: Opći Opis

  Opći opis Obim isporuke Tehnički podaci 6 00 1 35 Opis funkcije 3 10 6 51 10 1 Pregled 3100 3 dB * Nakon neprekidnog rada od 10 minuta treba napraviti pauzu sve dok temperatura uređaja ne odstupa manje od 2 K (2°C) od sobne temperature.
 • Seite 7: Sigurnosne Upute

  Slikovni znakovi u Uputi Znakovi opasnosti s podaci- ma o zaštiti od materijalnih ili oštećenja osoba. Sigurnosne upute OPREZ UPOZORENJE: Simboli i slikovni znakovi Opće sigurnosne upute za Sigurnosne upute/simboli na uređaju električne alate Siguran rad: • Održavajte svoje radno područje urednim.
 • Seite 8 • Koristite zaštitnu opremu. • Priključite uređaj za usisavanje prašine. • Zaštitite se od električnog udara. • Kabel nemojte koristiti za svrhe, za koje on nije predviđen. • Udaljite ostale osobe. • Osigurajte svoj obradak. • Nekorištene elektroalate čuvajte na sigurnom. •...
 • Seite 9 • Nemojte ostavljati ključeve alata • Pozor! u bravi. • Dajte da električar popravi Vaš elektroalat. • Izbjegavajte nenamjeravano po- kretanje. • Koristite produžni kabel za vanj- sko područje. Ostale sigurnosne upute • Uvijek budite pažljivi i pazite na ono što radite, i električnim alatom rukujte razumno.
 • Seite 10: Montaža

  Montaža Pozor! Opasnost od ozljeda! Preostali rizici Postavljanje Montiranje nastavaka za brušenje...
 • Seite 11: Upravljanje

  Uključenje i isključenje „I“ „0“ Nastavci za brušenje su i sigurnosni uređaji. Uređaj nikada ne koristite bez na- stavka za brušenje. Postoji opasnost od ozljeda. Ploča se još okreće, nakon Upravljanje što je uređaj isključen. Postoji opasnost od povreda. Pozor! Opasnost po život! Probni rad: Brušenje svrdla Unatoč...
 • Seite 12 Brušenje noževa Brušenje dlijeta...
 • Seite 13 Zamjena brusne ploče Upute za zamjenu: Brušenje škara Probni rad:...
 • Seite 14: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Skladištenje Dajte da radove, koji nisu opisani u ovoj Uputi, izvrši neka specijalizirana radioni- Uklanjanje/zaštita ca. Koristite samo originalne dijelove. Ostavite uređaj da okoliša se ohladi prije svih radova održavanja i čišćenja. Postoji opasnost od opeklina! Čišćenje...
 • Seite 15: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Pos. Naputka Pos. Eksplo- Oznaka Br. artikla za posluživanje crtež 11035 0 11035 1 11035 11035 3...
 • Seite 16: Garancija

  Garancija Opseg garancije Garancijski uvjeti Obavljanje garancijskog slučaja Garancijski period i zakonska pra- va na nedostatak 1 15 telefo- e-maila...
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Service-Center Servis Hrvatska 0800 IAN 291715 Proizvođač Grizzly Tools GmbH & Co. KG 63 6 Servis za popravke koji ne podliježu garanciji Pozor:...
 • Seite 18: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 18 Domeniul de aplicare ....18 Descriere generală ..... 19 Date tehnice ....... 19 Instrucţiuni de siguranţă..... 20 Montajul ........24 Operare ........25 Curăţire/Mentenanţă ....28 Domeniul de aplicare Depozitare ......... 28 Reciclare/Protecţia mediului înconjurător ....28 Piese de schimb/Accesorii ..
 • Seite 19: Descriere Generală

  Privire de ansamblu Descriere generală Inventar de livrare Date tehnice Descrierea modului de funcţionare 6 00 1 35 3 10 6 51 10 1 3100...
 • Seite 20: Instrucţiuni De Siguranţă

  * P o durată de funcţionare neîntreruptă de 10 minute are loc o pauză de odihnă, până când temperatura aparatului diferă cu mai pu- ţin de 2 K (2°C) faţă de temperatura ambiantă. Simboluri folosite: Semnale de pericol (în locul semnului de exclamare, care poate exprima pericolul) cu date referitoare la prevenirea vătămărilor corporale sau...
 • Seite 21 • Nu supra-solicitaţi dispozitivul electric. • Folosiţi utilajul electric adecvat. Operare sigură: • Menţineţi ordinea în zona Dvs. de lucru. • Ţineţi cont de factorii de mediu. • Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. • Folosiţi echipamente de protec- • Protejaţi-vă împotriva electrocu- ţie.
 • Seite 22 • Nu folosiţi cablul în scopuri pen- • Retrageţi toate cheile de fixare a tru care nu a fost prevăzut. sculelor. • Fixaţi piesa ce urmează a fi prelucrată. • Evitaţi pornirea accidentală. • Folosiţi cabluri prelungitoare • Menţineţi o poziţie normală a pentru activităţile desfăşurate corpului.
 • Seite 23 Atenţie! • Predaţi utilajul electric pentru a fi reparat într-un atelier de spe- cialitate. Instrucţiuni detaliate de siguranţă...
 • Seite 24: Montajul

  Riscuri reziduale Montarea Montarea dispozitivelor de ascuțire Montajul Atenţie! Pericol de accidentare! Dispozitivele de ascuțire prezintă şi un dispozitiv de siguranță. Nu utilizați nicio-...
 • Seite 25: Operare

  dată aparatul fără un dispo- zitiv de ascuțire. Există peri- „I“ col de rănire. „0” Operare Atenţie! Pericol de vătămare corporală! Discul abraziv va continua să se rotească şi după ce apa- ratul a fost oprit. Există riscul de vătămare corporală. Mers de probă: În timpul lucrului, pentru Ascuțirea burghielor...
 • Seite 26 Polizarea dălților şi a penelor...
 • Seite 27 Ascuțirea cuțitelor Înlocuirea discului de şlefuit Indicaţii privind înlocuirea: Ascuțirea foarfecelor...
 • Seite 28: Curăţire/Mentenanţă

  Curăţire Mers de probă: Depozitare Curăţire/Mentenanţă Reciclare/Protecţia mediului înconjurător Pentru lucrările care nu sunt descrise în acest ghid, apelaţi la serviciile unui atelier de specialitate. Folosiţi doar pie- se de schimb originale. Îna- inte de a efectua orice lucrări de mentenanţă sau curăţire, lăsaţi utilajul să...
 • Seite 29: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Poz. Poz. Descriere Numerele Instrucţiuni Schemă de comandă de utilizare explozie 11035 0 11035 1 11035 11035 3...
 • Seite 30: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Soluţie...
 • Seite 31: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Clauze de garanţie Perioada de garanţie şi dreptul la Executarea garanţiei repararea prejudiciului 1 15 telefonic...
 • Seite 32: Reparaţii-Service

  Service-Center e-mail Service România 08008 663 IAN 291715 Importator Grizzly Tools GmbH & Co. KG 63 6 Reparaţii-Service neincluse în garanţie Atenţie:...
 • Seite 33 Съдържание Увод Увод ............3 3 Сърдечно...
 • Seite 34: Обем На Доставката

  Общо описание Преглед Фигурите ще намерите на 1 щепсела предната и задната отваря- 2 Заточващ механизъм за ща се страница. ножове и ножици 3 Превключвател за включване/ Обем на доставката изключване 4 Разделител Извадете уреда внимателно от опаков- 5 Магнитен държач ката...
 • Seite 35: Инструкции За Безопасност

  Шлифовъчно средство ..диамант Клас защита II (Двойна изола- Основно тяло ......метал ция) Работна скорост ....макс. 60 m/s Обороти ....макс. 23100 min Електрическите уреди не бива Ниво на силата на шума да се изхвърлят като битови ) .....59,3 dB(A); K = 3 dB отпадъци.
 • Seite 36 Общи инструкции за Пазете се от удар от ток. Избяг- • безопасност за ел. вайте допир на тялото до заземени инструменти части (например тръби, радиатори, електрически печки, хладилници). Дръжте далече от други хора. ВНИМАНИЕ! • При употреба на електрически Не разрешавайте други хора, най- уреди...
 • Seite 37 Издърпайте щепсела от контакта ранявания на очите от искри или • частици от шлифоване. когато не използвате електрическия - При работи, свързани със запра- инструмент, преди техническа под- дръжка и при смяна на инструмен- шаване, носете дихателна маска. Свържете прахосмучещо устрой- тите, като...
 • Seite 38 Допълнителни инструкции безупречното и правилно функ- за безопасност циониране на защитните приспо- собления или лесно повреждащи- те се части. • По възможност включвайте уреда - Проверете, дали движещите се само в контакт със защитно устрой- части функционират безупречно и ство против утечен ток (FI-прекъс- не...
 • Seite 39: Сkpити Oлacнocти

  менят запалими материали. b) Увреждания на слуха, ако не се носи • Никога не поставяйте пръстите си подходяща защита за слуха. между шлифовъчния диск и защита- c) Здравословни увреждания в резул- тат на та от искри или в близост до пред- пазния...
 • Seite 40: Механизми

  Обслужване Разполагане Поставете станцията за заточване вър- Внимание! Внимание опасност от нараняване! ху здрава основа и фиксирайте уреда. Най-добре е да свържете с винтове - Преди всякакви дейности по машината и основата. За целта използ- уреда издърпвайте щепсела. вайте отворите в основата за монтаж Опасност...
 • Seite 41: Заточване На Свредла

  След включване изчакайте, докато 5. Избутайте свредлото напред уредът достигне своите максимални във V-образния жлеб до кон- обороти. Едва след това започнете с такта с метала. Режещите ръ- бове на свредлото трябва да шлайфането. опират в металните повърхно- След като уредът бъде из- сти.
 • Seite 42: Заточване На Секачи И Длета

  Заточване на секачи и длета Заточване на ножове 1. Монтирайте избрания заточ- ващ механизъм (виж „Монтаж Уредът не е предназначен за на заточващите механизми“). заточване на вълнообразни но- 2. Поставете острието на опора- жове. та за инструмента (6) така, че то...
 • Seite 43: Смяна На Шлифовъчния Диск

  1. Монтирайте избрания заточ- Изключете уреда от електрозах- ващ механизъм (виж „Монтаж ранването и от контакта. Оставе- на заточващите механизми“). те уреда да се охлади. 2. Отворете ножицата изцяло. 3. Включете уреда. При развиване и затягане на гайка- 4. Поставете едното крило на та...
 • Seite 44: Почистване

  Съхранение Преди всяка употреба проверявайте уреда за видими дефекти като разхла- бени, износени или повредени части, • Съхранявайте уреда на сухо и не- правилно положение на болтовете или достъпно за деца място. други части. Проверете най-вече шли- • Шлифовъчните дискове трябва да фовъчния...
 • Seite 45: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Преди всякакви дейности по уреда издърпвайте щепсела. Опасност от токов удар! Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, захран- Липсва напрежение на елек- ващия кабел, проводника, трическата мрежа щепсела, евент. ремонт от Предпазителят на сградата електротехник, се...
 • Seite 46: Гаранция

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес w w w . g r i z z l y - s e r v i c e . e u Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте...
 • Seite 47 Гаранционен срок и законови претен- Процедура при гаранционен случай ции при дефекти За да се гарантира бърза обработка Гаранционната услуга не удължава на Вашия случай, следвайте следните указания: гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За •...
 • Seite 48: Сервизно Обслужване

  Ремонтен сервиз / * Чл. 112. (1) При несъответствие на извънгаранционно потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да обслужване предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съ- Ремонти извън гаранцията можете да ответствие с договора за продажба. В възложите...
 • Seite 49 (3) Търговецът е длъжен да удовлетво- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали ри искане за разваляне на договора и договора и да му бъде възстановена да възстанови заплатената от потреби- теля сума, когато след като е удовлет- заплатената...
 • Seite 50 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........5 0 Συγχαρητήρια...
 • Seite 51: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή 4 Αποστάτης 5 Μαγνητική συγκράτηση Θα βρείτε τις απεικονίσεις 6 Απόθεση εργαλείου 7 Κοχλίας ασφάλισης για στην μπροστινή και πίσω ανα- διπλωνόμενη σελίδα. ρύθμιση γωνίας 8 Προστατευτικό κάλυμμα Παραδοτέα υλικά 9 Οπές συναρμολόγησης για συναρμολόγηση πάγκου Αποσυσκευάστε το μηχάνημα και ελέγ- εργασίας...
 • Seite 52: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Στάθμη ηχητικής πίεσης Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευ- ) .....59,3 dB(A); K = 3 dB ές στα σκουπίδια. Επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου ) ....73,5 dB(A); K = 3 dB Διάμετρος τρυπανιού * Μετά από τη συνεχόμενη διάρκεια λειτουρ- Παξιμάδι δίσκων λείανσης γίας...
 • Seite 53 Διαβάστε όλες αυτές τις υποδείξεις αφήνετε παιδιά, να αγγίζουν την ηλε- προτού χρησιμοποιήσετε το παρόν κτρική συσκευή ή το καλώδιο. Να τα ηλεκτρικό εργαλείο και φυλάξτε τις κρατάτε μακριά από την περιοχή εργα- υποδείξεις ασφάλειας καλά. σίας. • Να φυλάγετε τις ηλεκτρικές συσκευ- Η...
 • Seite 54 - Να διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές - Σε περίπτωση εργασιών με σκόνη, να χρησιμοποιείτε μάσκα για προ- και ελεύθερες από λάδια και λίπη. στασία της αναπνοής. Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού. • Συνδέστε το σύστημα αναρρόφησης • Να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα σκόνης.
 • Seite 55 να πληρούν όλους τους όρους για • Η αντικατάσταση του βύσματος ή του να εξασφαλίζουν την άψογη λειτουρ- αγωγού σύνδεσης πρέπει να διεξάγε- γία της συσκευής. ται πάντα από τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου ή από το τμήμα - Τα ελαττωματικά συστήματα ασφα- λείας...
 • Seite 56: Υπολειπόμενου Κινδύνου

  • Το τεμάχιο επεξεργασίας αποκτά υψη- Προσοχή! Αυτό το ηλεκτρικό εργα- λή θερμοκρασία κατά τη λείανση. Μην λείο δημιουργεί κατά τη λειτουργία πιάνετε στο σημείο επεξεργασίας, επι- ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό τρέψτε να κρυώσει. Υπάρχει κίνδυνος το πεδίο δεν αποκλείεται υπό ορι- εγκαύματος.
 • Seite 57: Συναρμολόγηση Διατάξεων

  Συναρμολόγηση διατάξεων - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συ- ακονίσματος σκευή χωρίς διαφανές προστα- τευτικό κάλυμμα. - Ενεργοποιείτε το μηχάνημα μόνο, 1. Επιλέξτε μια από τις τρεις διατάξεις ακονίσματος. αφού έχει συναρμολογηθεί ασφα- 2. Για να μπορείτε να απομακρύνετε μια λώς στην επιφάνεια εργασίας. διάταξη...
 • Seite 58: Ακόνισμα Τρυπανιών

  Δοκιμαστική λειτουργία: στε την, με το περικόχλιο με Πριν την πρώτη εργασία και μετά από ραβδώσεις για την στερέωση κάθε αντικατάσταση δίσκου λείανσης εκτε- τρυπανιών (12) προς τα κάτω στην περιστρεφόμενη υποδοχή λέστε μια δοκιμαστική λειτουργία τουλάχι- στον 60 δευτερόλεπτων. Απενεργοποιή- διάτρησης...
 • Seite 59: Ακόνισμα Μαχαιριών

  Η μαγνητική συγκράτηση (5) απόσπασμα Συναρμολόγηση συγκρατεί την λεπίδα στην θέση διάταξης ακονίσματος). της. 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 3. Τοποθετήστε τη λεπίδα μαχαιριού 3. Λασκάρετε τον κοχλία ασφάλισης για την ρύθμιση γωνίας (7) και ολόκληρη στην εσοχή λείανσης. περιστρέψτε την απόθεση εργα- 4.
 • Seite 60: Αλλαγή Δίσκου Λείανσης

  6. Απομακρύνετε το ψαλίδι από τη 1. Λασκάρετε τα παξιμάδια συσκευή ακονίσματος και γυρί- δίσκων τροχίσματος (16) στε το ψαλίδι για το ακόνισμα της δεξιόστροφα (αριστερό σπείρωμα). άλλης κόψης. 2. Απομακρύνετε τον δίσκο λείαν- 7. Οδηγήστε την άλλη κόψη ψαλι- σης...
 • Seite 61: Καθαρισμός

  Απόσυρση/προστασία του Καθαρισμός περιβάλλοντος Μη χρησιμοποιείτε εριστικά καθα- ριστικά και διαλυτικά. Χημικές ου- Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- σίες μπορούν να προσβάλλουν τα σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το πλαστικά μέρη του μηχανήματος. περιβάλλον. Μην καθαρίζετε το μηχάνημα ποτέ κάτω από τρέχον νερό. Μην...
 • Seite 62: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών στη συσκευή να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο Δεν υπάρχει τάση δικτύου δικτύου, τον αγωγό, το βύσμα δικτύου, εάν απαιτείται αναθέ- Η...
 • Seite 63: Εγγύηση

  Εγγύηση να εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε- πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της καθίστανται...
 • Seite 64: Σέρβις Επισκευής

  • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα γασία συσκευών που μας απεστάλησαν την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα αναγνώρισης (ΙΑΝ 291715) ως απο- ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη δεικτικό στοιχεί για την αγορά. •...
 • Seite 65: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........65 Bestimmungsgemäße Verwendung ......65 Allgemeine Beschreibung ... 66 Technische Daten ......66 Sicherheitshinweise ....67 Montage ........71 Bedienung ......... 72 Bestimmungsgemäße Verwendung Reinigung und Wartung ..... 75 Lagerung ........75 Entsorgung/Umweltschutz ..75 Ersatzteile/Zubehör ....76 Fehlersuche ........
 • Seite 66: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Beschreibung Lieferumfang Technische Daten 6 00 Funktionsbeschreibung 1 35 3 10 6 51 10 1 Übersicht 3100 3 dB * Auf die ununterbrochene Betriebsdauer von 10 Minuten erfolgt eine Ruhepause, bis die Gerätetemperatur weniger als 2 K (2°C) von der Raumtemperatur abweicht.
 • Seite 67: Sicherheitshinweise

  Symbole in der Betriebsanleitung: Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Per- sonen- oder Sachschäden. Sicherheitshinweise Symbole und Bildzeichen Bildzeichen auf dem Gerät: Allgemeine Sicherheitshin- weise für Elektrowerkzeuge...
 • Seite 68 Sicheres Arbeiten: Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. • Berücksichtigen Sie Umgebungs- einflüsse. • Tragen Sie geeignete Arbeitsklei- dung. • Schützen Sie sich vor elekt- rischem Schlag. • Benutzen Sie Schutzausrüstung. • Halten Sie andere Personen fern. • Schließen Sie die Staubabsaug- Einrichtung an.
 • Seite 69 • Sichern Sie das Werkstück. • Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. • Benutzen Sie Verlängerungska- bel für den Außenbereich. • Vermeiden Sie abnormale Kör- perhaltung. Seien Sie aufmerksam. • Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. • Überprüfen Sie das Elektrowerk- zeug auf eventuelle Beschädi- gungen.
 • Seite 70 • Achtung! • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft re- parieren. Weiterführende Sicherheitshinweise • • •...
 • Seite 71: Montage

  Restrisiken Aufstellen Schärfvorrichtungen montieren Montage Achtung! Verletzungsgefahr!
 • Seite 72: Bedienung

  Die Schärfvorrichtungen stellen auch eine Sicherheits- einrichtung dar. Benutzen Sie das Gerät nie ohne eine Schärfvorrichtung. Es besteht Verletzungsgefahr. Bedienung Achtung! Verletzungsgefahr! Die Schleifscheibe läuft nach, nachdem das Gerät abge- schaltet wurde. Es besteht Verletzungsgefahr. Probelauf: Tragen Sie beim Arbeiten Schärfen von Bohrern trotz Funkenschutz immer eine Schutzbrille, um Augen-...
 • Seite 73 Schärfen von Messern Schärfen von Meißeln und Beiteln...
 • Seite 74 Schleifscheibe wechseln Hinweise zum Wechseln: Schärfen von Scheren...
 • Seite 75: Reinigung Und Wartung

  Reinigung Probelauf: Lagerung Reinigung und Wartung Entsorgung/ Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung Umweltschutz beschrieben sind, von einer Fachwerkstatt durchführen. Verwenden Sie nur Original- teile. Lassen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Rei- nigungsarbeiten abkühlen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
 • Seite 76: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Anleitung Explosionszeichnung 11035 0 11035 1 11035 11035 3 Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung...
 • Seite 77: Garantie

  Garantie Garantieumfang Garantiebedingungen Abwicklung im Garantiefall Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche 1 15...
 • Seite 78: Reparatur-Service

  Service-Center telefonisch E-Mail Service Deutschland 0800 5 35 111 IAN 291715 Service Österreich 08 0 01 0 15 IAN 291715 Service Schweiz 665566 0 08 IAN 291715 Importeur Reparatur-Service die nicht der Ga- rantie unterliegen Grizzly Tools GmbH & Co. KG 63 6 Achtung:...
 • Seite 79: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Schärfstation Baureihe PSS 65 A1 01 11000001 01 113 50 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009 63 6 15 11 01 * Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie...
 • Seite 80: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti stanica za oštrenje iz proizvodne serije PSS 65 A1 01 11000001 01 113 50 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009...
 • Seite 81: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE stație de ascuțit PSS 65 A1 01 11000001 01 113 50 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009...
 • Seite 82 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Станцията за заточване Водоструйка PSS 65 A1 Сериен номер 01 11000001 01 113 50 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 83: Μετάφραση Της Πρωτότυπης

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Συσκευή ακονίσματοσ PSS 65 A1 Αριθμός σειράς 01 11000001 01 113 50 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 •...
 • Seite 84: Sklopni Crtež

  Schemă de explozie • Eksplozivni crtež Технически чертеж • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung информативен ενημερωτικό 01 08 1...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 08 / 2017 · Ident.-No.: 75019437082017-HR / RO / BG / GR IAN 291715...