Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SHARPENING STATION PSS 65 A1
SHARPENING STATION
Translation of the original instructions
STAŢIE DE ASCUŢIT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία
IAN 270702
STANICA ZA OŠTRENJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
СТАНЦИЯ ЗА ЗАТОЧВАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
SCHÄRFSTATION
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 A1

 • Seite 1 SHARPENING STATION PSS 65 A1 SHARPENING STATION STANICA ZA OŠTRENJE Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu STAŢIE DE ASCUŢIT СТАНЦИЯ ЗА ЗАТОЧВАНЕ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery ......5 During production, this equipment has Function description......5 been checked for quality and subjected to Summary ........5 a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  General description Summary The illustrations can be found 1 Mains plug on the front and rear fold-out 2 Sharpener for knives and pages. scissors 3 On/off switch Scope of delivery 4 Spacer 5 Magnet holder Unpack the equipment and check that it is 6 Tool table complete.
 • Seite 6: Technical Specifications

  Technical specifications Safety Instructions Symbols and icons Nominal input voltage ......220 - 240 V~, 50 Hz Symbols on the device: Power consumption .. 65 W, (S2 10 min)* Measurement idling speed ... 6700 min Safety class ........Warning! Protection category......IP 20 Weight ......
 • Seite 7: General Safety Instructions For Power Tools

  General Safety Instructions which it was intended. for Power Tools Use the right tool. • - Do not force small tools to do the job WARNING! Read all safety in- of a heavy duty tool. structions and guidelines care- - Do not use tools for purposes not fully.
 • Seite 8: Further Safety Instructions

  changing accessories. - Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of - Inspect tool cords periodically and if damaged have them repaired by an parts, mounting and any other condi- authorized service facility. tions that may affect its operation. - A guard or other part that is dam- - Inspect extension cords periodically and replace if damaged.
 • Seite 9: Residual Risks

  or his/her customer service in order to - to loosen a blocked insertion tool, - if the connection line is damaged or avoid any hazards. • Only switch the device on once it is entangled, safely fixed to the worktop. - in case of unusual sounds.
 • Seite 10: Assembly

  Assembly The sharpeners also present a safety device. Never use Caution! Risk of injury! this device without a sharp- ener. Risk of injury! - Ensure that you have sufficient space in which to work, and that Operation you do not endanger other people. - All covers and protective devices Caution! Risk of injury! must be assembled properly be-...
 • Seite 11: Sharpening Drills

  After switching on the device, wait until the 9. Switch the device off and grind device has reached its max. speed. Only the drill. then must you start with the grinding. 10. Switch the device off and wait for the grinding wheel (10) to stop. The disk will continue to 11.
 • Seite 12: Sharpening Knives

  (10). scissors to sharpen the other 9. Repeat the sharpening process blade. until all irregularities have been 6. Insert the other scissor blade into removed. the scissor sharpening slot. 7. Using light pressure guide the 10. Switch the device off and wait for the grinding wheel (10) to stop.
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  Cleaning with a pair of pliers or the grinding disc (10) held firm by hand. Do not use cleaning agents or sol- 1. Release the grinding wheel vents. Chemical substances may nut (16) in the clockwise di- attack plastic parts of the equipment. rection (left-handed thread).
 • Seite 14: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 17). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order Instruction Exploded...
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble Shooting Always disconnect the plug from the mains socket before working. Danger of electric shock. Problem Possible Cause Error correction Check the socket, mains cable, line, mains plug, repairs to be Mains voltage missing carried out by qualified electri- Main circuit breaker is tripped cian if necessary, check main Device doesn‘t start...
 • Seite 16: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 17: Repair Service

  Service-Center service, a product recorded as defec- tive can be sent postage paid to the Service Great Britain service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) Tel.: 0871 5000 720 and specification of what constitutes (£ 0.10/Min.) the defect and when it occurred.
 • Seite 18: Uvod

  Sadržaj Uvod Uvod..........18 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Svrha primjene ......18 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Opći opis ........19 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke ....... 19 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcije ........ 19 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled .........
 • Seite 19: Opći Opis

  Opći opis Pregled Prije nego što pročitate tekst, 1 Mrežni utikač otvorite stranicu sa slikama i 2 Nastavak za brušenje noževa i upoznajte se na osnovu toga škara sa svim funkcijama uređaja. 3 Prekidač uključeno/isključeno 4 Odstojnik Obim isporuke 5 Magnetski držač 6 Ležište za alat Odpakirajte uređaj i provjerite da li je sve 7 Vijak za podešavanje kuta...
 • Seite 20: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Sigurnosne upute Simboli i slikovni znakovi Nazivni ulazni napon ....220 - 240 V~, 50 Hz Slikovni znakovi u Uputi Prijem snage ..... 65 W (S2 10 min)* Nazivna brzina praznog Znakovi opasnosti s podaci- hoda n ........ 6700 min ma o zaštiti od materijalnih ili Klasa zaštite ........
 • Seite 21: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  Opće sigurnosne upute za Vašeg radnog područja. • Nekorištene elektroalate čuvajte električne alate na sigurnom. Nekorišteni elektroalati UPOZORENJE! Pri uporabi stroja bi se trebali odložiti na suho, povišeno ili zaključano mjesto, izvan dometa dje- morate se pridržavati sigurnosnih uputa. Pročitajte sve sigurnosne upute •...
 • Seite 22 • Osigurajte svoj obradak. • Uvijek budite pažljivi i pazite na ono što radite, i električnim ala- Koristite stezne naprave ili stezni konjić tom rukujte razumno. Električni alat za pridržavanje obratka. On se tako sigurnije pridržava nego Vašom rukom. ne koristite ako ste umorni ili pod utjeca- •...
 • Seite 23: Ostale Sigurnosne Upute

  oštećen, onda isti mora biti zamijenjen • Rotirajući dijelovi uređaja iz funkcio- nalnih razloga ne mogu biti pokriveni. posebnim priključnim vodom, koji se može dobiti od proizvođača ili njegove Zbog toga postupajte razumno i izra- servisne službe. dak držite čvrsto kako biste izbjegli klizanje, pri čemu ruke mogu doći u Ostale sigurnosne upute kontakt s brusnom trakom ili brusnom...
 • Seite 24: Montaža

  Upozorenje! Ovaj električni alat za 13) pritisnuti prema dolje. vrijeme rada stvara elektromagnet- 3. Izvucite nastavak za brušenje iz vodili- sko polje. Ovo polje može pod iz- ca prema gore. vjesnim okolnostima ugroziti aktivne 4. Na pozicijama za čuvanje desno i lije- ili pasivne medicinske implantate.
 • Seite 25: Uključenje I Isključenje

  Uključenje i isključenje 5. Svrdlo gurnite prema naprijed u V-utor sve do metalnog granični- Pazite na to, da se napon mrežnog ka. Oštrice svrdla pritom moraju priključka slaže s naponom na nat- nalijegati na metalne površine. 6. Svrdlo nazubljenom maticom fik- pisu s tipom uređaja.
 • Seite 26: Brušenje Noževa

  7. Uključite uređaj i pomičite ležite 4. Pomičite krak laganim pritiskom za alat (6) ravnomjerno po bru- od vijka do vrha po brusnoj ploči snoj ploči (10) naprijed i nazad. (10). 8. Prilikom postupka brušenja uvijek 5. Skinite škare iz stanice za bru- šenje i okrenite škare kako biste lagano pritišćite i pomičite oštricu polako prem brusnoj ploči (10).
 • Seite 27: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje 1. Otpustite maticu brusne ploče (16) u smjeru kazaljke na satu (lijevi navoj). Nemojte koristiti oštra sredstva za 2. Skinite brusnu ploču (10). čišćenje odn. otapala. Kemijske tva- 3. Stavite novu brusnu ploču (10). Zavr- ri mogu nagristi plastične dijelove nite maticu brusne ploče (16) u smjeru uređaja.
 • Seite 28: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „Service-Center“ na strani 31). Držite u pripravnosti dolje navedene brojeve za narudžbu. Pos. Pos. Oznaka Br. artikla Naputka za Eksplozivni posluživanje...
 • Seite 29: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje Provjerite utičnicu, mrežni kabel, Nema mrežnog napona vod, utikač, po potrebi popravak treba obaviti električar, Provjerite osigurač instalacije Uređaj se ne po- provjerite osigurač instalacije. kreće Neispravan prekidač ( Popravak mora obaviti služba za korisnike Neispravan motor Otpuštena matica brusne ploče Zategnite maticu brusne ploče...
 • Seite 30: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 31: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Servis Hrvatska bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u Tel.: 0800 777 999 čemu se sastoji nedostatak i kada je na- E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 270702 stao, bez plaćanja poštarine poslati na...
 • Seite 32: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 32 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Domeniul de aplicare ....32 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 33 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......33 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ...33 vedere calitativ în timpul producţiei şi a Privire de ansamblu ......33...
 • Seite 33: Descriere Generală

  Descriere generală Privire de ansamblu Imaginile pot fi vizualizate pe 1 Reţea părţile frontală şi posterioară 2 Dispozitiv de ascuțire pentru rabatabile. cuțite şi foarfece 3 Întrerupător de pornire/oprire Inventar de livrare 4 Distanțier 5 Suport magnetic Despachetaţi aparatul şi verificaţi conţinutul. 6 Suport sculă...
 • Seite 34: Date Tehnice

  Date tehnice Instrucţiuni de siguranţă Simboluri Tensiune de reţea ..220 - 240 V~, 50 Hz Putere consumată ..65 W (S2 10 min)* Simboluri înscrise pe aparat: Turaţie măsurată de mers în gol n ........ 6700 min Clasă de izolare ....... Atenţie! Tip de izolare ........
 • Seite 35: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  Instrucţiuni generale de soanele aflate în proximitate. Nu siguranţă pentru utilajele permiteţi altor persoane, şi mai ales electrice copiilor, să atingă utilajul electric sau cablul acestuia. Menţineţi orice alte Atenţie! La folosirea de aparate persoane în afara zonei Dvs. de lucru. •...
 • Seite 36 aparatului. fără pete de ulei sau grăsime. • Scoateţi ştecherul din priză atunci - În timpul lucrărilor generatoare de praf, purtaţi o mască anti-praf. când nu folosiţi utilajul electric, înainte • Conectaţi echipamentul de aspi- de a efectua lucrări de mentenanţă şi rare a prafului.
 • Seite 37: Instrucţiuni Detaliate De Siguranţă

  - Verificaţi dacă piesele mobile funcţi- este deteriorat sau secţionat, trageţi onează corespunzător, se blochează imediat ştecherul din priză. Nu atingeţi sau sunt deteriorate. Toate compo- cablul înainte de a-l deconecta de la nentele trebuie să fie corect montate reţea. Există pericol de electrocutare! •...
 • Seite 38: Riscuri Reziduale

  pericol de arsuri. Nu folosiţi lichid de sau letale, este recomandabil ca răcire sau substanţe similare. persoanele cu implanturi medicale • Nu lucraţi cu aparatul dacă sunteţi obo- să consulte medicul şi fabricantul sit sau dacă aţi consumat alcool sau aţi implantului medical înainte de a opera acest dispozitiv.
 • Seite 39: Operare

  Ţineţi mâinile la distanţă faţă 4. Dispozitivele de ascuțire nu sunt fixate de discul şi banda de şlefuit în stânga şi în dreapta de pozițiile de atunci când aparatul este în păstrare şi pot fi scoase pur şi simplu funcţiune. Există pericol de din şinele de ghidaj prin tragere în sus.
 • Seite 40: Ascuțirea Burghielor

  Ascuțirea burghielor Polizarea dălților şi a penelor Pot fi ascuțite burghie cu un diametru de 3-10 mm. 1. Montați dispozitivul de ascuțire ales (a se vedea Montarea dispo- 1. Montați dispozitivul de ascuțire zitivului de ascuțire). ales (a se vedea Montarea dis- 2.
 • Seite 41: Ascuțirea Foarfecelor

  une pe discul de polizare (10) Aparatul nu este adecvat pentru po- şi trageți uniform şi încet cuțitul lizarea foarfecelor cu zimți. Apara- spre dumneavoastră. tul nu este adecvat pentru polizarea 4. Întoarceți cuțitul şi introduceți foarfecelor zig-zag. lama în crestătura opusă. Înlocuirea discului de şlefuit 5.
 • Seite 42: Curăţire/Mentenanţă

  Depozitare înlocuire a discului abraziv trebuie efectuat un mers de probă fără sarcină, de minim 60 secunde. Opriţi imediat • Menţineţi aparatul într-un loc uscat şi în dispozitivul dacă discul nu se roteşte afara accesului copiilor. corect, dacă apar vibraţii considerabile •...
 • Seite 43: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 46). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos. Poz. Poz.
 • Seite 44: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Înaintea efectuării oricăror lucrări asupra aparatului, deconectaţi mai întâi cablul de reţea. Există pericol de electrocutare! Problemă Cauză posibilă Soluţie Verificaţi priza, cablul de alimen- Tensiunea de la reţea nu este tare, circuitul, ştecărul, dacă este prezentă cazul dispuneţi repararea de Siguranţa a sărit către un electrician calificat, Aparatul nu...
 • Seite 45: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 46: Reparaţii-Service

  Service-Center • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau prin e-mail, departamentul de service Service România menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Tel.: 0800896637 suplimentare referitoare la modalitatea E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 270702 de soluţionare a reclamaţiei Dvs. •...
 • Seite 47 Съдържание Увод Увод ............4 7 Сърдечно...
 • Seite 48: Общо Описание

  Преглед за промишлена непрекъсната употреба. Уредът е предназначен за употреба от възрастни. Младежи над 16-годишна 1 щепсела възраст могат да използват уреда само 2 Заточващ механизъм за под контрол. Операторът или ползва- ножове и ножици телят носи отговорност за злополуки 3 Превключвател...
 • Seite 49: Технически Данни

  Технически данни то ръководство за обслужване не могат да се предявяват правни претенции. Мрежово напрежение Инструкции за ........220 - 240 V~, 50 Hz безопасност Консумирана мощност ...65 W (S2 10 min)* Номин. обороти на празен Символи ход n .........6700 min Клас...
 • Seite 50: Общи Инструкции За Безопасност Койство

  Общи инструкции за запалят праха или парите. безопасност за ел. • Пазете се от удар от ток. Избяг- инструменти вайте допир на тялото до заземени части (например тръби, радиатори, ВНИМАНИЕ! електрически печки, хладилници). • Дръжте далече от други хора. При употреба на електрически уреди...
 • Seite 51 спазване могат да възникнат на- - Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и почистени от масло и грес. ранявания на очите от искри или • Издърпайте щепсела от контакта частици от шлифоване. - При работи, свързани със запра- когато не използвате електрическия инструмент, преди...
 • Seite 52: Допълнителни Инструкции За Ръководството За Експлоатация Безопасност

  Допълнителни инструкции трябва да се провери внимателно за безопасност безупречното и правилно функцио- ниране на защитните приспосо- бления или лесно повреждащите • По възможност включвайте уреда се части. само в контакт със защитно устрой- - Проверете, дали движещите се ство против утечен ток (FI-прекъс- части...
 • Seite 53: Сkpити Oлacнocти

  се при шлайфането искри да не a) Увреждания на белите дробове, ако предизвикват опасност, например да не се носи подходяща защита за ди- попаднат върху хора или да възпла- шането. менят запалими материали. b) Увреждания на слуха, ако не се носи •...
 • Seite 54: Разполагане

  Обслужване Разполагане Поставете станцията за заточване вър- Внимание! Внимание опасност ху здрава основа и фиксирайте уреда. от нараняване! Най-добре е да свържете с винтове ма- - Преди всякакви дейности по шината и основата. За целта използвай- уреда издърпвайте щепсела. те отворите в основата за монтаж към Опасност...
 • Seite 55: Заточване На Свредла

  След включване изчакайте, докато бената гайка за фиксиране на уредът достигне своите максимални свредлото (12). обороти. Едва след това започнете с 7. Извадете фиксатора за шлайфането. свредла (14) и го поставете във въртящия патронник (11). След като уредът бъде из- 8.
 • Seite 56: Заточване На Ножове

  5. Развийте фиксиращия винт спирането на шлифовъчния за настройка на ъгъла (7) и диск (10). завъртете опората за инстру- мента (6) в позиция. Уредът не е предназначен за 6. Фиксирайте отново винта за заточване на вълнообразни но- настройка на ъгъла (7). жове.
 • Seite 57: Техническа Поддръжка U Ки Документи

  Техническа поддръжка • Уверете се, че размерите на u Почистване шлифовъчния диск пасват на уреда.. • Не използвайте отделни реду- Преди всяко регулиране, под- циращи букси или адаптери, дръжка или ремонт издърпвайте за да направите подходящи щепсела от мрежата. шлифовъчни дискове с голям отвор.
 • Seite 58: Съхранение

  Съхранение Изхвърляне/защита на околната среда • Съхранявайте уреда на сухо и не- достъпно за деца място. Изхвърлете уреда принадлежностите и • Шлифовъчните дискове трябва да се опаковката на преработка, която не вре- съхраняват на сухо и с тясната стра- ди на околната среда. на...
 • Seite 59: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (ви- жте „Service-Center” страница 62). Пригответе посочените по-долу номера за по- ръчка. Поз. Поз. Наименование Каталожен Ръководство Технически №...
 • Seite 60: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Преди всякакви дейности по уреда издърпвайте щепсела. Опасност от токов удар! Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, захран- Липсва напрежение на елек- ващия кабел, проводника, трическата мрежа щепсела, евент. ремонт от Предпазителят на сградата електротехник, се...
 • Seite 61: Гаранция

  Гаранция Обхват на гаранцията Уредът е произведен грижливо според Уважаеми клиенти, строгите изисквания за качество и до- за този уред получавате 3 години гаран- бросъвестно изпитан преди доставка. ция от датата на покупката. При дефект на продукта имате законови Гаранцията важи за дефекти в мате- права...
 • Seite 62: Ремонтен Сервиз

  Service-Center те по телефона или чрез имейл с до- лупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна ин- Сервизно обслужване формация за уреждането на Вашата България рекламация. Тел.: 00800 111 4920 • След съгласуване с нашия сервиз Е-мейл: grizzly@lidl.bg можете да изпратите дефектния про- I AN 2 7 0 7 0 2 дукт...
 • Seite 63 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........6 3 Συγχαρητήρια...
 • Seite 64: Γενική Περιγραφή

  Γενική περιγραφή Σύνοψη Θα βρείτε τις απεικονίσεις στην 1 Ρευματολήπτης μπροστινή και πίσω αναδιπλω- 2 Διάταξη ακονίσματος για μα- νόμενη σελίδα. χαίρια και ψαλίδια 3 Διακόπτης ενεργο-/απενεργοποί- Παραδοτέα υλικά ησης 4 Αποστάτης Αποσυσκευάστε το μηχάνημα και ελέγξτε, 5 Μαγνητική συγκράτηση εάν...
 • Seite 65: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία Υποδείξεις ασφάλειας Σύμβολα και εικονοσύμβολα Ονομαστική τάση εισόδου ........220 - 240 V~, 50 Hz Σήματα εικόνες στη συσκευή: Κατανάλωση ....65 W (S2 10 min)* Ταχύτητα λειτουργίας εν κενώ ..6700 min Κατηγορία προστασίας ....... Προσοχή! Τύπος προστασίας ......IP 20 Βάρος...
 • Seite 66: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Γενικές υποδείξεις ασφαλείας ξουν τη σκόνη και τους ατμούς. για ηλεκτρικά εργαλεία • Προστατέψτε τον εαυτό σας από ηλε- κτροπληξία. Να αποφεύγετε την επαφή ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση ηλε- του σώματος με μη γειωμένα τμήματα κτρικών εργαλείων πρέπει να (π.χ. σωλήνες, ηλεκτρικά σώματα, ηλε- τηρούνται, για...
 • Seite 67 ένα δίχτυ. ηλεκτρικής συσκευής και σε περίπτωση • Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής ελαττωμάτων να αντικαθίσταται από προστασίας αναγνωρισμένο και ειδικευμένο τεχνί- - Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτι- τη.. - Να ελέγχετε τακτικά τις επεκτάσεις κά γυαλιά. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων δεν αποκλείονται καλωδίων...
 • Seite 68: Περισσότερες Υποδείξεις Ασφαλείας

  λειτουργία τους σύμφωνα με το σκοπό • Να κρατάτε το καλώδιο και το καλώδιο για τον οποίο προορίζονται. επέκτασης μακριά από το δίσκο λείαν- - Ελέγξτε εάν λειτουργούν άψογα και σης και την αλυσίδα του πριονιού. Σε πε- δεν μπλοκάρουν όλα τα κινούμενα ρίπτωση...
 • Seite 69: Υπολειπόμενου Κινδύνου

  • Τα περιστρεφόμενα τμήματα της συ- γ) Βλάβες στην υγεία μέσω σκευής δεν μπορούν να είναι καλυμ- - επαφής των εργαλείων λείανσης μένα για λειτουργικούς λόγους. Για το στον τομέα χωρίς επικάλυψη, λόγο αυτό να είστε προσεκτικοί και να - εκτόξευσης τμημάτων τεμαχίων κρατάτε...
 • Seite 70: Συναρμολόγηση Διατάξεων Ακονίσματος

  Χειρισμός συσκευή. Ιδανικά βιδώστε τη μηχανή στο υπόβαθρο. Για αυτό χρησιμοποιήστε τις οπές συναρμολόγησης για συναρμολόγη- Προσοχή! Κίνδυνος τραυματι- ση σε πάγκο εργασίας ( 9) στον πλάκα σμού! δαπέδου. - Πριν από κάθε εργασία επί του μηχανήματος τραβάτε το ρευμα- Οι...
 • Seite 71: Ακόνισμα Τρυπανιών

  Για την ενεργοποίηση πιέστε τον δια- ρύθμισης (15). κόπτη ΟΝ „I “ (πράσινος), η συσκευή 5. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα αρχίζει να λειτουργεί (βλέπε εμπρός στην εγκοπή σχήματος Για την απενεργοποίηση πιέστε τον δι- V, έως τον μεταλλικό αναστολέα. ακόπτη...
 • Seite 72: Ακόνισμα Μαχαιριών

  διάταξης ακονίσματος). ριού ολόκληρη στην εσοχή μα- 2. Τοποθετήστε την λεπίδα έτσι χαιριού. στην απόθεση εργαλείου (6), 3. Οδηγήστε την λεπίδα με ελαφριά ώστε το άκρο προς τρόχισμα να πίεση στον δίσκο λείανσης (10) εδράζεται στο άκρο της απόθε- και τραβήξτε το μαχαίρι ομοιό- σης...
 • Seite 73: Αλλαγή Δίσκου Λείανσης

  7. Οδηγήστε την κόψη με ελαφριά πίεση από την βίδα έως την 1. Λασκάρετε τα ακμή στον δίσκο λείανσης (10). παξιμάδια δίσκων τρο- 8. Διεξάγετε τη διαδικασία λείανσης χίσματος (16) δεξιό- στην άλλη πλευρά, έως ότου οι στροφα (αριστερό σπείρωμα). ακμές...
 • Seite 74: Καθαρισμός

  Απόσυρση/προστασία του ματα, τη σωστή εφαρμογή βιδών ή άλλων περιβάλλοντος εξαρτημάτων. Ελέγχετε ειδικά το δίσκο λείανσης ( 10). Αντικαταστήστε ελαττω- ματικά εξαρτήματα. Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το Καθαρισμός περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε εριστικά καθα- Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευ- ριστικά...
 • Seite 75: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε «Service- Center» στη σελίδα 78). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέρονται πιο κάτω. Αρ. Αρ. Χαρακτηρισμός Αρ. είδους Οδηγιών...
 • Seite 76: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών στη συσκευή να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο Δεν υπάρχει τάση δικτύου δικτύου, τον αγωγό, το βύσμα δικτύου, εάν απαιτείται αναθέστε Η...
 • Seite 77: Εγγύηση

  Εγγύηση ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- Έκταση της εγγύησης Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη- γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- ράς.
 • Seite 78: Σέρβις Επισκευής

  πρώτα με το πιο κάτω αναφερόμενο σαν ογκώδη αντικείμενα, ή με άλλο ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφω- τρόπο - δεν θα γίνονται δεκτές. νικά ή με e - m a i l . Εκεί θα σας δοθούν Την απόρριψη των ελαττωματικών σας περισσότερες...
 • Seite 79: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........79 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein Verwendung ......79 hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 80 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........80 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....80 unterzogen.
 • Seite 80: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Netzstecker Die Abbildung der wichtigsten 2 Schärfvorrichtung für Messer Funktionsteile finden Sie auf und Scheren der vorderen und hinteren Aus- 3 Ein-/Ausschalter klappseite. 4 Abstandhalter 5 Magnethalter Lieferumfang 6 Werkzeugauflage 7 Feststellschraube für Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Winkeleinstellung Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 81: Technische Daten

  Technische Daten Sicherheitshinweise Symbole und Bildzeichen Nenneingangsspannung ......220 - 240 V~, 50 Hz Bildzeichen auf dem Gerät: Leistungsaufnahme ..65 W (S2 10 min)* Bemessungs- Leerlaufdrehzahl n ....6700 min Achtung! Schutzklasse ........Schutzart........IP 20 Betriebsanleitung lesen. Gewicht ....... ca. 1,35 kg Schleifwinkelbereich ....15°...
 • Seite 82 Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Unbenutzte Elektrowerkzeuge sind an Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, einem trockenen, hochgelegenen oder und bewahren Sie die Sicherheitshin- abgeschlossenen Ort, außerhalb der weise gut auf. Reichweite von Kindern, abzulegen. Es besteht Verletzungsgefahr. • Überlasten Sie Ihr Elektrowerk- Der in den Sicherheitshinweisen verwen- zeug nicht.
 • Seite 83 schlossen und richtig benutzt werden. und beim Wechsel von Werkzeugen. • Verwenden Sie das Kabel nicht Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den für Zwecke, für die es nicht be- unbeabsichtigten Start des Elektrowerk- stimmt ist. zeuges. • Lassen Sie keine Werkzeug- Benutzen Sie das Kabel nicht, um den schlüssel stecken.
 • Seite 84: Weiterführende Sicherheitshinweise

  • Der Austausch des Steckers oder der Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um Anschlussleitung ist immer vom Hersteller den einwandfreien Betrieb des Elektro- des Elektrowerkzeugs oder seinem Kun- werkzeugs zu gewährleisten. dendienst auszuführen, um Gefährdun- gen zu vermeiden.
 • Seite 85: Restrisiken

  von Alkohol oder Tabletten. Legen Sie mit medizinischen Implantaten ihren immer rechtzeitig eine Arbeitspause ein. Arzt und den Hersteller des medizi- • Schalten Sie das Gerät aus und ziehen nischen Implantats zu konsultieren, Sie den Netzstecker bevor die Maschine bedient wird. - zum Lösen eines blockierten Einsatz- Montage werkzeuges,...
 • Seite 86: Bedienung

  Ein- und Ausschalten nicht fixiert und können einfach nach oben aus den Führungsschienen heraus- gezogen werden. Achten Sie darauf, dass die Span- 5. Um die ausgewählte Schärfvorrich- nung des Netzanschlusses mit tung in der Arbeitsposition zu fixieren, dem Typenschild am Gerät über- schieben Sie diese von oben in die Füh- einstimmt.
 • Seite 87: Schärfen Von Meißeln Und Beiteln

  Schärfen von Meißeln und 2. Entnehmen Sie die Bohrerhalte- Beiteln rung (14) aus der Schärfvorrich- tung. 3. Setzen Sie den Bohrer in die 1. Montieren Sie die ausgewählte Bohrerhalterung (14) ein. Schärfvorrichtung (siehe Schärf- 4. Setzen Sie die Bohrerhalterung vorrichtung montieren). (14) in die Justiervorrichtung 2.
 • Seite 88: Schärfen Von Messern

  Schärfen von Messern blatt in die Scherenkerbe ein. 7. Führen Sie das Blatt mit leichtem 1. Montieren Sie die ausgewählte Druck von der Schraube bis zur Schärfvorrichtung (siehe Schärf- Spitze an die Schleifscheibe (10). vorrichtung montieren). 2. Setzen Sie die Messerklinge ganz 8.
 • Seite 89: Reinigung Und Wartung

  Reinigung 1. Lösen Sie die Schleifscheiben- Mutter (16) im Uhrzeigersinn (Linksgewinde). Verwenden Sie keine Reinigungs- 2. Nehmen Sie die Schleifscheibe (10) ab. bzw. Lösungsmittel. Chemische Sub- 3. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (10) stanzen können die Kunststoffteile auf. Verschrauben Sie die Schleifschei- des Gerätes angreifen.
 • Seite 90: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 93). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 20+22...
 • Seite 91: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Haussicherung prüfen. Ein-/Ausschalter ( 3) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 92: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 93: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 270702 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 94: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Sharpening station Design Series PSS 65 A1 Serial Number 201511000001 - 201511222920 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* In order to guarantee consistency, the following harmonised standards as well as natio- nal standards and stipulations have been applied: EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008...
 • Seite 95: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da stanica za oštrenje iz proizvodne serije PSS 65 A1 Sorozatszám 201511000001 - 201511222920 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013...
 • Seite 96: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că STAŢIE DE ASCUŢIT PSS 65 A1 Numărul serial 201511000001 - 201511222920 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013...
 • Seite 97 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че СТАНЦИЯ ЗА ЗАТОЧВАНЕ Водоструйка PSS 65 A1 Сериен номер 201511000001 - 201511222920 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 98 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Ακόνισμα σταθμό PSS 65 A1 Αριθμός σειράς 201511000001 - 201511222920 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013 Η αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης ανή- κει...
 • Seite 99: Original Eg-Konformitäts

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schärfstation Baureihe PSS 65 A1 Seriennummer 201511000001 - 201511222920 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der...
 • Seite 101: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Schemă de explozie Eksplozivni crtež • Технически чертеж Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung informative, informativno, informativ, информативен, ενημερωτικό 20150828-rev02-gs 1 0 1...
 • Seite 104 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 08 / 2015 Ident.-No.: 75019414082015-7HR/RO/BG/GR IAN 270702...