Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SHARPENING STATION PSS 65 A1
SHARPENING STATION
Translation of the original instructions
SLIPSTATION
Översättning av bruksanvisning i original
SLIJPSTATION
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 270702
TEROITUSLAITE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
SLIBESTATION
Oversættelse af den originale driftsvejledning
SCHÄRFSTATION
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 A1

 • Seite 1 SHARPENING STATION PSS 65 A1 SHARPENING STATION TEROITUSLAITE Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLIPSTATION SLIBESTATION Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning SLIJPSTATION SCHÄRFSTATION Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 270702...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery ......5 During production, this equipment has Function description......5 been checked for quality and subjected to Summary ........5 a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  General description Summary The illustrations can be found 1 Mains plug on the front and rear fold-out 2 Sharpener for knives and pages. scissors 3 On/off switch Scope of delivery 4 Spacer 5 Magnet holder Unpack the equipment and check that it is 6 Tool table complete.
 • Seite 6: Technical Specifications

  Technical specifications Safety Instructions Symbols and icons Nominal input voltage ......220 - 240 V~, 50 Hz Symbols on the device: Power consumption .. 65 W, (S2 10 min)* Measurement idling speed ... 6700 min Safety class ........Warning! Protection category......IP 20 Weight ......
 • Seite 7: General Safety Instructions For Power Tools

  General Safety Instructions which it was intended. for Power Tools Use the right tool. • - Do not force small tools to do the job WARNING! Read all safety in- of a heavy duty tool. structions and guidelines care- - Do not use tools for purposes not fully.
 • Seite 8: Further Safety Instructions

  changing accessories. - Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of - Inspect tool cords periodically and if damaged have them repaired by an parts, mounting and any other condi- authorized service facility. tions that may affect its operation. - A guard or other part that is dam- - Inspect extension cords periodically and replace if damaged.
 • Seite 9: Residual Risks

  or his/her customer service in order to - to loosen a blocked insertion tool, - if the connection line is damaged or avoid any hazards. • Only switch the device on once it is entangled, safely fixed to the worktop. - in case of unusual sounds.
 • Seite 10: Assembly

  Assembly The sharpeners also present a safety device. Never use Caution! Risk of injury! this device without a sharp- ener. Risk of injury! - Ensure that you have sufficient space in which to work, and that Operation you do not endanger other people. - All covers and protective devices Caution! Risk of injury! must be assembled properly be-...
 • Seite 11: Sharpening Drills

  After switching on the device, wait until the 9. Switch the device off and grind device has reached its max. speed. Only the drill. then must you start with the grinding. 10. Switch the device off and wait for the grinding wheel (10) to stop. The disk will continue to 11.
 • Seite 12: Sharpening Knives

  (10). scissors to sharpen the other 9. Repeat the sharpening process blade. until all irregularities have been 6. Insert the other scissor blade into removed. the scissor sharpening slot. 7. Using light pressure guide the 10. Switch the device off and wait for the grinding wheel (10) to stop.
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  Cleaning with a pair of pliers or the grinding disc (10) held firm by hand. Do not use cleaning agents or sol- 1. Release the grinding wheel vents. Chemical substances may nut (16) in the clockwise di- attack plastic parts of the equipment. rection (left-handed thread).
 • Seite 14: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 17). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order Instruction Exploded...
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble Shooting Always disconnect the plug from the mains socket before working. Danger of electric shock. Problem Possible Cause Error correction Check the socket, mains cable, line, mains plug, repairs to be Mains voltage missing carried out by qualified electri- Main circuit breaker is tripped cian if necessary, check main Device doesn‘t start...
 • Seite 16: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 17: Repair Service

  Service-Center service, a product recorded as defec- tive can be sent postage paid to the Service Great Britain service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) Tel.: 0871 5000 720 and specification of what constitutes (£ 0.10/Min.) the defect and when it occurred.
 • Seite 18: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........18 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Määräystenmukainen käyttö ..18 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Yleinen kuvaus ......19 Tämän laitteen laatua on tarkastettu val- Toimituksen laajuus ......19 mistuksen aikana ja siihen on suoritettu Koneen toiminnan kuvaus ....19 lopputarkastus.
 • Seite 19: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Yleiskuva Kuvat ensimmäisellä käännettä- verkkopistoke vällä sisäsivulla. 2 veitsien ja saksien teroituslaite virtakytkin Toimituksen laajuus 4 välikappale 5 magneettipidike Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, onko 6 työkalualusta se täydellinen. Poista pakkausmateriaali 7 kulmasäädön lukitusruuvi määräysten mukaisesti. 8 suojakupu 9 asennusreiät työstöpenkkiin kiin- •...
 • Seite 20: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Turvallisuusmääräykset Symbolit ja kuvat Nimellistulojännite ... 220 - 240 V~, 50 Hz Ottoteho ....65 W (S2 10 min)* Laitteessa olevien kuvien selitys: Tyhjäkäynti, nimellisarvo n ..6700 min Suojaluokka ........Suojatapa ........IP 20 Huomio! Paino ........n. 1,35 kg Hiontakulma ......15°...
 • Seite 21: Sähkötyökaluja Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat Sähkötyökalut, jotka eivät ole käytös- turvallisuusohjeet sä on säilytettävä kuivassa, korkealla sijaitsevassa tai lukitussa tilassa poissa Huomio! Sähköisillä työkaluilla työs- lasten ulottuvilta. • Älä ylikuormita sähkötyökalua. kennellessä on välttämättä otettava huomioon seuraavat turvatoimenpi- Työskentely on turvallisempaa ja no- teet sähköiskun, loukkaantumisen ja peampaa sallituilla tehoalueilla.
 • Seite 22: Lisää Turvallisuusohjeita

  lyasentoa. moitteeton ja määräystenmukainen toiminta. Huolehdi tukevasta työasennosta ja tasa- painon pysymisestä. - Tarkista liikkuvien osien moittee- • Hoida työkalujasi huolella. ton kunto ja toiminto jumiutumisen kohdalta. Kaikkien osien on oltava - Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina varmistamaan turvallisen oikein asennettu ja täytettävä kaikki työskentelyn.
 • Seite 23: Jäännösriskit

  vain sähkötyökalun valmistaja tai sen - jos liitäntäjohto on vaurioitunut tai mennyt sekaisin. huoltopalvelu. • Käynnistä kone vasta, kun se on asen- - jos laitteesta kuluu epätavallisia ää- nettu kiinteästi työtasoon. niä. • Oman turvallisuutesi vuoksi on suosi- Jäännösriskit teltavaa käyttää vain käyttöohjeessa ilmoitettuja ja laitteen valmistajan suo- sittelemia tai ilmoittamia lisävarusteita Jäännösriski on olemassa siitäkin huolimat-...
 • Seite 24: Asennus

  Asennus Teroituslaitteissa on myös turvalaite. Älä koskaan käy- Huomio! Loukkaantumisvaa- tä laitetta ilman teroituslaitet- ta. On olemassa loukkaantu- misvaara. - Varmista, että työskentelyyn on riittävästi tilaa, ja ettei muiden Käyttö henkilöiden turvallisuus vaaran- Huomio! Loukkaantumisvaa- - Ennen kuin otat koneen käyttöön, kaikkien suojien ja varolaitteiden on oltava asennettuina.
 • Seite 25: Poranterien Teroittaminen

  Odota päälle kytkemisen jälkeen, että kone 9. Kytke laite päälle ja teroita po- saavuttaa maksimipyörimisnopeutensa. ranterä. Aloita hiominen vasta sitten. 10. Kytke laite pois päältä ja odota, kunnes hiomalaikka (10) on py- Hiomalaikka pyörii vielä sähtynyt. senkin jälkeen, kun kone on 11.
 • Seite 26: Veitsien Teroittaminen

  9. Jatka teroittamista, kunnes kaikki ja käännä sakset saksien toisen epätasaisuudet on poistettu. terän teroittamiseksi. 10. Kytke laite pois päältä ja odota, 6. Ohjaa saksien toinen terä saksil- kunnes hiomalaikka (10) on py- le tarkoitettuun uraan. 7. Ohjaa saksien terä hiomalaikalle sähtynyt.
 • Seite 27: Puhdistus Ja Huolto

  1. Irrota hiomalaikan mutteri • Puhdista kone huolellisesti ennen jokais- (16) pyörittämällä myötäpäi- ta käyttöä. vään (vasen kierre). • Puhdista laitteen pinta pehmeällä har- 2. Irrota hiomalaikka (10). jalla, siveltimellä tai liinalla. 3. Aseta uusi hiomalaikka (10) paikoilleen. Säilytys Ruuvaa hiomalaikan mutteri (16) paikoil- leen pyörittämällä...
 • Seite 28: Varaosat/ Tarvikkeet

  Varaosat/ Tarvikkeet Varaosia ja lisävarusteita voi tilata osoitteesta www.grizzly-service.eu Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä, voit soittaa asiakaspalvelun palvelunu- meroon (ks. ” Service-Center” sivulla 31). Pidä alla mainitut tilausnumerot valmiina. Asema Asema Nimitys Tilausnro Käyttöohje Räjäytyskuva 20+22 Hiomalaikka ja hiomalaikan mutterit 91103590 Veitsien ja saksien teroituslaite 91103591...
 • Seite 29: Virhehaku

  Virhehaku Irrota ennen kaikkien töiden aloitusta laitteen verkkopistoke. Sähköiskuvaara Ongelma Mahdollinen syy Vian korjaus Tarkista pistorasia, virtajohto, Verkkojännite puuttuuPääsula- johto ja pistoke, toimita tarvitta- ke on lauennut essa sähkömiehen korjattavaksi, ja tarkista pääsulake. Kone ei käynnisty Virtakytkin ( 3) on viallinen Anna se huoltopalvelun korjat- tavaksi Moottori on viallinen...
 • Seite 30: Takuu

  Takuu ja jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. hiomalaikka) eikä myöskään helposti Hyvä asiakas, tälle laitteelle annetaan os- rikkoutuvien osien vahingoille (kuten esim. topäivästä alkaen 3 vuoden takuu. koskettimet). Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään va- Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla hingoittuneena, asiaankuulumattomasti ja lakisääteisiä...
 • Seite 31: Korjaus-Huolto

  ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- teydessä mukana olleet lisätarvikkeet ja pakkaa laite huolella. Korjaus-huolto Kun takuuaika on mennyt umpeen, voit antaa korjaukset asiakaspalvelumme suori- tettaviksi maksua vastaan. Asiakaspalvelu antaa siihen mielellään kustannusarvion. Voimme käsitellä...
 • Seite 32: Introduction

  Innehållsförteckning Introduction Introduction ....... 32 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Ändamål ........32 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....33 Det kan inte uteslutas att det i enstaka fall Leveransomfattning ......33 finns rester av vatten eller smörjmedel kvar Funktionsbeskrivning .......33 på...
 • Seite 33: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt Illustrationerna återfinns på 1 Nätkontakten främre och bakre fliken. 2 Slipanordning för knivar och saxar Leveransomfattning 3 På/Av-knapp 4 Avståndshållare Packa upp maskinen och kontrollera att 5 Magnethållare den är komplett. Avfallshantera emballaget 6 Verktygsstöd korrekt. 7 Justerskruv för vinkelinställning 8 Sprängskydd •...
 • Seite 34: Tekniska Data

  Tekniska data Säkerhetsinformation Symboler och bilder Nominell ingångsspänning ......220 - 240 V~, 50 Hz Symboler på maskinen Effektförbrukning ..65 W (S2 10 min)* Dimensioneringstomgångs- varvtal n ......6700 min Observera! Skyddsklass ........Skyddstyp ........IP 20 Läs och beakta den bruksanvisning Vikt ........
 • Seite 35: Allmänna Säkerhetshänvisningar För Elverktyg

  Allmänna säkerhetshänvis- plats, utom räckhåll för barn. ningar för elverktyg • Överbelasta inte elverktyget. Du arbetar bättre och säkrare i det an- VARNING! givna effektområdet. • Använd rätt elverktyg. Vid användninig av elverktyg skall följande grundläggande säkerhets- - Använd inte svaga maskiner till tunga åtgärder vidtas som skydd mot elek- arbetsmoment.
 • Seite 36: Ytterligare Säkerhetshänvisningar

  get om något oväntat skulle inträffa. att säkerheten för elverktyget upprätt- • Vårda verktyget väl. Många olyck- hålls. or har sin orsak i dåligt skötta elverktyg. - Före den fortsatta användningen av el- - Håll skärverktygen vassa och rena, så verktyget måste skyddsanordningarna eller lätt skadade delar kontrolleras går arbetet lättare och blir säkrare.
 • Seite 37: Kvarvarande Risker

  Vidrör inte ledningen innan den är • Håll aldrig fingrarna mellan slipski- van och gnistskyddet eller i närheten skiljd från nätet. Risk för elektriska stö- tar! av skyddskåporna. Det finns risk för • Kontakten eller anslutningsledningen får klämskador. • De delar av produkten som roterar kan bara bytas ut av elverktygets tillverkare eller tillverkarens kundtjänst för att und- inte täckas över av funktionsbetingade...
 • Seite 38: Montering

  Montage av slipanordning slipskiva slungas ut. d) Hälsoskador p.g.a. vibrationer i händer och armar, om produkten används un- 1. Välj en av de tre slipanordningarna. der en längre period, eller om den inte 2. För att ta bort en slipanordning från ar- används och underhålls enligt föreskrif- betspositionen trycks upplåsningsspär- terna.
 • Seite 39: Inkoppling Och Avstängning

  Håll händerna på avstånd 4. Placera borrhållaren (14) i juste- från slipskivan och slipban- ringsanordningen (15). det när produkten används. 5. Skjut in borren framåt i V-spåret Risk för personskador. till metallen tar emot. Borrens skärkanter måste ligga mot me- Inkoppling och avstängning tallytorna.
 • Seite 40: Slipa Knivar

  Slipning av saxar avfasad kant). 5. Lossa justerskruven för vinkelin- ställningen (7) och justera verk- 1. Montera vald slipanordning (se tygsstödet (6) till rätt läge. Montage av slipanordning). 6. Dra åt justeringsskruven för vin- 2. Öppna saxen helt. kelinställningen (7) igen. 3.
 • Seite 41: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring Stäng av produkten och dra ut kon- takten. Låt produkten kallna. Använd inga rengörings- resp. När slipskivmuttern (16) lossas och lösningsmedel. Kemiska substanser dras åt måste axeln fixeras för hand kan angripa plastdetaljerna i maski- med en tång eller slipskivan (10). nen.
 • Seite 42: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se « Service-Center » sida 45). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Pos. Beteckning Beställnins- Bruks- Sprängskiss nummer anvisning 20+22 Slipskiva + Slipskivans mutter 91103590 Slipanordning för knivar och saxar 91103591...
 • Seite 43: Felsökning

  Felsökning Före all rengöring och skötsel måste Du dra ur kontakten. Problem Möjlig orsak Åtgärda fel Kontrollera eluttaget, ledningen Nätspänning saknas och kontakten och låt en elektri- ker reparera dem om så krävs, Säkringen i husets proppskåp kontrollera säkringarna i propp- har utlöst Produkten startar skåpet.
 • Seite 44: Garanti

  Garanti fel. Denna garanti omfattar inte produkt- delar som är utsatta för ett normalt slitage Bästa kund! På denna produkt lämnar vi och därför kan betraktas som förbruknings- 3 års garanti efter inköpsdatumet. delar (t.ex. slipskivor) eller skador på ömtå- liga delar (t.ex. brytare). I händelse av defekter hos denna produkt omfattas du av lagstadgade rättigheter Denna garanti upphör att gälla om pro-...
 • Seite 45: Reparationsservice

  Service-Center eller med annan specialfrakt. Skicka in produkten med samtliga tillbehör som Service Sverige du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten. Tel.: 0770 930739 E-Mail: grizzly@lidl.se Reparationsservice IAN 270702 Service Suomi Du kan låta utföra reparationer som inte omfattas av garantin genom vårt service- Tel.: 010309 3582 kontor mot debitering.
 • Seite 46: Introduktion

  Indhold Introduktion Introduktion ....... 46 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Bestemmelsesmæssig parat.Du har besluttet dig for et produkt af anvendelse ........ 46 højeste kvalitet. Generel beskrivelse ....47 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Leveringsomfang ......47 under produktionen og det blev underkastet Funktionsbeskrivelse .......47 en slutkontrol.
 • Seite 47: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Oversigt Illustrationerne finder du på den Strømstik forreste foldeudside. 2 Slibeanordning til knive og sakse Tænd-/slukknap Leveringsomfang 4 Afstandsholder 5 Magnetholder Kontrollér indholdet ved udpakningen af 6 Værktøjshylde maskinen. Bortskaf indpakningsmaterialet 7 Låseskrue til forskriftsmæssigt. indstilling af vinkel 8 Beskyttelsesskærm •...
 • Seite 48: Tekniske Data

  Tekniske data Sikkerhedsinformationer Symboler og billedtegn Nominel spænding .. 220 - 240 V~, 50 Hz Effektforbrug ..... 65 W (S2 10 min)* Symboler på maskinen: Beregnet tomgangs- omdrejningstal n ....6700 min Kapslingsklasse ........ OBS! Beskyttelsestype ......IP 20 Vægt ........ca. 1,35 kg Læs betjeningsvejledningen! Slibevinkelområde .....15°...
 • Seite 49: Generelle Sikkerhedsinformationer For El-Værktøjer

  Generelle sikkerhedsinfor- • Overbelast ikke elværktøjet. mationer for el-værktøjer Du arbejder bedre og mere sikkert in- den for det anførte ydelsesområde. • Benyt det rigtige elværktøj. OBS! Ved brug af el-værktøjer skal man til beskyttelse mod elektrisk - Anvend ingen ydelsessvage maskiner stød, kvæstelses- og brandfare være til svære arbejder.
 • Seite 50: Yderligere Sikkerhedshenvisninger

  - Overhold anvisningerne om smøring korrekt brug. - Beskadigede beskyttelsesanordninger og værktøjsskift. - Kontrollér regelmæssigt elværktøjets skal repareres eller udskiftes formåls- tilslutningskabel og lad det udskifte bestemt på et autoriseret værksted, såfremt der ikke står andet i vejled- af en autoriseret fagmand, hvis det er beskadiget.
 • Seite 51: Restrisici

  det der er angivet på vinkelsliberens a) Lungeskader, hvis der ikke bæres egnet typeskilt. åndedrætsværn. • Foretag en visuel kontrol af slibeskiven b) Høreskader, hvis der ikke bæres egnet før den tages i brug. Anvend ikke høreværn. beskadigede eller deforme slibeskiver. c) Skader på...
 • Seite 52: Montering Af Slibeanordninger

  Selvom maskinen er forsynet Skruerne og møtrikkerne til monte- med gnistbeskyttelse skal du ringen er ikke en del af leveringen. altid anvende beskyttelses- Montering af briller for at undgå øjenska- slibeanordninger der. Hold hænderne væk fra sli- 1. Vælg en af de tre slibeanordninger. beskiven, når sliberen kører.
 • Seite 53: Slibning Af Bor

  Slibning af bor Slibning af mejsler og stemmejern Der kan slibes bor med en diameter fra 3-10 mm. 1. Montér den valgte slibeanord- ning (se Montering af slibean- 1. Montér den valgte slibeanord- ordning). ning (se Montering af slibean- 2. Læg klingen på værktøjshylden ordning).
 • Seite 54: Slibning Af Sakse

  Udskiftning af slibeskive 4. Drej kniven og sæt knivklingen i den modsatliggende knivkærv. Anvisninger til udskiftning: 5. Gentag slibeprocessen for denne side af klingen. • Brug aldrig sliberen uden beskyt- 6. Foretag en skiftevis slibning, telsesanordninger. indtil skærekanten er gratfri og •...
 • Seite 55: Rengøring Og Service

  Rengøring og service Opbevaring Træk strømstikket ud før al indstil- • Opbevar maskinen et tørt og støvbe- ling, vedligeholdelse eller repara- skyttet sted uden for børns rækkevidde. tion. • Slibeskiver skal opbevares tørt og på højkant og må ikke stables. Arbejde, som ikke er beskre- Bortskaffelse/ vet i denne betjeningsvej-...
 • Seite 56: Reservedele / Tilbehør

  Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 59). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Position Position Betegnelse Bestillingsnr Betjenings- Eksplosions- vejledning tegning 20+22...
 • Seite 57: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere el- Der er ingen strømHussikringen ler reparere stikkontakt, elkabel, slår fra ledning og strømstik,kontrollér hussikringen.
 • Seite 58: Garanti

  Garanti Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Kære kunde! for produktdele som er udsat for en normal På dette apparat yder vi 3 års garanti fra nedslidning og derfor kan anses som slid- dele (f.eks. slibeskive) eller for beskadigel- købsdato.
 • Seite 59: Reparations-Service

  Service-Center og ekstra omkostninger, bedes du ube- tinget benytte den adresse, som du får Service Danmark meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke sker ufrankeret, som voluminøs pakke, Tel.: 32 710005 ekspres eller som en anden specialfor- E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 270702 sendelse.
 • Seite 60: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........60 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoeleinde ..... 60 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....61 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....61 Er kan niet uitgesloten worden dat er zich Beschrijving van de werking ....61 in specifieke gevallen aan of in het ap- Overzicht ........61...
 • Seite 61: Algemene Beschrijving

  Overzicht leeftijd van meer dan 16 jaar mogen het apparaat enkel onder toezicht gebruiken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor be- 1 Netstekker schadigingen, die door een niet-reglemen- 2 Slijpsysteem voor messen en tair voorgeschreven gebruik of door een scharen verkeerde bediening veroorzaakt werden.
 • Seite 62: Technische Gegevens

  Technische gegevens Veiligheidsinstructies Symbolen en pictogrammen Nominale ingangsspanning ......220 - 240 V~, 50 Hz Symbolen op het apparaat Krachtontneming ..65 W (S2 10 min)* Toegekend onbelast toerental n ..6700 min Beschermingsniveau ......Let op! Beschermingsklasse ......IP 20 Gewicht ....... ca. 1,35 kg Gelieve de bij het apparaat beho- Slijphoekbereik ......15°...
 • Seite 63: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Algemene veiligheidsinstruc- • Houd andere Personen op een ties voor elektrisch gereed- veilige afstand. Laat andere per- schap sonen, in het bijzonder kinderen, het elektrische gereedschap of het snoer WAARSCHUWING! Lees alle vei- aanraken. Neem een veilige afstand tot ligheidsinstructies en aanwijzingen. het werkterrein in.
 • Seite 64 letsels door vonken of slijpdeeltjes door een erkende vakman vernieu- wen. ontstaan. - Maak bij stofproducerende werk- - Controleer verlengkabels regelmatig zaamheden gebruik van een adem- en vervang deze wanneer ze bescha- digd zijn. masker. • Sluit de stofafzuiginrichting aan. - Houd de handgrepen droog, netjes Indien er aansluitingen voor de stof- en vrij van olie en vet.
 • Seite 65: Meer Gedetailleerde Veiligheidsinstructies

  Meer gedetailleerde schap gehandhaafd blijft. veiligheidsinstructies - Vóór verder gebruik van het elektri- sche gereedschap moeten bescher- mingsinrichtingen of licht bescha- • Sluit het apparaat uitsluitend op een digde onderdelen zorgvuldig op hun stopcontact met aardlekschakelaar (dif- foutloze en reglementair voorgeschre- ferentieelschakelaar) met een toegeken- ven werking onderzocht worden.
 • Seite 66: Restrisico's

  Restrisico’s Stel de vonkenvanger van tijd tot tijd bij om de slijtage van de slijpschijf te com- penseren (afstand max. 2 mm). Ook als u dit elektrische gereedschap zo- • Vervang de slijpschijf uiterlijk als de als voorgeschreven bedient, blijven er al- vonkenvanger en de werkstuksteun niet tijd restrisico’s bestaan.
 • Seite 67: Montage

  Montage werkpositie te fixeren, schuift u het van boven in de geleidingsrails. Duw het Let op! Gevaar voor verwon- slijpsysteem tot over het vergrendelpunt dingen! naar beneden. - Zorg ervoor dat u voldoende De slijpsystemen vormen plaats te heeft om te werken en ook een veiligheidssysteem.
 • Seite 68: In- En Uitschakelen

  In- en uitschakelen het slijpsysteem. 3. Plaats de boor in de boorhouder Let erop dat de spanning van de (14). netaansluiting met het typeaandui- 4. Plaats de boorhouder (14) in het dingplaatje op het apparaat over- justeersysteem (15). eenstemt. 5. Schuif de boor naar voren in de V-gleuf, tot aan de metalen Sluit het apparaat op de netspan- aanslag.
 • Seite 69: Scherpen Van Messen

  randafsluiting van het werktuigta- deze kant van het snijblad. blet (6) ligt. De magneethouder 6. Slijp het snijblad aan beide kan- (5) houdt het snijblad in positie. ten tot de snijkant braamvrij en 3. Gebruik bij smalle beitels de af- scherp is.
 • Seite 70: Slijpschijf Vervangen

  Reiniging en onderhoud Slijpschijf vervangen Instructies voor de vervan- Trek vóór iedere instelling, instandhou- ging: ding of reparatie de netstekker uit. • Bedien het apparaat nooit zon- Laat werkzaamheden, die der beveiliging. niet in deze handleiding • Zorg ervoor dat de afmetingen beschreven zijn, op een ge- van de slijpschijf bij het appa- specialiseerde werkplaats...
 • Seite 71: Bewaring

  Bewaring Afvalverwerking en milieubescherming • Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats en buiten het bereik van Breng het apparaat, de toebehoren en de kinderen. verpakking naar een geschikt recyclage- • Slijpschijven moeten droog en op de punt. smalle kant bewaard en mogen niet gestapeld worden.
 • Seite 72: Foutopsporing

  Foutopsporing Trek vóór iedere instelling, instandhouding of reparatie de netstekker uit. Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, elektrische leiding, Spanning ontbreekt stekker controleren, eventueel Huiszekering wordt aange- reparatie door elektricien, huis- sproken zekering nagaan. Apparaat start niet Aan-/uitschakelaar ( defect Reparatie door klantenservice Motor defect Slijpschijfmoer vastdraaien (zie Slijpschijfmoer (...
 • Seite 73: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 74: Reparatieservice

  Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd (IAN 270702) als bewijs van de aan- koop klaar te houden. en met een aanwijzing op het defect naar • Gelieve het artikelnummer uit het type- ons servicefiliaal te zenden. plaatje. Ongefrankeerd – als volumegoed, per expresse of via een andere speciale ver- •...
 • Seite 75: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........75 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein Verwendung ......75 hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 76 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........76 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....76 unterzogen.
 • Seite 76: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Netzstecker Die Abbildung der wichtigsten 2 Schärfvorrichtung für Messer Funktionsteile finden Sie auf und Scheren der vorderen und hinteren Aus- 3 Ein-/Ausschalter klappseite. 4 Abstandhalter 5 Magnethalter Lieferumfang 6 Werkzeugauflage 7 Feststellschraube für Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Winkeleinstellung Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 77: Technische Daten

  Technische Daten Sicherheitshinweise Symbole und Bildzeichen Nenneingangsspannung ......220 - 240 V~, 50 Hz Bildzeichen auf dem Gerät: Leistungsaufnahme ..65 W (S2 10 min)* Bemessungs- Leerlaufdrehzahl n ....6700 min Achtung! Schutzklasse ........Schutzart........IP 20 Betriebsanleitung lesen. Gewicht ....... ca. 1,35 kg Schleifwinkelbereich ....15°...
 • Seite 78 Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Unbenutzte Elektrowerkzeuge sind an Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, einem trockenen, hochgelegenen oder und bewahren Sie die Sicherheitshin- abgeschlossenen Ort, außerhalb der weise gut auf. Reichweite von Kindern, abzulegen. Es besteht Verletzungsgefahr. • Überlasten Sie Ihr Elektrowerk- Der in den Sicherheitshinweisen verwen- zeug nicht.
 • Seite 79 schlossen und richtig benutzt werden. und beim Wechsel von Werkzeugen. • Verwenden Sie das Kabel nicht Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den für Zwecke, für die es nicht be- unbeabsichtigten Start des Elektrowerk- stimmt ist. zeuges. • Lassen Sie keine Werkzeug- Benutzen Sie das Kabel nicht, um den schlüssel stecken.
 • Seite 80: Weiterführende Sicherheitshinweise

  • Der Austausch des Steckers oder der Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um Anschlussleitung ist immer vom Hersteller den einwandfreien Betrieb des Elektro- des Elektrowerkzeugs oder seinem Kun- werkzeugs zu gewährleisten. dendienst auszuführen, um Gefährdun- gen zu vermeiden.
 • Seite 81: Restrisiken

  von Alkohol oder Tabletten. Legen Sie mit medizinischen Implantaten ihren immer rechtzeitig eine Arbeitspause ein. Arzt und den Hersteller des medizi- • Schalten Sie das Gerät aus und ziehen nischen Implantats zu konsultieren, Sie den Netzstecker bevor die Maschine bedient wird. - zum Lösen eines blockierten Einsatz- Montage werkzeuges,...
 • Seite 82: Bedienung

  Ein- und Ausschalten nicht fixiert und können einfach nach oben aus den Führungsschienen heraus- gezogen werden. Achten Sie darauf, dass die Span- 5. Um die ausgewählte Schärfvorrich- nung des Netzanschlusses mit tung in der Arbeitsposition zu fixieren, dem Typenschild am Gerät über- schieben Sie diese von oben in die Füh- einstimmt.
 • Seite 83: Schärfen Von Meißeln Und Beiteln

  Schärfen von Meißeln und 2. Entnehmen Sie die Bohrerhalte- Beiteln rung (14) aus der Schärfvorrich- tung. 3. Setzen Sie den Bohrer in die 1. Montieren Sie die ausgewählte Bohrerhalterung (14) ein. Schärfvorrichtung (siehe Schärf- 4. Setzen Sie die Bohrerhalterung vorrichtung montieren). (14) in die Justiervorrichtung 2.
 • Seite 84: Schärfen Von Messern

  Schärfen von Messern blatt in die Scherenkerbe ein. 7. Führen Sie das Blatt mit leichtem 1. Montieren Sie die ausgewählte Druck von der Schraube bis zur Schärfvorrichtung (siehe Schärf- Spitze an die Schleifscheibe (10). vorrichtung montieren). 2. Setzen Sie die Messerklinge ganz 8.
 • Seite 85: Reinigung Und Wartung

  Reinigung 1. Lösen Sie die Schleifscheiben- Mutter (16) im Uhrzeigersinn (Linksgewinde). Verwenden Sie keine Reinigungs- 2. Nehmen Sie die Schleifscheibe (10) ab. bzw. Lösungsmittel. Chemische Sub- 3. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (10) stanzen können die Kunststoffteile auf. Verschrauben Sie die Schleifschei- des Gerätes angreifen.
 • Seite 86: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 89). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 20+22...
 • Seite 87: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 3) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 88: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 89: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 270702 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 90: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Sharpening station Design Series PSS 65 A1 Serial Number 201511000001 - 201511222920 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 91: Alkuperäisen Ce Yhdenmukaisuus- Todistuksen Käännös

  Alkuperäisen CE yhdenmukaisuustodistuksen käännös Täten vakuutamme, että Teroituslaite rakennemalli PSS 65 A1 Sarjanumero 201511000001 - 201511222920 alkaen vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja normeja, kansallisia normeja sekä määräyksiä: EN 61029-1/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010 EN 55014-1/A2:2011 •...
 • Seite 92: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi att Slipstation serie PSS 65 A1 Serienummer 201511000001 - 201511222920 klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 93: Oversættelse Af Den Originale Ce- Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi,at Slibestation, serie PSS 65 A1 Serienummer 201511000001 - 201511222920 følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 61029-1/A11:2010 •...
 • Seite 94: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Slijpstation bouwserie PSS 65 A1 Serienummer 201511000001 - 201511222920 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 61029-1/A11:2010 •...
 • Seite 95: Original Eg-Konformitäts

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schärfstation Baureihe PSS 65 A1 Seriennummer 201511000001 - 201511222920 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1/A11:2010 •...
 • Seite 97: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Eksplosionstegning Explosietekening • Explosionszeichnung informative, informatiivinen, informativ, informative 20150827-rev02-gs...
 • Seite 100 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2015 · Ident.-No.: 75019410082015-FI/SE/DK/NL IAN 270702...