Herunterladen Diese Seite drucken

Εγγύηση - Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Εγγύηση
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε
εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της
αγοράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων
αυτού του προϊόντος, έχετε απέναντι του
πωλητή τα νόμιμα δικαιώματα. Αυτά τα
νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από
την επακόλουθη εγγύησή μας.
Όροι εγγύησης
Η προθεσμία της εγγύησης αρχίζει από
την ημερομηνία της αγοράς. Παρακαλού-
με να φυλάξετε καλά την απόδειξη αγο-
ράς. Θα σας χρειαστεί εάν θελήσετε να
αποδείξετε την ημερομηνία και την αγορά
της συσκευής.
Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα υλικού ή
κατασκευής στο προϊόν αυτό εντός τριών
ετών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας
επισκευάσουμε ή θα σας αντικαταστήσου-
με δωρεάν το προϊόν αυτό, με δική μας
επιλογή. Αυτή η παροχή εγγύησης προϋ-
ποθέτει πως εντός της τριετούς προθεσμί-
ας θα μας προσκομιστεί η ελαττωματική
συσκευή και η απόδειξη αγοράς και μία
γραπτή περιγραφή του ελαττώματος και
της ημερομηνίας που πρωτοπαρουσιά-
στηκε.
Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την
εγγύησή μας, θα σας επιστραφεί ή το επι-
σκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Με την αντι-
κατάσταση της συσκευής ξεκινάει μια νέα
χρονική περίοδος εγγύησης.
Με την επισκευή της συσκευής δεν ξεκινάει
νέα χρονική περίοδος εγγύησης.
Διάρκεια εγγύησης και νόμιμες
αξιώσεις για ελαττώματα
Η διάρκεια της εγγύησης δεν επεκτείνεται
από την παροχή εγγύησης. Αυτό ισχύει
και για αντικαταστημένα και επισκευασμέ-
να εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα
που διαπιστώνονται κατά την αγορά,
πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε-
πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που
καθίστανται απαραίτητες μετά τη λήξη της
εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές
δαπάνες.
Έκταση της εγγύησης
Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη-
ρών κριτηρίων ποιότητας και ελέγχθηκε
ευσυνείδητα πριν την παράδοσή της.
Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα στο υλι-
κό ή στην κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν
συμπεριλαμβάνει τμήματα του προϊόντος
που υφίστανται κοινή φθορά και θεωρού-
νται ως αναλώσιμα (π.χ. Δίσκος λείανσης)
ή εύθραυστα τμήματα του προϊόντος
(π.χ. διακόπτες).
Αυτή η εγγύηση εκπίπτει σε περίπτωση
που η συσκευή υπέστη βλάβη, δεν χρη-
σιμοποιήθηκε ή δεν συντηρήθηκε σωστά.
Για σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει
να ακολουθούνται όλες οι υποδείξεις που
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Να
αποφεύγονται οπωσδήποτε οι χρήσεις και
πράξεις που δεν συνιστώνται στις Οδηγίες
χρήσης ή για τις οποίες ισχύουν ειδικές
προειδοποιήσεις.
Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτι-
κή και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε
περίπτωση καταχρηστικού και λάθος
χειρισμού, άσκησης βίας και επεμβάσεων
που δεν εκτελούνται από συμβεβλημένο
συνεργείο μας, εκπίπτει η εγγύηση.
Διακανονισμός σε περίπτωση
εγγύησης
Προς εξασφάλιση ταχείας επεξεργασίας
παρακαλούμε να ακολουθήστε τις επόμε-
νες υποδείξεις:
G R
CY
3 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291715