Herunterladen Diese Seite drucken

Περισσότερες Υποδείξεις Ασφαλείας - Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
να πληρούν όλους τους όρους για
να εξασφαλίζουν την άψογη λειτουρ-
γία της συσκευής.
- Τα ελαττωματικά συστήματα ασφα-
λείας και τα ελαττωματικά εξαρτήμα-
τα πρέπει να επισκευάζονται ή να
αντικαθίστανται σωστά από αναγνω-
ρισμένο εξειδικευμένο συνεργείο εάν
δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις
οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία, στα
οποία ο διακόπτης δεν ενεργοποιείται
και δεν απενεργοποιείται. Οι ελαττω-
ματικοί διακόπτες να αντικαθίστανται
σε συμβεβλημένο συνεργείο.
• Προσοχή! Η χρήση άλλων εργαλείων
και αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν
κίνδυνο τραυματισμού.
• Ενδεχόμενες επισκευές του ηλεκτρι-
κού σας εργαλείου να εκτελούνται
πάντα από ηλεκτρολόγους. Αυτό το
εργαλείο ανταποκρίνεται στις σχετικές
διατάξεις ασφαλείας. Επισκευές επι-
τρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδι-
κευμένο συνεργείο με χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών. Διαφορετικά δεν μπο-
ρούν να αποκλεισθούν τραυματισμοί
του χρήστη.
Περισσότερες υποδείξεις
ασφαλείας
• Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα
με εγκατάσταση προστασίας ρεύμα-
τος διαρροής (διακόπτης FI) με ρεύμα
απόκρισης όχι πάνω από 30mA.
• Να κρατάτε το καλώδιο και το καλώδιο
επέκτασης μακριά από το δίσκο λείαν-
σης και την αλυσίδα του πριονιού. Σε πε-
ρίπτωση βλάβης ή κοπής του καλωδίου
βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
Μην ακουμπήσετε το καλώδιο πριν δι-
ακοπή η παροχή ρεύματος.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Η αντικατάσταση του βύσματος ή του
αγωγού σύνδεσης πρέπει να διεξάγε-
ται πάντα από τον κατασκευαστή του
ηλεκτρικού εργαλείου ή από το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών του, προς
αποφυγή κινδύνων.
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εφό-
σον έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στην
επιφάνεια εργασίας.
• Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποι-
είτε μόνο αξεσουάρ και επιπρόσθετες
συσκευές, οι οποίες αναφέρονται στις
οδηγίες λειτουργίας ή συστήνονται ή
έχουν υποδειχθεί από τον κατασκευα-
στή εργαλείου.
• Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους λείανσης
των οποίων ο εκτυπωμένος αριθμός
στροφών είναι τουλάχιστο τόσο υψη-
λός όπως αναφέρεται στην πινακίδα
τύπου της συσκευής.
• Πριν από τη χρήση υποβάλετε το δίσκο
λείανσης σε έναν οπτικό έλεγχο. Μη
χρησιμοποιείτε φθαρμένους ή παραμορ-
φωμένους δίσκους λείανσης. Αντικαθι-
στάτε έναν φθαρμένο δίσκο λείανσης.
• Προσέξτε ώστε οι σπινθήρες που δη-
μιουργούνται κατά τη λείανση να μην
προκαλούν κινδύνους, π.χ. να μην
συναντούν άτομα ή να μην αναφλέγουν
εύφλεκτες ουσίες.
• Ποτέ μην έχετε τα δάχτυλα μεταξύ του
δίσκου λείανσης και του προστατευτι-
κού σπινθήρων ή κοντά στα προστα-
τευτικά καλύμματα. Υπάρχει κίνδυνος
μέσω μαγκώματος.
• Τα περιστρεφόμενα τμήματα της συ-
σκευής δεν μπορούν να είναι καλυμ-
μένα για λειτουργικούς λόγους. Για το
λόγο αυτό να είστε προσεκτικοί και να
κρατάτε καλά το τεμάχιο επεξεργασίας
προς αποφυγή ολίσθησης, διότι έτσι
μπορεί τα χέρια σας να έρθουν σε επα-
φή με τον ιμάντα λείανσης ή το δίσκο
λείανσης.
G R
CY
2 3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291715