Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
TOOL SHARPENING STATION PSS 65 A1
ÉLEZŐGÉP
Az originál használati utasítás fordítása
OSTŘIČKA
Překlad originálního provozního návodu
SCHÄRFSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 306861
OSTRILNA POSTAJA
Prevod originalnega navodila za uporabo
BRÚSNA STANICA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 A1

 • Seite 1 TOOL SHARPENING STATION PSS 65 A1 ÉLEZŐGÉP OSTRILNA POSTAJA Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo OSTŘIČKA BRÚSNA STANICA Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu SCHÄRFSTATION Originalbetriebsanleitung IAN 306861...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 180°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Bevezetö ........5 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........5 termék mellett döntött. Általános leírás ......6 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......6 Működésleírás .........6 ellenőrizték és alávetették egy végső ellen- Áttekintés ........6 őrzésnek.
 • Seite 6: Általános Leírás

  Általános leírás 7 rögzítőcsavar a szögbeállításhoz A legfontosabb funkcióelemek 8 védőburkolat ábráját a kihajtható oldalon 9 szerelési lyukak a munkapadra találhatja. szereléshez 10 köszörűkorong 11 forgó fúrótokmány Szállítási terjedelem 12 recés anya a fúrófej rögzítésé- Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze teljességét.
 • Seite 7: Biztonsági Tudnivalók

  A zaj és vibrálási értékek a konformitás Forgatható fúrófej-befogó nyilatkozatban megnevezett szabványok- Az utasításban található nak és előírásoknak megfelelően lettek szimbólumok: megállapítva. Műszaki és optikai változ- tatások a továbbfejlesztés során előzetes Veszélyre i gyelmeztető jel a értesítés nélkül lehetségesek. Ezért minden személyi sérülések és anyagi méret, utalás és ez a használati utasítás károk elkerülése érdekében.
 • Seite 8 Biztonságos munkavégzés: - Ne használja az elektromos szer- • Tartsa rendben a munkavégzés számot olyan célokra, amelyre nem területét. A rendetlen munkaterület tervezték. Például ne használjon kézi balesetet okozhat. körfűrészt szerkezeti oszlopok vagy • Vegye igyelembe a környezeti fahasábok vágásához. befolyásokat.
 • Seite 9 • Ápolja gondosan a szerszámait. ra tekintettel. Ezzel biztosított, hogy az elektromos szerszámgép biztonsá- Számos baleset okát a rosszul karbantar- tott elektromos szerszámgépek képezik. gos marad. - Tartsa a vágóeszközöket élesen és - Az elektromos szerszám további használata előtt ellenőrizni kell a tisztán, hogy azokkal jobban bizton- ságosabban tudjon dolgozni.
 • Seite 10: További Biztonsági Utasítások

  További biztonsági utasítások kedjen tehát óvatosan, és tartsa erősen a munkadarabot, hogy elkerülje a mun- • A berendezést csak egy hibaáram- kadarab megcsúszását, ami által keze védőberendezéssel (FI-kapcsolóval) a csiszolószalaggal vagy a csiszolóko- ronggal érintkezhet. ellátott csatlakozó aljzatba lehet csat- lakoztatni, 30 mA-nél nem nagyobb •...
 • Seite 11: Összeszerelés

  Az élező szerkezetek Figyelem! A jelen elektromos szerszám üzem közben elekt- felszerelése romágneses mezőt gerjeszt. Ez a mező bizonyos körülmények 1. Válasszon ki egyet a három élező szer- között aktív vagy passzív módon kezet közül. orvosi implantatumokat befolyá- 2. Egy élező szerkezet munkahelyzetből solhat.
 • Seite 12: Be- És Kikapcsolás

  Fúrófejek köszörülése A szikravédővel végzett mun- ka közben is viseljen védő- szemüveget, így elkerülheti a szemsérüléseket. A készülék működése köz- A készülékkel 3-10 mm átmérőjű fúrófeje- ben, tartsa távol a kezeit a ket lehet élesíteni. csiszolókorongtól és a csiszo- lószalagtól. Fenyegető sérü- 1.
 • Seite 13: Vésők És Feszítőékek Köszörülése

  beállítással köszörülheti a fúrófej Egy véső élesítéséhez fordítsa szemközti vágóélét. meg a vésőt és ismételje meg a 12. Kapcsolja be a készüléket és kö- műveletet az 5. ponttól. szörülje a fúrófejet. Kések köszörülése 13. Kapcsolja ki a készüléket és várja meg amíg teljesen leáll a köszörűkorong (10).
 • Seite 14: Csiszolókorong Cseréje

  1. Szerelje fel a kiválasztott élező Kapcsolja ki a készüléket és húzza szerkezetet (2) (lásd Az élező ki a hálózati csatlakozót. szerkezetek felszerelése). Hagyja kihűlni a készüléket. 2. Nyissa szét teljesen az ollót. 3. Kapcsolja be a készüléket. A köszörűkorong-anya (16) kicsa- 4.
 • Seite 15: Tisztítás

  Tárolás A készüléket minden használat előtt ellen- őrizze nyilvánvaló sérülések, mint pl. kila- zult, kopott vagy sérült alkotóelemek, vala- • A készülék tárolása száraz és portól mint a csavarok és az egyéb alkotóelemek védett, gyermekek által el nem érhető megfelelő elhelyezkedése tekintetében. helyen történjen.
 • Seite 16: Hibakeresés

  Hibakeresés A készüléken végzett minden munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Ellenőrizze az aljzatot, a hálóza- ti kábelt, a vezetéket, a hálózati Nincs hálózati feszültség csatlakozót, szükség esetén vil- Házi biztosíték reagál lanyszerelő szakemberrel javít- tassa meg, ellenőrizze a házi A készülék nem biztosítékot.
 • Seite 17: Jótállási Tájékoztató

  Élezőgép IAN 306861 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PSS 65 A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 18 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 19: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........19 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namenska uporaba ....19 Odločili ste se za visokokakovosten izde- Splošni opis ....... 20 lek. Obseg dobave ......20 Kakovost naprave je bila preverjena med Opis delovanja ......20 postopkom proizvodnje in pri končnem Pregled .........20 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Tehnični podatki ......
 • Seite 20: Splošni Opis

  Splošni opis 11 Vrtljivo vpenjalo za svedre 12 Narebrena matica za pritrditev Slike najdete na prednji in zad- svedra nji strani pokrova. 13 Sprostitvena ročica za ostrilne naprave 14 Držalo svedra Obseg dobave 15 Nastavitvena naprava Orodje vzemite iz embalaže in preverite, 16 Matica brusilne plošče ali je popolno.
 • Seite 21: Varnostna Navodila

  Simboli v navodilih za uporabo: Pridržujemo si pravico do tehničnih in optičnih sprememb zaradi nadaljnjega ra- Opozorilni simboli z napotki zvoja brez predhodnega obvestila. Iz tega za preprečevanje poškodb in razloga ne jamčimo za mere, navodila in materialne škode. podatke. Uveljavljanje pravnih zahtevkov na podlagi navodil za uporabo zato ni možno.
 • Seite 22 • Uporabljajte zaščitno opremo. - Poskrbite za dobro osvetlitev delovne- ga mesta. - Uporabljajte zaščitna očala. V na- - Električnega orodja ne uporabljajte v sprotnem primeru lahko iskre ali od- okolju, kjer obstaja nevarnost požara brušeni delci poškodujejo oči. ali eksplozije. - Pri prašnih delih uporabljajte dihalno •...
 • Seite 23: Drugi Varnostni Predpisi

  • Nastavitveni ključ naj ne bo vta- To električno orodje izpolnjuje zadevna knjen. varnostna določila. Popravila lahko Pred vklopom preverite, ali so ključ in opravi izključno specializirana delav- nastavitvena orodja odstranjeni. nica, če pri tem uporabi originalne • Izogibajte se nenamernemu nadomestne dele;...
 • Seite 24: Druga Tveganja

  • Nikoli ne držite prstov med brusilno Opozorilo! Stroj med delovanjem ploščo in zaščito pred iskrenjem ter jih ustvarja elektromagnetno polje. To ne približujte zaščitnim pokrovom. Ne- polje lahko v določenih pogojih vpli- varnost zmečkanin. va na aktivne in pasivne medicinske •...
 • Seite 25: Uporaba

  5. Da želeno ostrilno napravo pritrdite v Za vklop pritisnite stikalo za vklop delovni položaj, jo od zgoraj potisnite „I“ ( 3), stroj se vklopi. na vodila. Ostrilno napravo potisnite Za izklop pritisnite stikalo za izklop navzdol, da se zaskoči. „0“...
 • Seite 26: Ostrenje Dlet

  6. Pritrdite sveder z narebreno mati- 4. Ponovno iksirajte blokirni vijak co (12). za nastavitev kota (7). 7. Odstranite držalo svedra (14) 5. Vklopite stroj in naležno povr- in ga z narebreno matico (12) šino za orodje (6) enakomerno premikajte sem ter tja ob brusilni navzdol vstavite v vpenjalo za svedre (11).
 • Seite 27: Ostrenje Škarij

  Menjava brusilne plošče 7. Ponavljajte izmenično brušenje obeh strani rezila, dokler ni Navodila za menjavo: rezalni rob povsem gladek in • Stroja nikoli ne uporabljajte brez oster. 8. Izklopite stroj in počakajte, da zaščitnih naprav. se brusilna plošča zaustavi (10). •...
 • Seite 28: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in vzdrževanje Shranjevanje Preden se lotite nastavljanja, vzdr- • Orodje hranite na suhem, neprašnem ževalnih del ali popravil, izvlecite mestu izven dosega otrok. vtič iz vtičnice. • Brusilne plošče shranjujte suhe in po- konci, ne smejo pa biti zloženi eden na Dela, ki niso opisana v teh drugega.
 • Seite 29: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center (glejte stran 31). Navedite ustre- zno kataloško številko. Položaj Položaj Oznaka Kataloška št. Navodila za Eksplozijska- uporabo risba 20+22 Brusilna plošča z matico 91103590 Ostrilna naprava za nože in škarje 91103591...
 • Seite 30: Iskanje Napak

  Iskanje napak Preden se lotite kakršnegakoli dela z orodjem, izvlecite vtič iz vtičnice. Nevarnost zaradi električnega udara. Težava Možen vzrok Odprava napake Preverite vtičnico, priključni ka- Ni omrežne napetosti.Aktivira bel, napeljavo in vtič. Po potrebi se hišna varovalka. pokličite električarja.Preverite varovalko. Stroj se ne vklopi. Stikalo za vklop/izklop ( Popravilo naj opravi servisna je v okvari.
 • Seite 31: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 33: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod.......... 33 Účel použití ........ 33 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......34 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky ......34 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........34 během výroby a byla provedena také Přehled .........34 závěrečná...
 • Seite 34: Obecný Popis

  Obecný popis 11 otočné uchycení vrtáku 12 rýhovaná matice k upevnění vrtáku Obrázky najdete na přední a 13 odblokovací páka zadní výklopní straně. ostřicích přípravků 14 držák vrtáku Rozsah dodávky 15 seřizovací přípravek 16 matice brusných kotoučů Přístroj vybalte a zkontrolujte, zda je kom- Technické...
 • Seite 35: Bezpečnostní Pokyny

  Symboly v návodu: údaje tohoto návodu k obsluze jsou proto bez záruky. Právní nároky, které budou Výstražné značky s údaji pro vznešeny na základě tohoto návodu k ob- zabránění škodám na zdraví sluze, nelze proto uplatnit. anebo věcným škodám. Bezpečnostní pokyny Příkazové...
 • Seite 36 - Nepoužívejte elektrické nástroje ve - Při práci venku doporučujeme použití vlhkém nebo mokrém prostředí. protiskluzové obuvi. Vniknutí vody do elektrického nástro- - Pokud máte dlouhé vlasy, používejte je zvyšuje riziko elektrického úderu. síťku na vlasy. • Používejte osobní ochranné po- - Zajistěte dobré...
 • Seite 37: Další Bezpečnostní Pokyny

  - Pravidelně kontrolujte prodlužovací nebo součástí, které podléhají snad- nému poškození tak, aby bylo zajiš- kabely a vyměňte je v případě, že dojde k jejich poškození. těno použití v souladu s účelem. - Udržujte rukojeti suché a čisté, chraň- - Zkontrolujte, zda pohyblivé součásti správně...
 • Seite 38: Zbývající Rizika

  Nedotýkejte se kabelu dříve, než je či léků. Práci vždy prokládejte pravidel- nými přestávkami. odpojen od sítě. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. • Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zá- • Zástrčku nebo připojovací kabel může strčku ze zásuvky v těchto případech: - uvolnění...
 • Seite 39: Montáž

  Montáž Ostřicí nástroje představují zároveň také bezpečnost- Pozor! ní zařízení. Zařízení nikdy Nebezpečí poranění! nepoužívejte bez ostřicího přípravku. Hrozí nebezpečí - Dbejte na to, abyste měli dosta- poranění. tek místa pro práci a neohrozili ostatní osoby. - Před uvedením do provozu musí Obsluha být řádně...
 • Seite 40: Ostření Vrtáků

  1. Pro zapnutí zatlačte zapínač „I“ 6. Zaixujte vrták rýhovanou maticí 3), přístroj se zapne. k upevnění držáku (12). 2. Pro vypnutí zatlačte vypínač „0“ 7. Sejměte držák vrtáku (14) a 3), přístroj se vypne. zasuňte jej s rýhovanou maticí k upevnění...
 • Seite 41: Ostření Nožů

  4. Opětovně zaixujte stavěcí šroub 7. Broušení provádějte oboustranně, opěry obrobku (7). až bude ostří bez otřepů a ostré. 5. Zapněte zařízení a posunujte 8. Zařízení vypněte a počkejte, až opěrou obrobku (6) rovnoměrně se brusný kotouč (10) úplně za- staví.
 • Seite 42: Výměna Brusného Kotouče

  Čištění a údržba Výměna brusného kotouče Upozornění k výměně: Před jakýmkoliv nastavováním, • Přístroj nikdy neprovozujte bez údržbou anebo opravou, vytáhněte ochranných zařízení. síťovou zástrčku ze zásuvky. • Přesvědčte se, zda jsou rozměry Práce, které nejsou popsány brusného kotouče vhodné pro v tomto návodu, nechejte přístroj.
 • Seite 43: Odklízení A Ochrana Okolí

  Odklízení a ochrana okolí Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavkami na ochranu život- ního prostředí do recyklační sběrny. Elektrické přístroje nepatří do do- mácího odpadu • Odevzdejte jej ve sběrně šrotu. Použité díly z plastu a kovu se tam dle druhu materiálu roztřídí...
 • Seite 44: Hledání Chyb

  Hledání chyb Před jakoukoli prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Možná příčina Odstranění chyb Problém Zkontrolujte elektrickou zástrčku, napájecí kabel, vedení, síťovou Chybí síťové napětí. zásuvku, popř. nechte domovní Zareagovala domovní pojistka. pojistku opravit kvaliikovaným Zařízení se neroz- elektrikářem. běhne. Zapínač/vypínač...
 • Seite 45: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. csiszolókorong), ku od data zakoupení. V případě...
 • Seite 46: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz bezpodmínečně použijte jen tu adresu, IAN 306861 která...
 • Seite 47: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod.......... 47 Spôsob využitia ......47 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecné pokyny ..... 48 kvalitný produkt. Rozsah dodávky ......48 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie .........48 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad .........48 Tým je zabezpečená...
 • Seite 48: Všeobecné Pokyny

  Všeobecné pokyny 11 Otočné upínadlo vrtáka 12 Ryhovaná matica Obrázky nájdete na prednej a pre upnutie vrtáka zadnej výklopnej strane. 13 Uvoľňovacia páka pre prípravok na ostrenie Rozsah dodávky 14 Držiak vrtáka 15 Nastavovací prípravok Náradie rozbaľte a skontrolujte, či je bale- 16 Matica brúsneho kotúča nie kompletné.
 • Seite 49: Bezpečnostné Pokyn

  Symboly v návode: predchádzajúceho ohlásenia. Všetky mie- ry, pokyny a údaje obsiahnuté v tomto Výstražné značky s údajmi návode na obsluhu sú preto bez záruky. pre zabránenie škodám na Právne nároky vznesené na základe návo- zdraví alebo vecným ško- du na obsluhu nemožno preto uplatniť. dám.
 • Seite 50 Bezpečná práca: • Noste vhodný pracovný odev. • Na svojom pracovisku udržia- - Nenoste voľné oblečenie alebo ozdo- vajte poriadok. Neporiadok na by, mohli by ich zachytiť pohyblivé pracovisku môže viesť k úrazom. časti zariadenia. • Zohľadnite vplyvy prostredia. - Pri práci vonku sa odporúča nosiť gu- - Elektronáradie nevystavujte dažďu.
 • Seite 51: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  • Elektrické zariadenie skontro- - Pravidelne kontrolujte napájacie lujte na prípadné poškodenia. vedenie elektronáradia a v prípade jeho poškodenia ho dajte vymeniť Týmto sa zaistí to, že bezpečnosť elek- uznanému odborníkovi. trického náradia zostane zachovaná. - Pred ďalším použitím elektronáradia - Skontrolujte predlžovacie vedenie pravidelne a vymeňte ho, ak by bolo sa musia opatrne odskúšať...
 • Seite 52: Zvyškové Riziká

  • Sieťový a predlžovací kábel udržujte nechajte ho vychladnúť. Je nebezpečen- stvo popálenia. Nepoužívajte chladia- v bezpečnej vzdialenosti od brúsneho kotúča a pílovej reťaze. Pri poškodení cu kvapalinu alebo podobné. alebo prerezaní okamžite vytiahnite zá- • Nepracujte so zariadením, keď ste unave- ný...
 • Seite 53: Montáž

  smrteľných zranení, odporúčame, 5. Aby ste zvolený ostriaci prípravok aby osoby s lekárskymi implantátmi ixovali v pracovnej polohe, posuňte konzultovali svojho lekára alebo ho zhora vo vodiacich koľajničkách. výrobcu lekárskeho implantátu pred Zatlačte ostriaci prípravok smerom dole až za bod zaklapnutia. samotnou obsluhou prístroja.
 • Seite 54: Zap- A Vypnutie

  Zap- a vypnutie Ostrenie vrtákov Dbajte na to aby napätie zodpo- vedalo hodnotám uvedeným na výrobnom štítku na náradí. Je možné ostriť vrtáky s priemerom Zapojte náradie do elektrickej siete. 3-10 mm. 1. Pre zapnutie zatlačte zapínač „I“, 1. Upevnite zvolený ostriaci prí- prístroj sa zapne ( pravok (viď...
 • Seite 55: Ostrenie Sekáčov A Dlát

  Ostrenie nožov 12. Zapnite zariadenie a brúste vr- ták. 13. Zariadenie vypnite a počkajte až sa zastaví brúsny kotúč (10). Ostrenie sekáčov a dlát Zariadenie nie je vhodné na brúse- nie vrúbkovaných nožov. 1. Upevnite zvolený ostriaci prí- 1. Upevnite zvolený ostriaci prí- pravok (viď...
 • Seite 56: Výmena Brúsneho Kotúča

  4. Vložte jedno ostrie nožníc do 1. Uvoľnite maticu brúsneho brúsnej drážky. kotúča (16) v smere otáčania 5. Ťahajte ostrie s miernym tlakom hodinových ručičiek (ľavotoči- od skrutky nožníc až po špic na vý závit). brúsny kotúč (10). 2. Odoberte brúsny kotúč (10). 6.
 • Seite 57: Čistenie

  Odstránenie a ochrana Čistenie životného prostredia Nepožívajte žiadne čistiace pro- striedky a rozpúšťadlá. Chemické Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v substancie môžu porušiť plastové súlade s požiadavkami na ochranu život- časti náradia. Náradie nikdy neu- ného prostredia do recyklačnej zberne. mývajte pod tečúcou vodou.
 • Seite 58: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Možná príčina Odstránenie poruchy Problém Skontroluje sa sieťová zásuvka, Nie je sieťové napätie sieťový kábel, vedenie, sieťová zástrčka, v prípade potreby elek- Reagovala domová poistka trikár skontroluje domovú poistku. Zariadenie sa ne- spustí...
 • Seite 59: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, níc kvality a pred dodaním bol svedomite Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od kontrolovaný. dátumu zakúpenia. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona Záruka sa týka materiálových alebo výrob- máte právo ho reklamovať...
 • Seite 60: Servisná Oprava

  Service-Center • Produkt evidovaný ako poškodený môžete po dohode s našim zákazníc- Servis Slovensko kym servisom, s priloženým dokladom o zakúpení (pokladničný doklad) a s Tel.: 0850 232001 údajmi, v čom chyba spočíva a kedy E-Mail: grizzly@lidl.sk vznikla, zaslať bez poštovného na adre- IAN 306861 su servisu, ktorá...
 • Seite 61: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........61 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......61 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 62 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........62 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....62 trolle unterzogen.
 • Seite 62: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine 7 Feststellschraube für Beschreibung Winkeleinstellung 8 Schutzhaube Die Abbildung der wichtigsten 9 Montagelöcher für Funktionsteile inden Sie auf Werkbankmontage der vorderen und hinteren Aus- 10 Schleifscheibe klappseite. 11 drehbare Bohreraufnahme 12 Rändelmutter zur Bohrerixierung 13 Entriegelungshebel für Lieferumfang Schärfvorrichtungen Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 14 Bohrerhalterung Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 63: Sicherheitshinweise

  Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- Zum Schleifen von Messer chend den in der Konformitätserklärung und Schere genannten Normen und Bestimmungen ermittelt. Technische und optische Verän- Drehbare Bohreraufnahme derungen können im Zuge der Weiterent- Symbole in der Betriebsanleitung: wicklung ohne Ankündigung vorgenom- men werden.
 • Seite 64 Sicheres Arbeiten: - Verwenden Sie keine leistungsschwa- • Halten Sie Ihren Arbeitsbereich chen Maschinen für schwere Arbei- in Ordnung. ten. Unordnung im Arbeitsbereich kann Un- - Benutzen Sie das Elektrowerkzeug fälle zur Folge haben. nicht für solche Zwecke, für die es •...
 • Seite 65 • Sichern Sie das Werkstück. • Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück der Schalter beim Einstecken des Ste- festzuhalten. Es ist damit sicherer gehal- ckers in die Steckdose ausgeschaltet ist. •...
 • Seite 66: Weiterführende Sicherheitshinweise

  ein- und ausschalten lässt. Beschädig- • Verwenden Sie nur Schleifscheiben, de- ren aufgedruckte Drehzahl mindestens te Schalter müssen bei einer Kunden- dienstwerkstatt ersetzt werden. so hoch ist wie die auf dem Typenschild • Achtung! des Gerätes angegebene. • Unterziehen Sie die Schleifscheibe vor Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeu- ge und anderen Zubehörs kann eine dem Gebrauch einer Sichtprüfung.
 • Seite 67: Restrisiken

  Restrisiken - Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Schutzvorrich- Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vor- tungen ordnungsgemäß montiert schriftsmäßig bedienen, bleiben immer Rest- sein. risiken bestehen. Folgende Gefahren können - Ziehen Sie den Netzstecker, bevor im Zusammenhang mit der Bauweise und Sie Einstellungen am Gerät vor- Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten: nehmen.
 • Seite 68: Bedienung

  Die Schärfvorrichtungen Zum Einschalten drücken Sie den Ein- stellen auch eine Sicherheits- schalter „I“( 3), das Gerät läuft an. einrichtung dar. Benutzen Zum Ausschalten drücken Sie den Sie das Gerät nie ohne eine Ausschalter „0“ ( 3) , das Gerät Schärfvorrichtung.
 • Seite 69: Schärfen Von Meißeln Und Beiteln

  5. Schieben Sie den Bohrer nach 2. Legen Sie die Klinge so auf die vorne in die V-Nut, bis an den Werkzeugaulage (6) auf, dass Metallanschlag. Die Schneidkan- sie am Abstandhalter (4) anliegt. ten des Bohrers müssen dabei an Der Magnethalter (5) hält die den Metalllächen anliegen.
 • Seite 70: Schärfen Von Scheren

  1. Montieren Sie die ausgewählte 6. Nehmen Sie die Schere von der Schärfvorrichtung (siehe Schärf- Schärfstation weg und drehen vorrichtungen montieren). Sie die Schere zum Schärfen des 2. Schalten Sie das Gerät ein. anderen Blattes um. 7. Führen Sie das andere Scheren- 3.
 • Seite 71: Reinigung Und Wartung

  1. Lösen Sie die Schleifscheiben- Reinigung Mutter (16) im Uhrzeigersinn (Linksgewinde). Verwenden Sie keine Reinigungs- 2. Nehmen Sie die Schleifscheibe (10) bzw. Lösungsmittel. Chemische Sub- stanzen können die Kunststoffteile 3. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (10) des Gerätes angreifen. Reinigen Sie auf.
 • Seite 72: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 74). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Bestell-Nr. Position Position Bezeichnung Anleitung Explosionszeichnung 20+22 Schleifscheibe mit Schleifscheiben-Mutter 91103590 Schärfvorrichtung für Messer und Scheren 91103591 Schärfvorrichtung für Bohrer...
 • Seite 73: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 74: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 306861 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 75: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schärfstation Baureihe PSS 65 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810353850 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015...
 • Seite 76: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Élezőgep gyártási sorozat PSS 65 A1 Sorozatszám 201810000001 - 201810353850 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015...
 • Seite 77: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Ostrilna postaja serije PSS 65 A1 Serijska številka 201810000001 - 201810353850 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila: EN 61029-1:2009/A11:2010 • EN ISO 12100:2010 • EN 13236:2010/A1:2015 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62321:2009...
 • Seite 78: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že tento Ostřička konstrukční řady PSS 65 A1 Pořadové číslo 201810000001 - 201810353850 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení:...
 • Seite 79: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Potvrdzujeme týmto, že tento Brúska konštrukčnej série PSS 65 A1 Poradové číslo 201810000001 - 201810353850 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná- rodné...
 • Seite 80: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra Eksplozijska risba • Rozvinuté náčrtky Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung informatív, informativen, informační, informační, informatívny, informativ 2017-08-14-rev02-sh...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08/2018 Ident.-No.: 75019444082018-4 IAN 306861...