Herunterladen Diese Seite drucken

Reparations-Service; Service-Center; Importør - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
skrøbelige dele (f.eks. kontakter, batterier
eller dele som er lavet af glas).
Garantien bortfalder, hvis produktet bliver
beskadiget, ikke-formålsbestemt anvendt el-
ler ikke vedligeholdt. For en korrekt brug af
produktet skal alle i betjeningsvejledningen
anførte anvisninger følges nøje. Anvendel-
sesformål og handlinger, som der frarådes
eller advares imod i betjeningsvejlednin-
gen, skal ubetinget undgås.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke
til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug og
usagkyndig håndtering vold og ved ind-
greb, der ikke er foretaget på vores autori-
serede servicested, bortfalder garantien.
Afvikling af et garantitilfælde
For at garantere en hurtig behandling af
dit anliggende, bedes du følge følgende
henvisninger:
Hav ved alle forespørgsler kasse-
bonen og identifikationnummeret
(IAN 102531) parat som dokumentati-
on for købet.
Artikelnummeret fremgår af mærkepla-
den.
Skulle der optræde funktionsfejl eller
andre defekter bedes du først kontakte
den efterfølgende anførte serviceaf-
deling, telefonisk eller pr. e-mail. Der
får du så yderligere informationer om
afviklingen af din reklamation.
Et som defekt registreret produkt kan
du, efter aftale med vores kundeservice
og med vedlagt købsbilag (kassebon)
samt en kort beskrivelse af, hvori de-
fekten består og hvornår denne defekt
er optrådt indsende portofrit til den ser-
viceadresse, som du får meddelt. For
at undgå problemer med modtagelsen
og ekstra omkostninger, bedes du ube-
tinget benytte den adresse, som du får
meddelt. Sørg for, at forsendelsen ikke
sker ufrankeret, som voluminøs pakke,
ekspres eller som en anden specialfor-
sendelse. Indsend apparatet inkl. alle
ved købet medfølgende tilbehørsdele
og sørg for en tilstrækkelig sikker trans-
portemballage.

Reparations-service

Du kan lade reparationer, der ikke er
omfattet af garantien, udføre hos vores ser-
vice-filial mod betaling. Denne udfærdiger
dig gerne et omkostningsoverslag.
Vi kan kun bearbejde apparater, der er ind-
sendt tilstrækkeligt emballeret og frankeret.
OBS: Indsend dit apparat rengjort og med
en beskrivelse af defekten til vores ser-
vice-filial.
Ufrankerede - som voluminøs pakke, eks-
pres eller som en anden specialforsendelse
– indsendte apparater bliver ikke modtaget.
Vi bortskaffer dine defekte indsendte appa-
rater gratis.

Service-Center

Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: grizzly@lidl.dk
IAN 102531
Importør
Vær opmærksom på, at følgende adresse
ikke er en serviceadresse. Kontakt først det
ovenfor nævnte servicecenter.
Grizzly Tool GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt
Tyskland
www.grizzly-service.eu
DK
47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531