Herunterladen Diese Seite drucken

Alkusanat; Käyttötarkoitus - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
FI
Sisältö
Alkusanat .................................. 16
Käyttötarkoitus .......................... 16
Yleinen kuvaus .......................... 17
Toimituksen laajuus ......................... 17
Yleiskuva ...................................... 17
Toiminnon kuvaus ........................... 17
Tekniset tiedot ............................ 17
Turvallisuusmääräykset ............. 18
turvallisuusohjeet ............................ 19
turvallisuusohjeita ........................... 21
Jäännösriskit .................................. 21
Asennusohje .............................. 22
kääntäminen ................................. 22
säätäminen ................................... 22
vaihtaminen .................................. 22
Käyttö ....................................... 23
Kierrosluvun esivalinta .................... 23
välillä ........................................... 23
Työskentelyohjeet ........................... 23
Puhdistus ja huolto .................... 24
Puhdistus ....................................... 24
Huolto .......................................... 24
Säilytys ...................................... 24
Varaosat/Tarvikkeet .................. 24
Takuu ........................................ 25
Korjaus-huolto ........................... 26
Service-Center ............................ 26
Maahantuoja ............................. 26
Räjähdyspiirustus ...................... 77
16

Alkusanat

Onnittelumme uuden laitteen ostollesi.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen.
Tämän laitteen laatua on tarkastettu val-
mistuksen aikana ja siihen on suoritettu
lopputarkastus. Laitteesi toimintakyky on
siten taattu. Ei kuitenkaan voida poissul-
kea, ettei yksityistapauksissa laitteeseen tai
letkujohtoihin olisi jäänyt hieman vettä tai
voiteluaineita. Se ei kuitenkaan ole huoleh-
tumista aiheuttava puute tai vika.
Käyttöohje on tuotteeseen kuuluva
osa. Se sisältää tärkeitä turvalli-
suuteen, käyttöön ja laitteen hävit-
tämiseen liittyviä ohjeita. Tutustu
käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen
tuotteen käyttöönottoa. Käytä tuotet-
ta vain ohjeiden mukaisesti ja vain
sille tarkoitettuun käyttöön.
Pidä käyttöohje tallessa ja luovuta
kaikki asiakirjat laitteen mukana
seuraavalle käyttäjälle.

Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu:
-
betonin, tiiliseinän tai kiviseinän isku-
poraamiseen,
-
puun, metallin tai muovin poraamiseen,
-
ruuvien kiertämiseen sisään ja ulos.
Kaikki muu käyttö, jota ei nimenomaan hy-
väksytä tässä käyttöohjeessa, voi aiheuttaa
vahinkoja laitteeseen ja tuottaa käyttäjälle
vakavia vaaratilanteita.
Laite ei sovi turvallisuussyistä alle 16-vuo-
tiaiden lasten ja nuorten käyttöön. Yli
16-vuotiaat nuoret saavat käyttää laitetta
ainoastaan valvonnassa. Tämä laite ei so-
vellu ammatilliseen käyttöön.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai
vääränlaisesta käsittelystä.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531