Herunterladen Diese Seite drucken

Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity; Alkuperäisen Ce Yhdenmukai- Suustodistuksen Käännös - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Translation of the
GB
original EC declarati-
IE
on of conformity
We hereby confirm that the
PSBM 500 B3 series
impact drill
Serial no.
201409000001-201409139130
conforms with the following applicable re-
levant version of the EU guidelines:
2006/42/EC • 2006/95/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU*
In order to guarantee consistency, the fol-
lowing harmonised standards as well as
national standards and stipulations have
been applied:
EN 61000-3-2/A2:2009 • EN 61000-3-3:2013 • EN 61058-1/A2:2008
This declaration of conformity (14)** is
issued under the sole responsibility of the
manufacturer:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
D-64823 Groß-Umstadt
23.10.2014
* The object of the declaration described above sa-
tisfies the provisions of Directive 2011/65/EU of the
European Parliament and the Council of 8 June 2011
on limiting the use of certain harmful substances in
electrical and electronic appliances.
** The last two digits of the year in which the CE mar-
king was affixed.
74
EN 60745-1/A11:2010 • EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008
Alkuperäisen CE yh-
denmukaisuustodis-
FI
Täten vakuutamme, että
Iskuporakone
PSBM 500 B3
Sarjanumero
201409000001-201409139130
alkaen vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja
voimassaolevia EU-direktiivejä:
Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on
käytetty seuraavia harmonisoituja normeja,
kansallisia normeja sekä määräyksiä:
Valmistaja on yksinomaisessa vastuussa
tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
(14)** laatimisesta:
Volker Lappas
(Documentation Representative,
Asiakirjavastuullinen)
* Yllä mainittu tuote, jota vakuutus koskee, täyttää Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/
EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa, vaatimukset.
** CE-merkinnän myöntämisvuoden kaksi viimeistä
numeroa.
tuksen käännös

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

  Verwandte Inhalte für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531