Herunterladen Diese Seite drucken

Algemene Beschrijving; Omvang Van De Levering; Overzicht; Funktiebeschrijving - Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
en kan een ernstig gevaar voor de gebrui-
ker betekenen.
Om veiligheidsredenen is het apparaat niet
bestemd voor kinderen en jongeren die jon-
ger zijn dan 16. Jongeren boven 16 jaar
mogen het apparaat enkel onder toezicht
gebruiken.
Dit apparaat is niet geschikt voor commer-
cieel gebruik.
De producent is niet verantwoordelijk voor
beschadigingen, die door onrechtmatig
gebruik of verkeerde bediening worden
veroorzaakt.

Algemene beschrijving

De afbeeldingen vindt u op de
voorste en achterste uitklapbare
bladzijde.

Omvang van de levering

Pak het apparaat uit en controleer, of de
inhoud volledig is.
Zorg voor een reglementair voorgeschreven
afvalverwijdering van het verpakkingsma-
teriaal.
-
Klopboormachine
-
Hulphandgreep
-
Diepteaanslag
-
Bewaarkoffer
-
Gebruiksaanwijzing
Afgebeeld gereedschap zoals boormachi-
nes en schroevendraaiers zijn niet inbegre-
pen in de levering.

Overzicht

1 Omschakelaar boren/
slagboren
2 Diepteaanslag
3 Vleugelmoer voor afstellen van
hulphandgreep en diepteaanslag
4 Snelspanboorhouder
4a Achterste huls
4b Voorste huls
5 Hulphandgreep
6 Draairichtingsschakelaar
7 Toerentalinstelring
8 Schakelaar "Aan/uit"
9 Vastzetknop voor continu bedrijf
(niet zichtbaar)
10 Handgreep
11 Elektrisch snoer
12 Verluchtingsopeningen
13 Bewaarkoffer

Funktiebeschrijving

De slagboormachine beschikt over een
snelspanboorhouder met twee hulzen voor
de eenvoudige vervanging van werktui-
gen. Dankzij de traploze toerentalsturing,
de vastzetknop voor continu bedrijf en de
rechts- en linksloop is het mogelijk om com-
fortabel te werken.
De werking van de verschillende bedie-
ningselementen wordt hieronder beschre-
ven.
NL
49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531