Herunterladen  Diese Seite drucken

Instrukcja Obsługi; Czyszczenie I Przechowywanie - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Łóżko powietrzne AlwayzAire
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POMPA DWUFUNKCYJNA: POMPOWANIE I SPUSZCZANIE POWIETRZA
Maks. obciążenie: 67622:150kg; 67624:300kg
Prąd znamionowy: 220-240 V~, 50/60 Hz, 93 W
OSTRZEŻENIE:
1. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
2. Czas działania silnika nie powinien przekraczać 5 minut. Między okresami użytkowania operator
powinien pozwolić silnikowi ostygnąć przez okres 5 minut.
OSTRZEŻENIE-
3.
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia i
wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu w sposób
bezpieczny I rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)
Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby
nieposiadające dostatecznej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego
urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane, przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo, o bezpiecznym sposobie używania urządzenia. Dzieci powinny być
nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem. (Dla rynku innego niż UE)
4. OSTROŻNIE! Korzystanie z produktu na zewnątrz i na/we wodzie wiąże się z ryzykiem. Trzymać z dala od ognia.
5. UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wystawiać na kontakt z wodą lub z deszczem.
6. Łóżko dmuchane nie jest zabawką, dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się łóżkiem/
zaworem.
UWAGA: Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
UWAGA: rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktu i nie zostały
wykonane w skali.
INFORMACJA: Przeczytaj instrukcję w całości i zachowaj ją. Zachowaj tę broszurę na przyszłość

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

1. Jeśli produkt zabrudzi się, użyj czystej, wilgotnej ściereczki i delikatnie wytrzyj powierzchnię łóżka. Nie czyścić za pomocą żrących detergentów. Składać i
przechowywać po wysuszeniu.
2. Przed przechowywaniem produktu należy spuścić całe powietrze. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
3. Sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń na początku każdego sezonu oraz w regularnych odstępach w trakcie użytkowania.
4. Nie umieszczać ostrych lub ciężkich przedmiotów w pobliżu lub na materacu. Może to spowodować uszkodzenia i rozdarcia.
NAPRAWA
Jeśli powierzchnia łóżka jest uszkodzona, użyj łaty naprawczej.
1. Całkowicie wypompuj powietrze z łóżka.
2. Oczyść i osusz uszkodzoną powierzchnię.
3. Nałóż łatę naprawczą i wygładź pęcherzyki powietrza.
Uwaga: Nigdy nie używaj innego płynnego kleju albo materiału samoprzylepnego, używaj tylko łaty naprawczej takiej jak dostarczona w zestawie.
UTYLIZACJA
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne, korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich
zbieranie. Skontaktuj się z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów. Jeżeli
urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w
ten sposób dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe samopoczucie. W razie wymiany starych urządzeń na
nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do utylizacji.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/波
z wbudowaną pompą AC
TM
Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby
16

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624