Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 13

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire™ Luftmadrass med inbyggd luftpump
OWNER'S MANUAL
DUAL FUNCTION: INFLATION & DEFLATION
Max load: 67622:150kg/330lbs; 67624:300kg/661lbs.
Rating: 220-240V~, 50/60Hz, 93W
VARNING:
1. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande
behöriga personer, för att undvika fara.
2. Motorn bör ej vara igång längre än 5 minuter. Operatören måste låta motorn kylas ned i 5
minuter mellan användningarna.
3. VARNING- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och erfarenhet och
kunskap om de är under uppsyn eller har instruerats gällande apparetens sacra
användande och förstår farorna I samband med användandet. Barn bör inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan tillsyn. (För EU)
Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (däribland barn), med
begränsad fysisk, mental eller sensoriskt förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, om inte denne har under uppsyn och instruktion om apparatens användning
av en person som är ansvarig för dennes säkerhet. Barn bör hållas under uppsyn så
de ej leker med apparaten. (För länder utanför EU)
4. FÖRSIKTIGHET: Det finns risker när du använder artikeln utomhus och/eller i vatten. Håll undan från eld.
5. OBS: För att undvika elektriska stötar, utsätt ej för vatten eller regn.
6. Luftmadrassen är ingen leksak, barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med luftmadrass/ventil.
OBS: Produkten är inte för kommersiellt bruk.
OBS: Bilderna är endast avsedda som förklaring. De kan skilja sig från den faktiska produkten. Inte skalenliga.
MEDDELANDE: Läs noga instruktionerna och spara dem. Spara häftet för framtida behov.
RENGÖRING & FÖRVARING:
1. Om produkten blir smutsig, använd en ren fuktig duk och torka av luftmadrassens yta varsamt. Använd inte starka rengöringsmedel för
rengöring. Vik och förvara efter att produkten har torkat.
2. Innan produkten ska förvaras, töm den helt på luft. Förvaras på en sval och torr plats.
3. Kontrollera produkten för eventuella skador i början av varje säsong och med regelbundna intervaller då den används.
4. Placera inte vassa eller tunga föremål nära eller ovanpå madrassen. Om du gör det kan det orsaka skada och revor.
REPARATION
Om luftmadrassens yta skadats, använd den medföljande lagningslappen.
1. Töm luftmadrassen helt på luft.
2. Rengör och torka det skadade området.
3. Applicera en lagningslapp och tryck ut alla luftbubblor.
Obs: Använd aldrig flytande lim eller självhäftande tejp utan endast den medföljande lagningslappen.
AVYTTRING
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering. Kontakta dina lokala
myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer,
kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter
gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/瑞
13

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624