Herunterladen  Diese Seite drucken

Korisnički Priručnik - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Madrac AlwayzAire
KORISNIČKI PRIRUČNIK
DVOSTRUKA FUNKCIJA: NAPUHAVANJE I ISPUHAVANJE
Najveće težinsko opterećenje: 67622: 150 kg; 67624: 300 kg.
Ocjena: 220 – 240V~50/60 Hz, 93 W
UPOZORENJE:
1. Ako je kabel za napajanje oštećen, njegovu zamjenu treba obaviti proizvođač, ovlašteni serviser
ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjeglo izlaganje korisnika opasnosti.
2. Motor ne smije raditi više od 5 minuta. Osoba koja upravlja motorom treba omogućiti motoru da
se hladi po 5 minuta između svakog intervala korištenja.
UPOZORENJE -
3.
smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i
znanja kada su pod nazorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost koja ih uputila u pravilno
korištenje aparata i upoznala s mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Djeca ne smiju obavljati čišćenje ili održavanje bez nadzora. (Za tržište Europske unije)
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja osim ako su pod nazorom
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili koja ih je upoznala s uputama za uporabu aparata.
Potrebno je držati djecu pod nadzorom kako se ne bi igrali ovim uređajem. (Za druga tržišta
izvan Europske unije)
4. UPOZORENJE: Prilikom uporabe ovog proizvoda na otvorenom / na vodi izlažete se
određenim rizicima. Držati podalje od vatre.
5. NAPOMENA: Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara nemojte izlagati uređaj vodi ili kiši.
6. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju madracom na
napuhavanje / ventilom jer madrac na napuhavanje nije igračka.
NAPOMENA: Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
NAPOMENA: Ovi crteži služe samo za ilustraciju. Oni ne odražavaju stvarni izgled proizvoda. Prikazani proizvod na slikama nije u stvarnoj veličini.
NAPOMENA: Pročitajte u cijelosti ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvajte ih. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
ČIŠĆENJE I POHRANJIVANJE:
1. Ako se proizvod zaprlja, uzmite čistu vlažnu krpu i lagano obrišite površinu madraca na napuhavanje. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje.
Presavijte i pohranite proizvod nakon sušenja.
2. Prije pohranjivanja proizvoda ispustite sav zrak. Pohranite ga na hladnom i suhom mjestu.
3. Na početku svakog razdoblja korištenja i redovito tijekom uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja.
4. Ne stavljajte oštre ili teške predmete na vrh madraca. Na taj ćete ga način oštetiti i prouzročiti nastanak napuknuća.
POPRAVLJANJE
Za popravak oštećene površine madraca na napuhavanje upotrijebite priloženu zakrpu.
1. U potpunosti ispustite zrak iz madraca na napuhavanje.
2. Očistite i osušite oštećenu površinu.
3. Postavite priloženu zakrpu i lagano istisnite preostale mjehuriće zraka.
Napomena: Nikada ne upotrebljavajte tekuće ljepilo ili ljepljivu tkaninu za popravak madraca na napuhavanje. Koristite se isključivo priloženom zakrpom.
ODLAGANJE
Značenje slike na kojoj je prekrižena kanta za otpad na kotačima:
Nemojte odlagati električne uređaje u nerazvrstani komunalni otpad već na mjesta predviđena za odlaganje takve vrste
otpada. Obratite se Vašoj lokalnoj vlasti za informacije u vezi dostupnih načina prikupljanja takve vrste otpada. U slučaju da
se uređaji odlože na deponije ili smetlišta, opasne tvari mogle bi procuriti u podzemne vode te tako doprijeti u hranidbeni
lanac i narušiti Vaše zdravlje i dobrobit. Prilikom zamjene starih uređaja novim, prodavač je zakonski obvezan besplatno preuzeti
Vaše stare uređaje te ih pravilno odložiti.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/克罗地亚
na napuhavanje s ugrađenom pumpom AC
TM
Ovaj uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 godina i starija te osobe sa
24

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Bestway AlwayzAire 67622

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624