Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
TM
ar iebūvētu maiņstrāvas pumpi
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
DIVAS FUNKCIJAS: PIEPŪŠANA UN GAISA IZLAIŠANA
Maksimālā slodze: 67622: 150 kg/330 lbs; 67624: 300 kg/661 lbs.
Strāvas parametri: 220–240 V~, 50/60 Hz, 93W
BRĪDINĀJUMS
1. Ja strāvas vads ir bojāts, ražotājam, tā pārstāvniecībai vai līdzīgi kvalificētai personai tas ir
jānomaina, lai neradītu apdraudējumu.
2. Motora darbības laiks nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Starp izmantošanas reizēm lietotājam ir
jāļauj motoram atdzist 5 minūtes.
BRĪDINĀJUMS -
3.
ar samazinātu fizisko, sensori vai mentālo spēju vai bez atbilstošām zināšanām,
ja tos pieskata vai arī tie ir sapratuši instrukcijas saistībā ar ierīces izmantošanu
un apzinās iesaistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un
lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. (ES tirgum)
Šo ierīci var izmantot cilvēki (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu
vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņas uzrauga vai
instruē par ierīces izmantošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. Bērni
jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar šo ierīci. (Ne ES tirgum)
4. UZMANĪBU: izmantojot produktu brīvā dabā un/vai ūdenī, pastāv riski. Sargiet no uguns.
5. PIEZĪME: lai neradītu elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ūdens vai lietus iedarbībai.
6. Piepūšamais matracis nav rotaļlieta. Uzraugiet, lai bērni nerotaļātos ar matraci/vārstu.
PIEZĪME: šis produkts nav paredzēts komerciālai lietošanai.
PIEZĪME: attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Tie var neatspoguļot faktisko produktu. Tie neatbilst mērogam.
PAZIŅOJUMS: pilnībā izlasiet instrukcijas un saglabājiet tās. Saglabājiet šo bukletu turpmākai atsaucei.
TĪRĪŠANA UN GLABĀŠANA
1. Ja produkts tiek sasmērēts, izmantojiet tīru, mitru drānu un viegli noslaukiet piepūšamā matrača virsmu. Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Pēc
nožūšanas salokiet un novietojiet produktu glabāšanā.
2. Pirms produkta noglabāšanas izlaidiet visu gaisu. Glabājiet vēsā un sausā vietā.
3. Katras sezonas sākumā un regulāri lietošanas laikā pārbaudiet, vai produktam nav bojājumu.
4. Uz un pie matrača nenovietojiet asus vai smagus objektus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi un plīsumi.
REMONTS
Ja piepūšamā matrača virsma ir bojāta, izmantojiet pievienoto ielāpu.
1. Pilnībā izlaidiet gaisu no piepūšamā matrača.
2. Notīriet un nožāvējiet bojāto vietu.
3. Uzlieciet remonta ielāpu un izlīdziniet gaisa burbuļus.
Piezīme: nekad neizmantojiet cita veida šķidro līmi vai līmaudumu; izmantojiet tikai tāda veida remonta ielāpu, kāds tika piegādāts.
IZMEŠANA
Pārkrustotas miskastes simbola nozīme:
Neizmetiet elektroierīces kopā ar nešķirotiem saimnieciskiem atkritumiem, izmantojiet šķirotu atkritumu pieņemšanas
vietas. Sazinieties ar pašvaldību, lai gūtu informāciju par pieejamajām atkritumu savākšanas veidiem. Ja elektroierīces
izmet atkritumu laukos, bīstamas vielas var iztecēt gruntsūdeņos un iekļūt barošanas ķēdē, bojājot jūsu veselību un abklājību.
Mainot vecas ierīces pret jaunajām, pārdevēja likumiskais pienākums ir paņemt jūsu veco ierīci utilizācijai vismaz bezmaksas.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/拉脱维亚
piepūšamais matracis
Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas
18

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624