Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 19

Vorschau ausblenden

Werbung

„AlwayzAire
" pripučiama lova su integruotu KS siurbliu
TM
NAUDOTOJO VADOVAS
DVEJOPA FUNKCIJA: PRIPŪTIMAS IR ORO IŠLEIDIMAS
Didžiausia apkrova: 67622: 150 kg / 330 svarų; 67624: 300 kg / 661 svaras.
Parametrai: 220-240V~, 50/60 Hz, 93 W
ĮSPĖJIMAS
1. Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas pardavėjas arba
atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad tai nekeltų pavojaus.
2. Variklio veikimo laikas neturėtų viršyti 5 minučių. Operatorius turėtų leisti įrenginiui 5 minučių
atvėsti prieš naudodamas dar kartą.
ĮSPĖJIMAS -
3.
psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie
yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius
pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai. Vaikams draudžiama valyti ir
atlikti techninę priežiūrą, jei jie yra neprižiūrimi. (ES rinkai)
Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine ar protine negalia,
taip pat tiems, kurie neturi darbo su gaminiu patirties, nesupranta arba nepakankamai
gerai supranta jo veikimo principą, jeigu tokie asmenys nėra prižiūrimi arba už jų
saugumą atsakingas asmuo jų neinstruktavo apie tai, kaip teisingai naudotis šiuo
produktu. Dirbančius su gaminiu vaikus būtina prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, jog jie su
instrumentu nežaidžia. (Kitoms nei ES rinkoms)
4. PERSPĖJIMAS. Naudojant gaminį atviroje erdvėje ir (arba) vandenyje, gali kilti pavojus.
Laikykite atokiai nuo ugnies.
5. PASTABA: Norėdami sumažinti elektros šoko tikimybę, saugokite nuo vandens ar lietaus.
6. Pripučiama lova nėra žaislas, todėl reikia prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su gaminiu / vožtuvu.
PASTABA: Šis gaminys neskirtas komerciniam naudojimui.
PASTABA: paveikslėliai skirti tik iliustruoti. Jie gali neatspindėti faktinio gaminio. Ne pagal mastelį.
PASTABA. Perskaitykite visas instrukcijas ir jas išsaugokite. Išsaugokite šį bukletą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje
VALYMAS IR LAIKYMAS:
1. Jei gaminys susitepa, naudokite drėgną skudurėlį ir švelniai nu valykite pripučiamos lovos paviršių. Valyti nenaudokite šiurkščių ploviklių. Gaminiui išdžiūvus, jį
sulankstykite ir padėkite saugoti.
2. Prieš padėdami į laikymo vietą išleiskite iš gaminio visą orą. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
3. Kiekvieno sezono pradžioje ir reguliariais intervalais naudojant patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas.
4. Ant čiužinio arba šalia jo nedėkite aštrių ir sunkių daiktų. Taip darydami galite pažeisti ir įplėšti čiužinį.
REMONTAS
Jei pripučiamos lovos paviršius yra pažeistas, naudokite pridedamą taisymo lopą.
1. Visiškai išleiskite orą iš pripučiamos lovos.
2. Išvalykite jį ir nusausinkite pažeistą vietą.
3. Uždėkite taisymo lopą ir išlyginkite susidariusius oro burbuliukus.
Pastaba: Niekada nenaudokite kitų skystų klijų arba lipnių audinių, naudokite tik tokį taisymo lopą, koks pridedamas.
UTILIZAVIMAS
Išmetimas į šiukšlinę
Elektrinių prietaisų neišmeskite kaip nesurūšiuotų komunalinių atliekų, naudokitės tam skirtomis surinkimo įstaigomis.
Norėdami gauti informacijos dėl jūsų šalyje galiojančios surinkimo sistemos, susisiekite su savo vietos valdžia. Jeigu elektriniai prietaisai
išmetami į sąvartynus arba užkasami, ištekėjusios kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinį vandenį, o tada į jūsų organizmą ir pakenkti
jūsų sveikatai. Senus prietaisus keičiant naujais, pardavėjas privalo priimti jūsų senus įrenginius nemokamai.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/立陶宛
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys
19

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624