Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

Синий индикатор горит: вспомогательный насос включился, и будет поддерживать заданный уровень давления воздуха в кровати.
Оба индикатора, зеленый и синий, мигают: не удается достигнуть заданного уровня давления воздуха в надувной кровати. Проверьте надувную
кровать на предмет плотной затяжки воздушного клапана и отсутствия утечек воздуха.
Modrá kontrolka: Zapnulo se sekundární čerpadlo, které bude nafukovací lůžko automaticky dofukovat na předem zvolený tlak vzduchu
Bliká zelená i modrá kontrolka: Nedaří se dosáhnout stanoveného tlaku v nafukovacím lůžku. Zkontrolujte, zda je zavřen ventil nafukovacího lůžka,
případně zda nedochází někde k unikání vzduchu.
Blått lys: Sekundærpumpen er slått på og blåser opp luftsengen automatisk til lufttrykket valgt før
Både det grønne og blå lyset blinker: Luftsengen kan ikke nå angitt lufttrykksnivå. Kontroller luftsengen for å sikre at ventilen er strammet og at den er
foruten lekkasje.
Blå lampa: Pump nr 2 har satts i funktion och kommer automatiskt fylla din madrass med tidigare bestämt lufttryck
Både grön lampa och blå lampa blinkar: Luftmadrassen når inte tillräcklig luftnivå. Kontrollera luftmadrassen för att försäkra att ventilen är åtdragen och att
ingen läcka finns.
Sininen valo: Toissijainen pumppu on kytketty päälle, ja ilmapatja täyttyy automaattisesti sille aiemmin valittuun ilmanpaineeseen
Sekä vihreä että sininen valo vilkkuvat: Ilmapatja ei voi saavuttaa suunniteltua ilmanpaineen tasoa. Tarkista, että ilmapatjan venttiili on kiinni ja ettei ilma
vuoda mistään.
Modrá kontrolka: Sekundárna pumpička sa zapne a automaticky nafúkne váš nafukovací matrac na predtým nastavenú hodnotu
Ak bliká zelená a modrá kontrolka: Nafukovací matrac nemôže dosiahnuť určenú úroveň tlaku vzduchu. Skontrolujte vzduchotesnosť uistením sa, že sú
utiahnuté ventily aby nedošlo k úniku vzduchu.
Kontrolka niebieska: Pompa pomocnicza włączyła się i automatycznie pompuje łóżko do wyznaczonego ciśnienia powietrza wybranego wcześniej
Kontrolka zielona i niebieska migają jednocześnie: Łóżko powietrzne nie może osiągnąć wyznaczonego poziomu ciśnienia powietrza. Sprawdź łóżko
powietrzne, aby upewnić się ze zawór jest dokręcony i nie ma nieszczelności.
Kék fény világít: A másodlagos szivattyú bekapcsolt, és ez automatikusan felfújja a légágyat a kívánt, előzetesen kiválasztott légnyomásra.
Egyaránt villog a zöld és a kék fényjelzés: A légágyban nem biztosítható a kívánt légnyomás szint. Ellenőrizze a légágyat, és bizonyosodjon meg arról,
hogy a szelep szorosan csatlakozik, és hogy nem jelentkeznek szivárgások.
Zila lampiņa: ir ieslēgts papildu pumpis, un matracis tiek automātiski piepūsts atbilstoši iepriekš izvēlētam gaisa spiedienam.
Mirgo gan zaļa, gan zila lampiņa: piepūšamajā matracī nevar sasniegt norādīto gaisa spiedienu. Pārbaudiet, vai piepūšamā matrača vārsts ir pievilkts, un
pārliecinieties, ka nav noplūdes.
Mėlyna lemputė Antrinis siurblys įjungtas ir automatiškai pripūs jūsų lovą iki nustatyto oro slėgio, kuris buvo pasirinktas anksčiau
Mirksi žalia ir mėlyna lemputė Pripučiama lova negali pasiekti nustatyto oro slėgio. Patikrinkite pripučiamą lovą norėdami įsitikinti, kad vožtuvas sandarus ir
nėra nuotėkio.
Modra dioda: pomožna tlačilka je vključena in bo samodejno napihnila napihljivo posteljo do predhodno nastavljenega tlaka.
Tako zelena kot modra dioda utripata. Napihljiva postelja ne more doseči predvideni zračni tlak. Preverite napihljivo posteljo in se prepričajte, da je ventil
čvrsto zaprt ter da ne prihaja do puščanja.
Mavi ışık: İkinci pompa açıldı ve şişme yatağınızı önceden seçili hava basıncına göre otomatik olarak şişirecek
Hem yeşil hem de mavi ışık yanıp sönüyor: Şişme yatak belirlenen hava basıncı seviyesine ulaşamıyor. Valfin sıkıştırıldığından ve sızıntı olasılığı
olmadığından emin olmak için şişme yatağı kontrol edin.
Indicator luminos albastru: Pompa secundară a pornit și va umfla singură patul dvs. gonflabil la presiunea aleasă anterior
Ambele indicatoare luminoase, verde și albastru, clipesc intermitent: Patul gonflabil nu poate atinge nivelul de presiune a aerului desemnat. Verificați patul
gonflabil pentru a vă asigura că supapa este strânsă și că nu există o posibilă scurgere.
Синя светлина: Вторичната помпа се е включила и ще напомпи автоматично надуваемото легло до вече избраното въздушно налягане
Зелената и синята светлина мигат едновременно: Надуваемото легло не може да достигне желаното въздушно налягане. Проверете надуваемото
легло, за да се уверите, че клапанът е плътно затворен и че няма евентуално изпускане.
Plavo svjetlo: Druga se pumpa uključila i automatski će napuhati vaš madrac na napuhavanje do prethodno određene razine tlaka zraka.
Zeleno i plavo svjetlo trepere: Tlak zraka u madracu na napuhavanje ne može dosegnuti željenu razinu. Provjerite madrac na napuhavanje kao biste
provjerili je li ventil pravilno pričvršćen i dolazi li do curenja zraka.
Sinine tuli: sekundaarpump on sisse lülitatud ja see lisab õhkvoodisse õhku rõhuni, mis on varem valitud.
Roheline ja sinine tuli vilguvad samaaegselt. Õhkvoodi ei suuda saavutada ettenähtud rõhu taset. Kontrollige, et õhkvoodi klapp on kinni ja ei leki.
Plavo svetlo: Sekundarna pumpa se uključila i automatski će naduvati vaš dušek na naduvavanje do određenog vazdušnog pritiska odbranog ranije
Oba svetla, zeleno i plavo, trepere: Dušek na naduvavanje ne može dostići određeni nivo vazdušnog pritiska. Proverite dušek na naduvavanje kako biste
osigurali da je ventil zategnut i da nema puštanja vazduha.
‫وﻣﯾض اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻷﺧﺿر واﻟﻣﺻﺑﺎح اﻷزرق: ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳرﯾر اﻟﮭواﺋﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺿﻐط اﻟﮭواء اﻟﻣﺣدد. اﻓﺣص اﻟﺳرﯾر اﻟﮭواﺋﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن‬
USB port.
Specification: DC 5V 1A
The USB port can be powered when the pump plugs into the socket.
Port USB.
Caractéristiques : CC 5 V 1 A
Le port USB peut être alimenté quand la pompe est branchée dans la prise.
USB-Anschluss
Technische Daten: DC 5V 1A
Der USB-Anschluss wird durch Einstecken der Pumpenstecker aktiviert.
Porta USB.
Specifiche: CC 5V 1A
La porta USB può essere alimentata collegando la pompa alla presa di corrente.
USB-poort.
Specificatie: DC 5V 1A
De USB-poort kan worden gevoed wanneer de pomp op het contact is aangesloten.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316
‫ﻣﺻﺑﺎح أزرق: اﻟﻣﺿﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌﻣل، وﯾﺟري اﻟﺷﺣن اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺳرﯾر اﻟﮭواﺋﻲ طﺑ ﻘ ً ﺎ ﻟﺿﻐط اﻟﮭواء اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑ ﻘ ً ﺎ‬
30
.‫اﻟﺻﻣﺎم ﻣﺣﻛم اﻟﻐﻠق، وأﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺳرب ﻣﺣﺗﻣل‬

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624