Herunterladen  Diese Seite drucken

Használati Útmutató; Tisztítás És Tárolás - Bestway AlwayzAire 67622 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

AlwayzAire
légágy beépített váltakozó áramú szivattyúval
TM
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KETTŐS FUNKCIÓ: FELFÚJÁS ÉS LEERESZTÉS
Maximális terhelés: 67622: 150 kg / 330 font; 67624: 300 kg / 661font.
Névleges adatok: 220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 93 W
FIGYELMEZTETÉS:
1. A tápkábel sérülése esetén a sérült kábelt a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizügynökségével vagy hozzájuk hasonlóan képzett személlyel le kell cseréltetni.
2. A motor nem működtethető egyhuzamban 5 percnél hosszabb ideig. A kezelőnek gondoskodnia
kell arról, hogy a használatok között a motor lehűlése érdekében elteljen 5 perc.
FIGYELMEZTETÉS -
3.
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező
személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatával
kapcsolatos ismeretek megszerzését és a járulékos veszélyek megértését követően használhatják.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználó által végzendő
karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik. (EU-s piacra szánt termék esetén)
Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a
kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (és gyermekek) által, kivéve
felügyelet mellett, vagy ha készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak
egy a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy nehogy játsszanak a
készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)
4. VIGYÁZAT: A termék szabadban és/vagy vízben való használata veszélyes lehet. Tartsa távol a tűztől.
5. MEGJEGYZÉS: Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki víznek vagy esőnek.
6. A légágy nem játék, ezért a terméket használó gyermekeket felügyelje annak érdekében, hogy a gyermekek ne
játszhassanak a légággyal és/vagy a szeleppel.
MEGJEGYZÉS: A termék nem iparszerű használatra lett tervezve.
MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem
méretarányosak.
MEGJEGYZÉS: Olvassa el az utasításokat teljes mértékben, és őrizze meg azokat. Tegye félre ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben
bármikor belenézhessen.
TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:
1. Ha a termék bepiszkolódik, egy tiszta és megnedvesített törlőkendővel finoman dörzsölje le a légágy felületet. Ne használjon durva tisztítószereket a
tisztításhoz. Ha a termék megszáradt, összehajtva tárolja.
2. A termék tárolása előtt minden levegőt engedjen ki belőle. Hűvös, száraz helyen tárolja.
3. Minden szezon előtt, illetve a használat során rendszeres időközönként ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés.
4. Ne helyezzen éles vagy nehéz tárgyakat a matrac közelébe vagy tetejére, mert ez károsítja és szakadást okozhat.
JAVÍTÁS
Ha a légágy felülete megsérült, használja a mellékelt javítótapaszt.
1. Teljesen eressze le a légágyat.
2. Tisztítsa és szárítsa meg a sérült területet.
3. Ragassza fel a javítótapaszt, és simítsa ki az esetleges légbuborékokat.
Megjegyzés: Soha ne használjon folyékony ragasztót vagy ragasztó hatású anyagot, kizárólag a mellékelthez hasonló foltot használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
Az áthúzott kerekes szemétkosár jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi háztartási hulladékkal együtt, számukra használja az e célra rendszeresített külön gyűjtőládákat.
A helyi önkormányzatnál kérhet információt a használt eszközök leadásának módjáról. Amennyiben az elektromos berendezések szemétgödrökbe vagy
szeméttelepekre kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és ily módon a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségét vagy
közérzetét. Ha régi berendezéseit újakra cseréli a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából való
térítésmentes átvétele.
S-S-006288/14.0x21.0cm/#67622/#67624/简易智能泵GS认证说明书/JS-YF-2017-B-04316/匈
Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg
17

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Alwayzaire 67624